polsko-angielskie tłumaczenie słowa "czekać"

PL czekać polskie tłumaczenie

czekać {czas. ndk}

PL czekać
play_circle_outline
[czekam|czekałbym] {czasownik niedokonany}

  1. ogólne
  2. telekomunikacja

1. ogólne

czekać (też: odczekać, zaczekać, doczekać się, odczekiwać)
Jednak problem ten nie będzie czekać; nie będzie czekać Kopenhaga i my też nie możemy czekać.
But it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
W obecnej kryzysowej sytuacji lepiej uczynić więcej, niż czekać.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
Nie powinniśmy jednak czekać dwa lata na zastosowanie tego rozporządzenia.
Yet we should not wait two years before applying this regulation.
czekać (też: czekać na, doczekać się)
Jednak problem ten nie będzie czekać; nie będzie czekać Kopenhaga i my też nie możemy czekać.
But it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
W obecnej kryzysowej sytuacji lepiej uczynić więcej, niż czekać.
In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
Nie powinniśmy jednak czekać dwa lata na zastosowanie tego rozporządzenia.
Yet we should not wait two years before applying this regulation.
czekać (też: trwać, wytrzymać, wytrzymywać, cierpieć)
czekać (też: poczekać, przetrzymać, przetrzymywać, zaczekać)
Wycofać i czekać w pogotowiu.
Choć są świadomi swoich praw, okazują się one mało pomocne dla osób, które utknęły na lotnisku, lub którym linia lotnicza poleciła czekać na komunikat.
Although they are aware of their rights, this is of little help to them if they are stranded in an airport or on hold to an airline.
Cieszyli się, że facet miał telefon głośnomówiący, bo musieli czekać na linii przez godzinę żeby porozmawiać z kimś kto dał im kody dostępu po tym jak tam dotarli.
And they were really happy that the guy had a speakerphone because then they had to wait on hold for an hour to talk to somebody to give them an access code after they got there.
czekać (też: oczekiwać, doczekać się)
Nie ma zatem powodów, żeby ich nie włączać albo czekać na dalsze informacje.
There is therefore no reason not to include them or to await further information.
Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
Moim zdaniem, nie wystarczy usiąść i czekać na wyniki najnowszych badań.
It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.
czekać (też: poczekać, zostać w pobliżu, zostawać w pobliżu)
czekać (też: oczekiwać, spodziewać się, liczyć na, spodziewać)
czekać (też: nie odkładać słuchawki)

2. telekomunikacja

czekać (też: nie odkładać słuchawki)
Wycofać i czekać w pogotowiu.
Choć są świadomi swoich praw, okazują się one mało pomocne dla osób, które utknęły na lotnisku, lub którym linia lotnicza poleciła czekać na komunikat.
Although they are aware of their rights, this is of little help to them if they are stranded in an airport or on hold to an airline.
Cieszyli się, że facet miał telefon głośnomówiący, bo musieli czekać na linii przez godzinę żeby porozmawiać z kimś kto dał im kody dostępu po tym jak tam dotarli.
And they were really happy that the guy had a speakerphone because then they had to wait on hold for an hour to talk to somebody to give them an access code after they got there.

Synonimy (polski) dla "czekać":

czekać

Przykłady użycia - "czekać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishczekać, jaki obrót przyjmą sprawy
Polishczekać, jaki obrót przyjmą sprawy
Polishczekać bez końca
Polishczekać bez końca
Polishkazać komuś czekać
PolishNie ma zatem powodów, żeby ich nie włączać albo czekać na dalsze informacje.
There is therefore no reason not to include them or to await further information.
PolishMozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.
You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.
PolishDlaczego musieliśmy czekać, aż to wszystko się wydarzy, aby wprowadzić przepisy?
Why did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
PolishCzy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?
Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?
PolishMusimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
PolishPrawda jest taka, że nawet my, posłowie, musieliśmy długo czekać na nasz własny statut.
The truth is that as MEPs it has taken us a long time to have our own statute.
PolishOstatnią przeszkodą jest to, że musimy czekać na wszystkie wiążące cele do 2020 roku.
The last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.
PolishTo samo dotyczy traktatu lizbońskiego i dlatego na razie musimy czekać.
Neither has the Treaty of Lisbon and we therefore have to wait for the time being.
PolishMusimy czekać, aby rząd irlandzki nam powiedział, jak według niego powinniśmy postąpić.
We have to wait for the Irish Government to tell us how they think we should proceed.
PolishNie możemy czekać na nowy kodeks morski ani odwracać się od problemu.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Polish"Iron Man" tak wypada, "Waiting for Superman" również może czekać długi czas.
So "Iron Man" zips right out, and "Waiting for Superman" can wait for a really long time.
PolishW obliczu kryzysu Unia Europejska nie może czekać do roku 2014 ze znalezieniem rozwiązań.
Faced with this crisis, the European Union cannot wait until 2014 to find solutions.
PolishMoim zdaniem, nie wystarczy usiąść i czekać na wyniki najnowszych badań.
It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.