polsko-angielskie tłumaczenie słowa "czekać"

PL czekać polskie tłumaczenie

volume_up
czekać {czas. ndk}

PL czekać
volume_up
[czekam|czekałbym] {czasownik niedokonany}

  1. ogólne
  2. telekomunikacja

1. ogólne

czekać (też: odczekać, zaczekać, doczekać się, odczekiwać)
Jednak problem ten nie będzie czekać; nie będzie czekać Kopenhaga i my też nie możemy czekać.
But it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
W obecnej kryzysowej sytuacji lepiej uczynić więcej, niż czekać.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
Nie możemy już dłużej czekać, ponieważ terroryści również nie czekają.
We cannot wait any longer because the terrorists are not waiting.
czekać (też: czekać na, doczekać się)
Jednak problem ten nie będzie czekać; nie będzie czekać Kopenhaga i my też nie możemy czekać.
But it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
W obecnej kryzysowej sytuacji lepiej uczynić więcej, niż czekać.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
Nie powinniśmy jednak czekać dwa lata na zastosowanie tego rozporządzenia.
Yet we should not wait two years before applying this regulation.
czekać (też: trwać, wytrzymać, wytrzymywać, cierpieć)
Tylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mię więzienie i uciski czekają.
save that the Holy Spirit testifieth unto me in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
czekać (też: oczekiwać, doczekać się)
Nie ma zatem powodów, żeby ich nie włączać albo czekać na dalsze informacje.
There is therefore no reason not to include them or to await further information.
Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
Moim zdaniem, nie wystarczy usiąść i czekać na wyniki najnowszych badań.
It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.
czekać (też: oczekiwać, spodziewać się, liczyć na, spodziewać)
Nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł czekają na dostosowanie do przyszłych zobowiązań.
Our businesses and industries expect to be put in the picture about future commitments.
Trzymał słuchawkę, czekając aż wykręcę za niego numer.
He would hold on to the receiver and expect me to dial a number for him.
Czekamy na jego wyniki.
czekać (też: poczekać, przetrzymać, przetrzymywać, zaczekać)
Wycofać i czekać w pogotowiu.
Trzymał słuchawkę, czekając aż wykręcę za niego numer.
He would hold on to the receiver and expect me to dial a number for him.
Wbiłem każdy przycisk, który mi kazano, ale i tak spędziłem 18 godzin czekając.
I punched every touch tone I was told, but I still spent 18 hours on hold.
czekać (też: nie odkładać słuchawki)
czekać (też: poczekać, zostać w pobliżu, zostawać w pobliżu)

2. telekomunikacja

czekać (też: nie odkładać słuchawki)
volume_up
to hold on {czas.} [tel.]
Wycofać i czekać w pogotowiu.
Trzymał słuchawkę, czekając aż wykręcę za niego numer.
He would hold on to the receiver and expect me to dial a number for him.
Wbiłem każdy przycisk, który mi kazano, ale i tak spędziłem 18 godzin czekając.
I punched every touch tone I was told, but I still spent 18 hours on hold.

Synonimy (polski) dla "czekać":

czekać

Przykłady użycia - "czekać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishczekać, jaki obrót przyjmą sprawy
Polishczekać, jaki obrót przyjmą sprawy
Polishczekać bez końca
Polishczekać bez końca
Polishkazać komuś czekać
PolishNie ma zatem powodów, żeby ich nie włączać albo czekać na dalsze informacje.
There is therefore no reason not to include them or to await further information.
PolishMozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.
You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.
PolishDlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?
Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
PolishCzy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?
Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?
PolishMusimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
PolishPrawda jest taka, że nawet my, posłowie, musieliśmy długo czekać na nasz własny statut.
The truth is that as MEPs it has taken us a long time to have our own statute.
PolishOstatnią przeszkodą jest to, że musimy czekać na wszystkie wiążące cele do 2020 roku.
The last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.
PolishTo samo dotyczy traktatu lizbońskiego i dlatego na razie musimy czekać.
Neither has the Treaty of Lisbon and we therefore have to wait for the time being.
PolishMusimy czekać, aby rząd irlandzki nam powiedział, jak według niego powinniśmy postąpić.
We have to wait for the Irish Government to tell us how they think we should proceed.
PolishNie możemy czekać na nowy kodeks morski ani odwracać się od problemu.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Polish"Iron Man" tak wypada, "Waiting for Superman" również może czekać długi czas.
So "Iron Man" zips right out, and "Waiting for Superman" can wait for a really long time.
PolishW obliczu kryzysu Unia Europejska nie może czekać do roku 2014 ze znalezieniem rozwiązań.
Faced with this crisis, the European Union cannot wait until 2014 to find solutions.
PolishMoim zdaniem, nie wystarczy usiąść i czekać na wyniki najnowszych badań.
It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.