polsko-angielskie tłumaczenie słowa "dawać"

PL dawać polskie tłumaczenie

dawać {czas. ndk}

PL dawać
play_circle_outline
[daję|dawałbym] {czasownik niedokonany}

dawać (też: wręczyć, przekazać, przekazywać, częstować)
Niemniej jednak musimy dawać przemysłowi właściwe sygnały.
However, we need to give the industry the right signals.
Nie powinniśmy dawać jedną ręką, a odbierać drugą.
We should not give something with one hand while taking it away with the other.
Musimy dać ludziom prawo do pamiętania o etosie współczucia, i musimy dawać wskazówki.
We need to empower people to remember the compassionate ethos, and to give guidelines.
dawać (też: aplikować)
dawać (też: wymierzać, wymierzyć, dać, udzielać)
play_circle_outline
to dish out {czas.} (punishment)
dawać (też: rozdawać, handlować, zająć się, prowadzić interesy)
dawać (też: wręczyć, wręczać, przedłożyć, przedkładać)
dawać (też: sporządzić, przydzielić, zrealizować, dozować)
dawać (też: dostarczyć, dostarczać, przynosić, podać)
Powinniśmy zawsze dawać nadzieję a nie odwrotnie, tj. ją odbierać.
We must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.
Musi ona dawać równe szanse wszystkim obywatelom w każdej części świata.
It must provide equal access opportunities for all citizens, in every part of the world.
Logiczne jest zatem, że przywożone produkty rolne powinny dawać takie same gwarancje.
It is therefore only logical that imported agricultural products should provide the same guarantees.

trending_flat
"wyniki"

dawać (też: ustąpić, dostarczać, poddać się, poddawać się)

Przykłady użycia - "dawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishdawać sobie radę jako tako
Polishdawać sobie radę finansowo
Polishdawać preferencyjne warunki
Polishdawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś
Polishdawać komuś zgodę
Polishdawać komuś sygnał do rozpoczęcia czegoś
Polishdawać komuś fory
Polishdawać komuś lekcje czegoś
Polishdawać z siebie wszystko
Polishdawać się we znaki
Polishdawać się we znaki
Polishdawać się komuś we znaki