Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "czytać"

 

"czytać" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 1070

czytać {czasownik}

czytać [czytam|czytał] {czas.} (też: czytywać, przeczytać, studiować, interpretować)

to read [read|read] {czas.}

Budowało ją 12 "bosych" architektów, niepotrafiących czytać ani pisać.

It was built by 12 Barefoot architects who can't read and write, built on $1,:,50 a sq.

Przeczytanie jej zajęło mi cztery lata, skończyłem czytać będąc na urlopie.

I think it took me four years to finally read it, while on sabbatical.

Kiedy otrzymałem to sprawozdanie, je zacząłem czytać z wielkim entuzjazmem.

When I received the report, I began to read it with great enthusiasm.

Kiedy tylko ktoś ją włącza, natychmiast idę do innego pokoju czytać.

Actually, as soon as someone turns it on, I go into the other room and read.

Zatem jakie są na to rady? ~~~ (Śmiech) Dzięki Bogu, umiecie czytać!

So, what are the solutions to this? (Laughter) Thank God you can all read!
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "czytać":

 

Podobne tłumaczenia

"czytać" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "czytać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Istnieje prawdziwe ryzyko, że broszury i książki pozostaną w biurach, nieczytane.

There is a real danger that brochures and books will remain in offices unread.

Oznacza to, że zarówno Parlament, jak i Rada będą miały tylko pojedyncze czytania.

This means that both Parliament and the Council will only have single readings.

Dowodzi tego sprawozdanie Rady Europejskiej, jeżeli czyta się między wierszami.

The European Council's report attests to this if one reads between the lines.

Szczególni cieszy fakt, że porozumienie osiągnięto podczas drugiego czytania.

The fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.

Z przerażeniem czytamy o seksualnej i psychologicznej przemocy wobec dzieci.

We read about sexual and psychological violence against children with horror.

Czytałem sprawozdanie i rozmawiałem na jego temat z wieloma osobami po obu stronach.

I have read the report and I have spoken to many about the report on both sides.

Nie będę czytał wszystkich punków zawartych we wnioskach prezydencji w tym zakresie.

I shall not read all of the points in the Presidency's conclusions on the matter.

Dzisiaj chłopiec jest zdrowy. ~~~ Jeśli czytacie jego bloga... Snowdeal.org,

And today he is a healthy baby, who, if you read his blog -- it's Snowdeal.org,

Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie wypracowane z Radą w drugim czytaniu.

I welcome the agreement which has been reached with the Council at second reading.

Rada dysponuje obecnie wynikami pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

The Council now has the results of the European Parliament's first reading.

W przyszłości musimy zagwarantować mniejszą liczbę porozumień w pierwszym czytaniu.

We should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements.

Kiedy czytam Biblię hebrajską, słyszę od samego początku nawoływanie Boga do dialogu.

As I read the Hebrew Bible, I hear from the very beginning God's call to dialogue.

W obu sprawach piłkę rozgrywa obecnie Parlament Europejski przy drugim czytaniu.

On both these, the ball is in the European Parliament's court, for the second reading.

Cieszę się, że było możliwe osiągnięcie porozumienia przy drugim czytaniu.

I am satisfied that it has been possible to reach an agreement at second reading.

Gdy czytam dokumenty, uderza mnie to, że wciąż mamy z tym pewne trudności.

It strikes me on reading the documents that we still have some difficulty with this.

Powinno nam udać się dojść do porozumienia z Radą w czasie pierwszego czytania.

It should be possible for us to reach agreement with the Council at the first reading.

Aczkolwiek delegacja hiszpańska poprze jego wniosek w pierwszym czytaniu.

However, we in the Spanish delegation will support his proposal at first reading.

Czytając wyniki szczytu odnosi się wrażenie, że są one jakby pozbawione wyrazu.

When one reads the conclusions of the summit, they seem to be somewhat lacking in bite.

Każdy, kto go czyta z łatwością zobaczy, że nie tego oczekiwali obywatele.

Anyone reading it can easily see that it is not what the citizens wanted.

Ponownie składam poprawkę nr 166, która została przyjęta podczas poprzedniego czytania.

I am re-tabling my Amendment 166, which was adopted at the previous reading.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kroczyć (ciężko do celu), wskazówka, izentropa, fotoreceptor, międzywęźla

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.