Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "długość"

 

"długość" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 310

długość {rzeczownik}

długość {f.} (też: odcinek, fragment, kawałek, czas trwania)

length {rzecz.}

Całą długość igły należy wprowadzić pod kątem prostym w fałd skórny (rysunek D).

Insert the full length of the needle at right angles into the skin fold (picture D).

Długość okresu pozbawienia dostępu do wody jest ściśle zależna od warunków klimatycznych.

The length of time of water deprivation is strongly dependent on the climatological

Czas trwania leczenia Długość leczenia będzie określona indywidualnie przez lekarza.

Treatment duration The length of treatment will be determined individually by your doctor.

Długość sprawozdania świadczy o ogromnej ilości kwestii wymagających rozpatrzenia.

The length of the report is evidence of the huge number of issues there were to deal with.

Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona poniżej.

The appropriate length of the treatment period for individual parasites is specified below.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "długość":

 

Podobne tłumaczenia

"długość" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "długość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W Republice Czeskiej średnia długość życia mężczyzn wynosi 73 lata, a kobiet 80.

In the Czech Republic, men have a life expectancy of 73 years, and women of 80.

Liczby te będą stale wzrastać ze względu na wzrost przeciętnej długości życia.

These figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy.

Sama tylko belgijska sieć kolejowa, o długości 3 400 kilometrów, jest większa.

The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.

A to była mała kałamarnica Humboldta, która mierzyła około 3 stopy długości.

And that was a Humboldt squid, a juvenile Humboldt squid, about three feet long.

Wpływ przedawkowania na długość okresu nadwrażliwości na światło nie jest znany.

The effects of an overdose on the duration of photosensitivity are unknown.

W czasie rocznego leczenia stwierdzono zmniejszenie tempa przyrostu długości ciała zy

During a 1-year course of therapy there was a decrease in the rate of linear growth

Niska jakość powietrza w Brukseli skraca średnią długość życia o siedem miesięcy.

The poor air quality in Brussels shortens life expectancy by seven months.

Całość, jeśli dodamy wszystko do siebie, ma długość ponad sześciu miliardów nukleotydów.

And the whole thing, if you add it all together, is over six billion nucleotides long.

Liczba wymienionych reakcji zmniejszała się w miarę długości leczenia lekiem Aldurazyme.

The number of these reactions decreased the longer that patients were on Aldurazyme.

Maksymalnie potrafimy efektywnie odtworzyć odcinek tkanki o długości jednego centymetra.

The maximum efficient distance for regeneration is only about one centimeter.

Kiedy w końcu się ukształtowało, przeciętna długość życia wynosiła prawdopodobnie 30 lat.

When this statue was carved the average life expectancy was probably 30.

Średnia długość życia obywateli wydłużyła się przeciętnie o osiem lat.

On average, the life expectancy of its citizens is eight years longer.

W większości przypadków (61 %) długość ciąży i poród nie odbiegały od normy.

Most (61 %) had a normal outcome with regard to term and normal birth.

Wśród młodych gadów, które mają zaledwie 25-30 cm długości, występuje wysoka śmiertelność.

There is very high mortality in little baby reptiles who are just 10 to 12 inches long.

Te materiały zapewniają dobre przenoszenie fal o długości 8–15 um, np.

These materials provide good transmission for wavelengths in the range of 8-15um, i.e.

Długość naszego życia wzrasta prawie o rok z każdym mijającym rokiem.

Our life longevity is going up almost a year for every year that passes.

Wkłuć igłę na całą długość w skórę, tak jak to pokazywali lekarz lub pielęgniarka. ne aż

Put the ne edle fully into the skin as shown by your nurse or doctor.

To wielkoskalowe roboty, które można zrekonfigurować - łańcuchy białek długości 8, 12 stóp.

So these projects are large-scale reconfigurable robots -- 8 ft., 12 ft. ~~~ long proteins.

Długość leczenia lekiem FORSTEO nie powinna przekraczać 24 miesięcy.

The total duration of treatment with FORSTEO should not exceed 24 months.

Długość leczenia określana jest w zależności od odpowiedzi pacjenta.

The treatment duration is determined according to the patient's response.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.