Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Dania"

 

"Dania" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-28 z 43

Dania {rzeczownik}

Dania {f.} [geogr.]

Denmark {nazwa wł.} [geogr.]

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark

Dania jest monarchią konstytucyjną, której ustrój określa konstytucja z 1953 r.

Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Dania/Linak A/S (

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Denmark/Linak A/S (

Czy Dania dokonując takiego, a nie innego wyboru zgadza się z Pani stanowiskiem?

Does Denmark, in the choice it has made, accept that statement on your part?

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Nordjylland/Dania (

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Nordjylland/Denmark (

dać {czasownik}

dać {czas.} (też: dawać, wręczyć, częstować, darować)

to give [gave|given] {czas.}

Tak więc ci ludzie, zabija się całe pokolenie, jeśli dać im tylko taką pomoc.

So these people, you're killing a whole generation if you just give them aid.

Jest on instrumentem rozwiązywania problemów, któremu powinniśmy dać szansę.

It is an instrument for solving problems and one that we should give a chance to.

Jedyne czego potrzebujesz to odkryć czego ludzie na prawdę chcą i dać im to.

What you have to do is figure out what people really want and give it to them.

Musimy dać młodym umiejętności, których potrzebują do realizacji ich potencjału.

We must give young people the skills they need to realise their potential.

Nie możemy dać danych za darmo studentom, za darmo przedsiębiorcom światowym".

We cannot give the data free to the students, free to the entrepreneurs of the world."

dać (wyniki) {czas.} (też: dać, dostarczać, ustąpić, poddać się)

(BG) Panie Przewodniczący! Strategia na rzecz regionu Dunaju musi dać konkretne rezultaty, wyraźnie widoczne dla obywateli krajów naddunajskich od samego początku.

(BG) Mr President, the Danube strategy must yield concrete results with a clear visibility for the citizens of the Danube countries right from the outset.

Badania mutagenności na bakteriach i gryzoniach dały wyniki ujemne.

Mutagenicity testing in bacteria and in rodents yielded negative results.

Szczepionka przeciw pneumokokom stosowana po 6 tygodniach od zakończenia podawania produktu Raptiva dała prawidłowe wyniki.

A pneumococcal vaccine administered 6 weeks after discontinuation of Raptiva yielded normal results.

dać {czas.} (też: dostarczać, ustąpić, poddać się, poddawać się)

dać {czas.} (też: położyć, dmuchać, eksplodować, wiać)

to blow [blew|blown] {czas.}

Popatrzcie -- właśnie dała mi popalić.

Now, look at that; look, it’s -- she just blew me away.

dać {czas.} (też: chuchać, dmuchać, zdmuchnąć, pykać)

dać {czas.} (też: dawać, wręczać, wręczyć, przedstawiać)

to proffer [proffered|proffered] {czas. przech.} [form.]

dać {czas.} (też: dawać, wymierzać, wymierzyć, udzielić)

to dish out (punishment) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "Dania":

Synonimy (polski) dla "dać":

 

Podobne tłumaczenia

"Dania" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Dania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pokażę pierwsze owadzie dania Brunowi. ~~~ Może ich spróbować jako pierwszy.

And I'm going to show to Bruno some first tries, and he can have the first bite.

To elastyczne podejście nie powinno pominąć jednego dania: naszych miast.

This flexible approach must not skip a course: our cities.

Janssen- Cilag A/ S, Postboks 149, Hammerbakken 19, 3460 Birkerød, Dania

Janssen-Cilag A/ S, Postboks 149, Hammerbakken 19, 3460

Tradycyjne dania to między innymi marynowany węgorz, kaszanka oraz kapusta kiszona duszona z wieprzowiną.

Among the traditional dishes are marinated eel, blood sausage and sauerkraut stew with pork.

Zwroty na rzecz Wielkiej Brytanii, których domaga się także Holandia i Dania, tworzą niewypłacalny system.

The rebates which the British have, and which the Dutch and the Danes want, that is a bankrupt system.

Dziś zmarnowaliśmy okazję do dania takiej rękojmi.

Today we have wasted this opportunity for giving such an assurance.

Ułożyłem menu, które pozwala wybrać ilość i wielkość dania, które chce się zjeść.

I basically created a menu that allowed people to choose the amount and volume of food that they wanted to consume.

Nie ma dania, które miałoby gorszą opinię.

There's not a food today that's more maligned than foie gras, right?

Dania przekazała sprawę do EMEA na podstawie art.

It is also approved in Norway and Iceland.

Tu uzasadnia wyrażane przez UE ambicje dania przykładu za pomocą swoich działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia.

This justifies the EU's ambitions to set an example in its actions to reduce pollution.

Opinia EBC w sprawie gwarancji na pokrycie strat związanych z rozszerzonym zakresem działania systemu rekompensat w Danii

ECB Opinion on a Danish loss guarantee in connection with an extended compensation scheme

Obecnie obejmuje również dania wegetariańskie, których wcześniej brakowało, lecz prawie wszystkie przepisy zawierają mięso.

It now has vegetarian dishes as well, which it did not have many of before, but nearly all the recipes contain meat.

Ale również interesuje mnie czym jest to, co kształtuje zdolność tej osoby do dania czegoś od siebie, do zrobienia czegoś więcej.

But also, I'm looking to see what is it that's shaping that person's ability to contribute, to do something beyond themselves.

Popularne są również dania rybne.

Fish dishes are also popular.

Podmiot odpowiedzialny Dania

Marketing Authorisation Holder

Serwuje dania dla 220 osób dziennie.

It serves 220 people a day.

Dania, których trzeba spróbować, to karjalanpiirakka (wypieki z ziemniaków lub ryżu) oraz kalakukko (ryba zapiekana w bochenku chleba).

Dishes to look out for include karjalanpiirakka (rice or potato pastry) and kalakukko (fish and pork fat baked inside a loaf).

< { Austria } > < { STAMARIL } > < { Belgia } > < { STAMARIL PASTEUR } > < { Czechy } > < { STAMARIL PASTEUR } > < { Dania } > < { STAMARIL } >

< {Name of the Member State} > < {Name of the medicinal product} > < {Name of the Member State} > < {Name of the medicinal product} >

(CON/2002/10)Dania, 18.3.2002, pdf 102 kB, da .

pdf 102 kB, da .

Miasto Frederikshavn, DaniaWłaściwe wyposażenie gwarantuje poprawione samopoczucie pracowników, lepszą obsługę obywateli i udoskonalone procesy.

City of Frederikshavn, DenmarKThe right equipment ensures higher employee wellbeing, improved citizen service and optimised processes.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

damka · Damoklesowy · damski · damulka · dan · dancing · dandys · dandysi · dandysowaty · dane · dania · danie · Daniel · danina · Danowie · dansing · dantejski · dany · DAP · dar · darczyńca

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.