Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Czechy"

 

"Czechy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-11 z 11

Czechy {rzeczownik}

Czechy {niemęskoos.} [geogr.] (też: Republika Czeska)

Czech Republic {nazwa wł.} [geogr.]

Po irlandzkim "tak” zjednoczona Europa patrzy teraz na Polskę i Czechy.

Following the Irish 'Yes', a united Europe is now looking at Poland and the Czech Republic.

Novartis s. r. o Praha Nagano III U Nākladového Nādraží 10 130 00 Praha 3 Czechy

Novartis s. r. o Praha Nagano III U Nā kladového Nā draž í 10 130 00 Praha 3 Czech Republic

Niestety Czechy są w Unii najbardziej zapóźnione pod względem regulacji.

The Czech Republic is unfortunately the furthest behind in the Union in terms of regulations.

Stacja wspierana jest przez Polskę, Irlandię, Litwę, Czechy i USA.

The station is backed by Poland, Ireland, Lithuania, the Czech Republic and the USA.

Czechy starały się o rejestrację tego piwa przez ponad trzy lata.

The Czech Republic was pressing for registration for more than three years.

Czechy {niemęskoos.} [geogr.]

Bohemia {nazwa wł.} [geogr.] [starom.]

Cieszę się, że na naszą prośbę zostały również uwzględnione Czechy i Słowenia, choć nie znajdują się bezpośrednio nad Dunajem.

I am pleased that, at our request, Bohemia and Slovenia are also included, even though they are not situated directly on the Danube.

Czechy {niemęskoos.} [geogr.]

Czechia {nazwa wł.} [geogr.] [starom.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "Czechy":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Czechy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tym razem Czechy były pierwsze w ukierunkowaniu swych działań i osiągnięciu korzyści.

This time the Czechs were the first to be targeted and the first to yield.

Do mniej rozwiniętych gospodarek, takich jak Czechy, muszą być stosowane specjalne warunki.

Special conditions must apply to the less-developed economies, such as the Czech economy.

Gdy Czechy rozpoczynały swoją prezydencję, miały opinię nastawionych sceptycznie wobec klimatu.

You started your Presidency with the reputation of being climate-sceptics.

w imieniu grupy GUE/NGL. - (Czechy) Dziękuję panie przewodniczący!

on behalf of the GUE/NGL Group. - (CS) Thank you, Mr President.

Osobiście żałuję, że Czechy nie mają w ręku odpowiednich narzędzi, aby się z tymi problemami uporać.

I personally regret that the Czechs do not have the proper tools for the job.

Z niecierpliwością oczekujemy przedstawienia przez Czechy w przyszłym roku propozycji dotyczącej ściślejszej współpracy europejskiej w tym zakresie.

We look forward to seeing the Czech proposal next year for better European cooperation in this field.

Żałuję jednak, że musieliśmy zapłacić za to cenę w postaci rozszerzenia na Czechy niezwykle przykrego precedensu protokołu brytyjskiego w sprawie karty.

However, I regret that we had to pay the price of extending to the Czechs the extremely poor precedent of the British protocol on the Charter.

Panie przewodniczący! Dzisiejszego wieczora nadzieję wzbudzoną ratyfikacją traktatu lizbońskiego przez Czechy przesłania quasi-konspiracyjna atmosfera tego posiedzenia.

Mr President, tonight the hope generated by the Czech ratification of the Lisbon Treaty is being overshadowed by the quasi-conspiratorial atmosphere of this meeting.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

czciciel · czcigodna · czcigodne · czcigodny · czcionka · czcionki · czczość · czczy · Czech · Czechosłowacja · czechy · Czeczenia · czeczota · czeczotka · czek · czekać · czekaj! · czekan · czekanomłotek · czeki · czekiem

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.