Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "do domu"

 

"do domu" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 555

do domu {przysłówek}

do domu {przysł.}

go home {przysł.}

Dzieci są praktycznie więzione. ~~~ Nie mogą odejść, nie mogą wrócić do domu.

The children are virtual prisoners; they cannot leave, they cannot go home.

Tak więc mówię im: "Nie przeciągajcie treningów, bo wrócicie do domu w złym humorze.

And I tell them, "Don't run practices late. ~~~ Because you'll go home in a bad mood.

Jeśli mi nie wierzycie, po prostu idźcie do domu i pomyślcie o tym trochę.

If you don't believe me, well just go home and think about it some more or something.

Wychodzi na to, idźcie do domu i policzcie, z 15 na 18 daje wiekszą róznicę.

Turns out, go home and do the math, the nine to 11 is a bigger change.

Musiał wrócić do domu, doprowadzić się do porządku i samodzielnie dotrzeć na lotnisko.

He couldn't get on the bus. ~~~ He had to go home and get cleaned up to get to the airport.

do domu {przysł.}

homeward {przysł.}

do domu {przysł.}

homewards {przysł.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"do domu" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "do domu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A tak dokonana jest wszystka robota, którą sprawił król Salomon do domu Pańskiego.

Thus all the work that king Solomon wrought in the house of Jehovah was finished.

I rzekł król: Niech się wróci do domu swego, ale oblicza mego niech nie widzi.

And the king said, Let him turn to his own house, but let him not see my face.

Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.

And then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.

I rzekł Jeroboam w sercu swem: Wnetby się wróciło królestwo do domu Dawidowego.

And Jeroboam said in his heart, Now will the kingdom return to the house of David:

Zaiste nie wnijdę do przybytku domu mego, i nie wstąpię na posłanie łoża mego;

Surely I will not come into the tabernacle of my house, Nor go up into my bed;

A gdy się wracał Jozafat, król Judzki, do domu swego w pokoju, do Jeruzalemu,

And Jehoshaphat the king of Judah returned to his house in peace to Jerusalem.

Odległość z domu do pracy i marne połączenia komunikacyjne są tu głównym problemem.

The distance from home to work and poor transport links are a major problem here.

To nie jest też przyzwolenie na przyprowadzenie R. Kelly do domu na obiad, okay?

This is not to say you have license to bring R. Kelly home for dinner, okay?

Weszliśmy do domu wyposażonego w specjalny system nagrywania amatorskich filmów.

And we walked into a house with a very special home video recording system.

Wróciła do domu, zabrała nam ten zestaw chemika i już więcej go nie widzieliśmy.

She came home, she took that chemistry set away, and we never saw it again.

Czasem myślałem, że może trzeba zabrać ją do domu, wykąpać, pocieszyć, ubrać.

Sometimes I'd think I should take her home with me, bathe her, comfort her, dress her.

Numer cztery wygląda. ~~~ Wyobrażacie sobie codziennie wracać do domu do takiego kota?

Number four, it's like, can you imagine coming home to that cat everyday?

I tak jak moi rodzice, po ukończeniu nauki zagranicą, wróciliśmy do domu.

And just like my parents did when they finished studying abroad, we went back home.

Wiemci, że mię na śmierć podasz, i do domu wszystkim żyjącym naznaczonego.

For I know that thou wilt bring me to death, And to the house appointed for all living.

Wstań, a wstąp do domu garncarzowego, a tam sprawię, że usłyszysz słowa moje.

Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words.

OK, weźcie je zatem do domu, dajcie do podpisu rodzicom, a ja zobaczę co się da zrobić.

OK, take these home, have your mom or dad sign them, I'll see what I can do.

Do mojego domu nie ma drogi dojazdu i moim jedynym kontaktem ze światem jest satelita."

As I am in the Great Alaskan Bush, satellite is my connection to the world."

Co Ochozyjasz, król Judzki, ujrzawszy, uciekał drogą do domu ogrodowego.

But when Ahaziah the king of Judah saw this, he fled by the way of the garden-house.

Zapłaćmy Frankowi tak jak zapłaciliśmy Libby i wtedy weźmiemy dziecko do domu.

Let's just pay Frank the way we paid Libby and then bring the baby home.

Przychodzimy do domu, a ubranie nie wygląda tak dobrze, jak oczekiwaliśmy.

You come home, and the suit does not look as good as it was supposed to.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

DNA · dnawy · dni · dnieć · Dniestr · dniówka · dno · DNP · DNS · do · do-domu · doba · doberman · dobić · dobiec · dobiegać · dobiegnąć · dobierać · dobijać · dobitka · dobitnie

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.