polsko-angielskie tłumaczenie słowa "dawać"

PL dawać polskie tłumaczenie

dawać {czas. ndk}

PL dawać
volume_up
[daję|dawałbym] {czasownik niedokonany}

dawać (też: wręczyć, przekazać, przekazywać, częstować)
Niemniej jednak musimy dawać przemysłowi właściwe sygnały.
However, we need to give the industry the right signals.
Aby odkryć moc dawania i dzielenia się, musisz dawać i dzielić się.
To discover the capacity to give and share, you need to be giving and sharing.
Nie powinniśmy dawać jedną ręką, a odbierać drugą.
We should not give something with one hand while taking it away with the other.
dawać (też: aplikować)
Mamy system poziomów pokazujący jak zarządza się szkolnictwem oraz co i komu się daje.
It's a systems-level look at how education is administered and what is being offered and to whom.
dawać (też: rozdawać, handlować, zająć się, prowadzić interesy)
Daje to nam wszystkim uzasadniony powód, by zająć się kwestią rozszerzenia w sposób realistyczny.
This gives us all good reason to deal with the question of enlargement realistically.
Kiedy napięcie wzrosło, ten dialog już trwał i dawał siłę do poradzenia sobie z różnymi problemami.
And when tension increased, they already had that dialogue, and that was a strength to deal with different issues.
Życie kobiet na obszarach wiejskich daje zarówno wiele możliwości, jak też niesie za sobą niemałe trudności.
Women's lives in rural areas present a great deal of opportunities as well as considerable difficulties.
dawać (też: wymierzać, wymierzyć, dać, udzielać)
volume_up
to dish out {czas.} (punishment)
dawać (też: sporządzić, przydzielić, zrealizować, dozować)
dawać (też: wręczyć, wręczać, przedłożyć, przedkładać)
volume_up
to proffer [proffered|proffered] {czas. przech.} [form.]
dawać (też: dostarczyć, dostarczać, przynosić, podać)
Powinniśmy zawsze dawać nadzieję a nie odwrotnie, tj. ją odbierać.
We must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.
Musi ona dawać równe szanse wszystkim obywatelom w każdej części świata.
It must provide equal access opportunities for all citizens, in every part of the world.
Logiczne jest zatem, że przywożone produkty rolne powinny dawać takie same gwarancje.
It is therefore only logical that imported agricultural products should provide the same guarantees.

trending_flat
"wyniki"

dawać (też: ustąpić, dostarczać, poddać się, poddawać się)
Ci z nas, którzy ją popierają, chcą by była ona kontynuowana, by ewoluowała i dawała pozytywne rezultaty.
Those of us who support it want it to continue to evolve and yield positive results.
Po 8 latach dają trochę drewna, jeśli je odpowiednio zakonserwujemy, za pomocą kory bambusa.
And after eight years they might actually yield some timber -- that is, if you can preserve it in the right way, which we can do with bamboo peels.
Redukują wykorzystanie pestycydów oraz dają większe plony, co pozwala na zmniejszenie uprawianego areału i udostępnia więcej przestrzeni dla dzikich roślin i zwierząt.
And they increase yield, which allows you to have your agricultural area be smaller, and therefore more wild area is freed up.

Przykłady użycia - "dawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishdawać sobie radę jako tako
Polishdawać sobie radę finansowo
Polishdawać preferencyjne warunki
Polishdawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś
Polishdawać komuś zgodę
Polishdawać komuś sygnał do rozpoczęcia czegoś
Polishdawać komuś fory
Polishdawać komuś lekcje czegoś
Polishdawać z siebie wszystko
Polishdawać się we znaki
Polishdawać się we znaki
Polishdawać się komuś we znaki