Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "cześć"

Czy chodziło Ci o część?
 

"cześć" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-35 z 1337

cześć {rzeczownik}

cześć {f.}

honor {rzecz.}

Na jej cześć wybudował świątynię, naprzeciwko własnej.

So, he built a temple in her honor, facing his.

A na cześć dziadka, nie otwieram skrzynki.

And the mystery box, in honor of my grandfather, stays closed.

Pomyślałem, że - na cześć Emmanuela uruchomię dzisiaj pierwszą aukcję podczas TED Global.

So, what I thought I'd do is -- in honor of Emmanuel -- is, what I can do is to launch today the first TED Global auction.

Również na cześć Anny-Marii.

That is also in Anna-Maria's honor.

By oddać cześć i upamiętnić.

To honor and remember.

cześć {f.} (też: uwielbienie, kult, praktyki religijne)

worship {rzecz.}

Mieszkańcy tej części Indii oddają cześć kobrze królewskiej.

The people of this part of India worship the king cobra.

cześć {f.} (też: szacunek, pietyzm)

reverence {rzecz.}

cześć (oddawana komuś/czemuś) {f.}

veneration (of sb/sth) {rzecz.}

cześć {wykrzyknik}

cześć {wykrz.} [pot.] (też: halo, hej, ej, hejka)

hey {wykrz.}

Cześć, jestem Alex Scot.

Hey, I'm Alex Scott.

Wideo: Miko: Cześć Rockett!

Miko: Hey Rockett!

Cześć, koleżko.

Hey there, college boy.

cześć {wykrz.} [pot.] (też: dzień dobry, halo, serwus, witaj)

hello {wykrz.}

Cześć. Tak dokładniej, to "cześć" w czcionce Bauer Bodoni, dla tych z nas z typograficzną gorączką.

Actually, that's "hello" in Bauer Bodoni for the typographically hysterical amongst us.

(Film) MB: Cześć, Leo.

(Video) Matt Berlin: Hello, Leo.

Dan Ellsey: Cześć.

Dan Ellsey: Hello.

Cześć, Kłapouchy.

Oh, hello, Eeyore.

Cześć Carlos.

Hello, Carlos.

cześć {wykrz.} [pot.] (też: siema, hej, hejka)

hi {wykrz.} [pot.]

Sądziłem, że będzie nieprzytomny, ale wręcz przeciwnie - wszedł i powiedział: "Cześć Ken.

I expected him to be incoherent, but, in fact, he walked into the tent and said to me, "Hi, Ken.

Cześć Al! Powiedział "natura podobna do samej siebie" -- personifikując naturę jako kobietę.

Hi, Al! ~~~ And anyway, he said, "nature conformable to herself" -- personifying nature as a female.

A dla innej grupy można ustawić specjalną wiadomość powitalną: "Cześć, szefie, ciężko pracuję na nasze pensje.

And I want these people to hear this greeting, "Hi boss, I'm out making us both some money. ~~~ Leave a message."

Wracamy do pokoju i mówimy "Cześć, to znowu my".

Back into the room, we say, "Hi, we're back."

Otrzymałem takiego maila: "Cześć, jestem Ray.

I received and email and it said, "Hi, I'm Ray.

cześć {wykrz.} [pot.] (też: na zdrowie, duża buźka, zdrówko!, pozdro)

cheers {wykrz.}

Prawdopodobnie nie ma tu nikogo, kto by wstał i wiwatował na cześć Bractwa Muzułmańskiego.

There is probably no one here who would stand up and give three cheers for the Muslim Brotherhood.

cześć {wykrz.} [pot.] (też: do widzenia, żegnaj, nara, pa!)

bye {wykrz.}

Na razie, cześć.

Man: See you. ~~~ Bye.

cześć {wykrz.} [pot.] (też: siema, siemanko, siemasz!, uszanowanko)

howdy {wykrz.} [pot.]

cześć {wykrz.} [pot.]

ciao {wykrz.} [pot.]

cześć {wykrz.} [pot.]

cheerio (goodbye) {wykrz.} [pot.]

cześć {wykrz.} [pot.] (też: halo)

hullo {wykrz.}

cześć {wykrz.} [pot.] (też: halo, huzia!)

hallo {wykrz.}

cześć {wykrz.} [pot.]

g'day {kontr.} [Austral.] [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "cześć":

 

Podobne tłumaczenia

"cześć" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "cześć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

kapsułek Część opakowania wielokrotnego zawierającego 2 opakowania po 98 kapsułek.

capsules Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.

Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Jeśli inna osoba dokonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.

Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.

Optaflu wstrzykuje się w mięsień w górną część ramienia (mięsień naramienny).

Optaflu is injected into the muscle on the top of the upper arm (deltoid muscle).

Wstrzyknąć część dawki, a resztę dawki podać stosując nowy wstrzykiwacz. lub 2.

Give the partial dose and then give the remaining dose using a new Pen. or 2.

Po rozpuszczeniu wstrzyknąć 0, 2 ml podśluzówkowo w wewnętrzną część górnej wargi.

After reconstitution administer 0.2 ml submucosally to the inside of the upper lip.

Po każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.

After each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.

A część, która pozostała, ta z twoim zaznaczeniem, to twój zaszyfrowany głos.

And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.

Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.

That is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.

Trzecia część poświęcona jest ocenom skutków prowadzonym przez Parlament Europejski.

The third section is devoted to the IAs carried out by the European Parliament.

Spodnia część urządzenia pokryta jest folią ochronną, którą usuwa się przed użyciem.

The bottom of the device is covered by a protective film that is removed before use.

To na cześć człowieka, który zrozumiał dlaczego ten promień jest taki ważny.

And that's named after the guy who recognized why it was such an important radius.

Zasady obowiązujące w Chinach znacznie różnią się od tych w innych częściach świata.

The rules of the game in China are far different from the rest of the world.

Miejsce naklejenia plastra  Nakleić plaster na dolną część brzucha, poniżej pasa.

Where to stick the patch  Stick the patch onto your lower abdomen, below your waist.

Jej część pozostała w fundamentach, ale skóra teraz porusza się hydraulicznie.

There's some air conditioning left in the base, but the skin now moves on hydraulics.

Przemoc wobec kobiet wciąż jednak jest nieodłączną częścią konfliktów zbrojnych.

However, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.

Dolna część obudowy użytego systemu IONSYS zawiera niebezpieczną dawkę fentanylu.

The used bottom housing of IONSYS contains a dangerous amount of fentanyl.

Mniejszą część pacjentów badano techniką hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (FISH).

A minority of patients were tested using fluorescence in-situ hybridization (FISH).
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.