polsko-angielskie tłumaczenie słowa "Czechy"

PL Czechy polskie tłumaczenie

Czechy {niemęskoos.}

PL Czechy
play_circle_outline
{niemęskoosobowy}

1. Geografia

Czechy (też: Republika Czeska)
play_circle_outline
Czech Republic {nazwa wł.} [geogr.]
Czechy składają oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
The Czech Republic formally applies to join the European Union.
Czechy również zobowiązane są sfinalizować proces ratyfikacji.
The Czech Republic, too, has an obligation to complete the ratification process.
Jest to oburzające żądanie, którego Czechy nie mogą spełnić.
This is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
Czechy
play_circle_outline
Bohemia {nazwa wł.} [geogr.] [starom.]
Cieszę się, że na naszą prośbę zostały również uwzględnione Czechy i Słowenia, choć nie znajdują się bezpośrednio nad Dunajem.
I am pleased that, at our request, Bohemia and Slovenia are also included, even though they are not situated directly on the Danube.
Czechy
play_circle_outline
Czechia {nazwa wł.} [geogr.] [starom.]

Przykłady użycia - "Czechy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTym razem Czechy były pierwsze w ukierunkowaniu swych działań i osiągnięciu korzyści.
This time the Czechs were the first to be targeted and the first to yield.
PolishNovartis s. r. o Praha Nagano III U Nākladového Nādraží 10 130 00 Praha 3 Czechy
Novartis s. r. o Praha Nagano III U Nā kladového Nā draž í 10 130 00 Praha 3 Czech Republic
PolishStacja wspierana jest przez Polskę, Irlandię, Litwę, Czechy i USA.
The station is backed by Poland, Ireland, Lithuania, the Czech Republic and the USA.
PolishCzechy również zobowiązane są sfinalizować proces ratyfikacji.
The Czech Republic, too, has an obligation to complete the ratification process.
PolishCzechy składają oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
The Czech Republic formally applies to join the European Union.
PolishPo irlandzkim "tak” zjednoczona Europa patrzy teraz na Polskę i Czechy.
Following the Irish 'Yes', a united Europe is now looking at Poland and the Czech Republic.
PolishDo mniej rozwiniętych gospodarek, takich jak Czechy, muszą być stosowane specjalne warunki.
Special conditions must apply to the less-developed economies, such as the Czech economy.
PolishCzechy starały się o rejestrację tego piwa przez ponad trzy lata.
The Czech Republic was pressing for registration for more than three years.
PolishNiestety Czechy są w Unii najbardziej zapóźnione pod względem regulacji.
The Czech Republic is unfortunately the furthest behind in the Union in terms of regulations.
PolishGdy Czechy rozpoczynały swoją prezydencję, miały opinię nastawionych sceptycznie wobec klimatu.
You started your Presidency with the reputation of being climate-sceptics.
PolishCzechy i Łotwa przedstawiły powody niezgodności w EMEA w dniu 1 lutego 2008 r.
The Czech Republic and Latvia referred the reasons for disagreement to the EMEA on 1 February 2008.
PolishOsobiście żałuję, że Czechy nie mają w ręku odpowiednich narzędzi, aby się z tymi problemami uporać.
I personally regret that the Czechs do not have the proper tools for the job.
PolishJest to oburzające żądanie, którego Czechy nie mogą spełnić.
This is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
PolishProdukt został dopuszczony do obrotu przez Czechy, Włochy i Hiszpanię.
The product was accepted by the Czech Republic, Italy and Spain.
PolishCzechy rozpoczęły dwustronne negocjacje na temat wiz do USA.
The Czech Republic initiated the bilateral negotiations by some Member States on US visas.
Polish. - (Czechy) Dziękuję panie przewodniczący!
on behalf of the GUE/NGL Group. - (CS) Thank you, Mr President.
PolishEli Lilly ČR, s. r. o, Pobřežní 1A,, 186 00 Praha 8 Czechy
Eli Lilly Č R, s. r. o, Pobř ež ní 1A,, 186 00 Praha 8 Czech Republic
PolishEli Lilly ČR, s. r. o, Pobřežní 1A, 186 00 Praha 8 Czechy
Eli Lilly Č R, s. r. o, Pobř ež ní 1A, 186 00 Praha 8 Czech Republic
PolishProdukt został zatwierdzony przez Czechy, Włochy i Hiszpanię.
The product was accepted by the Czech Republic, Italy and Spain.
PolishTeraz należy przenieść uwagę z Irlandii na Czechy.
It is now time to switch our attention from Ireland to the Czech Republic.