Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "czytać"

 

"czytać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 350

czytać {czasownik}

czytać [czytam|czytał] {czas.} (też: czytywać, przeczytać, studiować, interpretować)

to read [read|read] {czas.}

Panie przewodniczący! Nie muszę czytać dalej; myślę, że wyraziłem się jasno.

Mr President, I do not need to read any more: I think the point is well made.

Bawiłem się w ogródku, uczyłem się czytać, jadłem nawet niektóre warzywa.

I played in the backyard, learned to read, and even ate some of my vegetables.

Ma on również łacińską nazwę, która jest tak trudna, że wolałbym nie czytać jej na głos.

It also has a Latin name, which is so difficult that I would rather not read it out.

Pan Shoop nie tylko nauczył moją córkę czytać, ale też prowadzić samochód.

Not only did Mr. Shoop get my daughter to read, he taught her to drive.

I dlaczego, dlaczego kiedy reszta dzieci uczyła się jak czytać i pisać,

And why, why when the rest of the children were learning how to read and write,
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "czytać":

 

Podobne tłumaczenia

"czytać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "czytać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wieczorem przed wyprawą, skończyłam czytać ''Wielki Projekt'' Stephena Hawkinga.

The night before I started, I finished Stephen Hawking's "The Grand Design."

Czy zauważasz je i czytasz, czy Twój wzrok prześlizguje się tylko obok nich?

Would you be likely to notice and read them, or do your eyes glide right past them?

Dzisiaj chłopiec jest zdrowy. ~~~ Jeśli czytacie jego bloga... Snowdeal.org,

And today he is a healthy baby, who, if you read his blog -- it's Snowdeal.org,

Skończę tylko czytać mój wiersz...... a potem przedyskutujemy naszą strategie, dobra?

Let me just finish reading my poem... and then we'll review our strategy, okay?

Istnieje styl wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny oraz oparty na czytaniu i pisaniu.

There are four ways that learners intake information so that they can make decisions.

Robimy to codziennie, kiedy czytamy książkę, oglądamy telewizję idziemy do kina.

We do it every day, while reading novels, watching television or going to the movies.

Niektórzy z was pewnie czytali nową książkę Malcolma Gladwella „Poza schematem”.

And some of you have probably read Malcolm Gladwell's new book "Outliers."

Możesz to przerzucić może w dwa lata, jeśli czytasz po 8 godzin dziennie.

You can snap through it in maybe two years if you read eight hours a day.

Czytałem kiedyś cudowną recenzję w New York Times dotyczącą samochodu MINI Cooper.

There was this wonderful review in The New York Times about the MINI Cooper automobile.

więcej niż dwa -- już czytacie o Larrym Page'u, ktoś czyta bardzo szybko.

More than two -- you're reading about Larry Page already, somebody reads very fast.

Chodzi o to, że kiedy zacznę czytać, nie mogę odłożyć, póki nie skończę.

I mean like once I pick up one book I cannot put it down until I finish the whole book.

Ma on również łacińską nazwę, która jest tak trudna, że wolałbym nie czytać jej na głos.

It also has a Latin name, which is so difficult that I would rather not read it out.

Czytałem o pozytywnych i dobrze prowadzonych eksperymentach dotyczących tego leku.

I read the trials on this. ~~~ They were all positive. ~~~ They were all well-conducted.

Ci z was, którzy czytali ''Małego Księcia'', mam nadzieję, że rozumieją aluzję.

For those of you who've read "The Little Prince," you understand that reference, I hope.

I czytam tam, że jeśli chcesz mieć szczęście, to musisz otaczać się pozytywnymi ludźmi.

And it says if you want to get lucky, you know, you've got to be around positive people.

Nie akceptuję również tego, że co piąte dziecko nie umie dobrze czytać.

Nor do I accept that one in five of our young children cannot read properly.

Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).

whereby, when ye read, ye can perceive my understanding in the mystery of Christ;

Steve Pink, czytający swój magazyn, pojawił się 5 miesięcy po jego powrocie do domu.

Steve Pink reading his journal happened five months after he came home.

Kilku wywozi po 100.000 $ Ludzie bardzo się ekscytowali kiedy o tym czytali.

People would get very excited about this when they read these articles.

Słuchawki na głowie, ten czyta gazetę, ten ma kapelusz, okulary, torbę.

He's got headphones on, reading the newspaper, got a hat on, glasses, got a bag.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.