Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dobry"

 

"dobry" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-38 z 588

dobry {przymiotnik}

dobry {przym. m.} (też: dobre, dobra)

good {przym.}

Uważam, że jest to dobry sposób unikania zaburzeń równowagi makroekonomicznej.

I believe that this is a good instrument for avoiding macroeconomic imbalances.

To dobry kierunek służący wzmocnieniu podejścia wspólnotowego, a nie rządowego.

This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.

Mówi: "Widzicie, kiedy powiedziała "dzień dobry", usłyszałem jej akcent z Fife.

He says, "You see, when she said, 'Good morning,' I picked up her Fife accent.

Na razie nie spotkała się z powszechnym uznaniem, ale i tak początek był dobry.

Not everyone appreciates this yet, but we have nevertheless made a good start.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

dobry {przym. m.} (też: prawy, właściwy, prawidłowy, odpowiedni)

right {przym.}

To działanie słuszne i dobry przykład tego, że Parlament potrafi działać szybko.

That is only right. It is also a good example of how this Parliament can react quickly.

Byłem dobry z plastyki i matematyki, a mój ojciec mówił: "John jest dobry w matematyce".

as most of you who are creatives, your parents all told you not to be creative, right?

Jeśli tak, to to dobry uczynek, a jeżeli nie, to musisz to przemyśleć."

And if it will be, it's the right thing to do, and if not, rethink it."

Nie sądzę, aby to był dobry moment na ostateczne podsumowanie w sprawie wydania kodeksu.

I do not think the time is right to make the final judgement on the delivery of the code.

Lepsza obsługa Załatwienie sprawy za pierwszym razem to dobry interes.

Superior service Getting things right the first time is just good business.

dobry {przym. m.} (też: grzeczny, smaczny, miły, przyjemny)

nice {przym.}

To nie jest doskonała zasada, ale dobry początek szybkiego zbadania tematu.

It's not a perfect rule, but it's a nice starting point for quick research.

To dobry samochód jak na młodzieńca z St. Petersburga. ~~~ Skąd o nim wiem?

Now that's a nice car for a 20-something year-old kid in St. Petersburg.

Ten dobry mały przykład można wykorzystać w kampaniach wyborczych i dlatego jestem zadowolona.

This can form a nice little example to use in the election campaigns and I am therefore pleased.

To dobry pomysł. ~~~ więc stworzyliśmy prototyp.

Now that was a nice idea, so we moved into the rapid prototyping phase.

Wydawało mi się, że to bardzo dobry przykład.

I thought that was a really, really nice example.

dobry {przym. m.} (też: piękny, cienki, ładny, znakomity)

fine {przym.}

W kontekście integracji jest to dobry i pożądany cel oraz ambitne przedsięwzięcie.

In the context of integration, this is a fine and welcome objective, an ambitious goal.

Jest to dobry przykład intermodalności w transporcie pasażerskim.

It is a fine example of co-modality in passenger transport.

To dobry zespół, w którym zgromadzili się ludzie o różnych, wzajemnie komplementarnych zapatrywaniach.

It is, in fact, a fine team bringing together individuals with varied and complementary backgrounds.

Albo reklama z New York Times: "Dobry zegarek mówi o twoim miejscu w społeczeństwie.

Or this ad that I read in the New York Times: "Wearing a fine watch speaks loudly of your rank in society.

Za dobry pomysł uważam też wprowadzenie zasady odpowiedzialności cywilnej w przypadkach oczywistych zaniedbań.

I also believe that it is a fine idea to introduce the principle of civil liability in situations of obvious negligence.

dobry {przym. m.} [meteor.] (też: ładny, sprzyjający)

fair {przym.} [meteor.]

Szczególnie w krajach muzułmańskich chrześcijanie są postrzegani jako dobry cel represji, a często zabójstwa.

In Islamic countries in particular, Christians are seen as fair game for suppression and, frequently, murder.

Dobry system podatkowy opiera się na rzetelnej i szerokiej bazie podatkowej i rozsądnym poziomie opodatkowania.

A good tax system relies on a fair and broad tax base and reasonable levels of taxation.

Powinniśmy być może również powiedzieć, pod nieobecność Rady, że negocjacje były ciężkie, acz uczciwe, dzięki czemu otrzymaliśmy bardzo dobry rezultat.

We should also perhaps say in the absence of Council that the negotiations there have been tough but fair, and we have a very good outcome.

Myślę, że jestem w tym całkiem dobrym specjalistą.

Let's get on schools, something that I'm fairly much a specialist in.

Ważnym zagadnieniem było zbudowanie dobrego mechanizmu czyszczącego; program robota jest dość prosty.

Part of the trick was building a better cleaning mechanism, actually; the intelligence on board was fairly simple.

dobry {przym. m.} (też: dobrze zapowiadający się, obiecujący, dobrze się zapowiadający, rokujący nadzieje)

promising {przym.}

dobry (pamięć) {przym. m.} (też: chłonny)

retentive {przym.}

dobry {przym. m.} (też: oddany)

dutiful (husband, wife) {przym.}

dobry {przym. m.} (też: pomyślny, sprzyjający, obiecujący)

propitious {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dobry":

 

Podobne tłumaczenia

"dobry" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dobry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zyrtec ostrożnie.

However, you still need to use Zyrtec carefully to get the best results from it.

ale rośnie część emocjonalna, to dobre na mityczne przeżycia, chcesz tego czy nie.

but your emotional affect goes up, which is great for having a mythic experience,

Opasania biódr twoich są jako zawieszenia, ręką dobrego rzemieślnika urobione.

Thy rounded thighs are like jewels, The work of the hands of a skilful workman.

Świadek fałszywy zaginie; ale mąż dobry to, co słyszy, statecznie mówić będzie.

A false witness shall perish; But the man that heareth shall speak so as to endure.

Tak wiec do następnej kolacji z butelką dobrego wina mam tutaj dla Was parę faktów.

What is the code? ~~~ What are the exact instructions that are making it do that?

Koszt pobrania, druku i oprawy starej dobrej książki wynosi około 3 dolarów.

It costs about three dollars to download, print and bind a normal, old book.

Tak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.

And as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.

Co dobrego może wyniknąć z powiększenia ogólnej puli cierpienia o własny smutek?

You have to find some vision where you see how hopeful it is, how it can be changed.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Agopton ostrożnie.

However, you still need to take Agopton carefully to get the best results from it.

Dyrektywa o powrotach do dobry początek wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej.

This Returns Directive is a successful start to a common European immigration policy.

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.

Glory to God in the highest, And on earth peace among men in whom he is well pleased.

Oczywiście, z czasem, jestem coraz bardziej pewny tego, że idę w dobrym kierunku.

Obviously, over time I have a lot more confidence that it's going to be OK.

Po około pół roku nerwy wrosły się na dobre i zaobserwowaliśmy silne skurcze.

And after six months, the nerves grew in well, and you could see strong contractions.

Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.

When you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.

Niemniej jednak, z tym jednym zastrzeżeniem, sądzę, że tekst jest bardzo dobry.

However, aside from this reservation, I think that this text is excellent.

(Śmiech) Nie, nie dlatego, że jestem takim porządnym chłopczykiem od dobrego jedzenia.

(Laughter) No, not because I'm some self-righteous, goody-two shoes foodie.

Na przełomie wieków Internet odnosi sukces, reality show zadomawiają się na dobre.

At the turn of the century, the Internet takes off, reality television has taken hold.

Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.

Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.

Hrabstwo Bertie jest dobrym przykładem schyłku wiejskiej części Ameryki.

Bertie County is kind of a prime example in the demise of rural America.

(SV) To nie jest dobry moment na tworzenie UE, która zagraża rozbiciem Unii.

(SV) Today is not the time to create an EU that is in danger of tearing the Union apart.
 

Wyniki z forum

"dobry" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.