Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "cześć!"

Czy chodziło Ci o część?
 

"cześć!" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 1335

cześć {rzeczownik}

cześć {f.}

honor {rzecz.}

Syn ma w uczciwości ojca, a sługa pana swego; jaźlim tedy Ja ojcem, gdzież jest cześć moja?

A son honoreth his father, and a servant his master: if then I am a father, where is mine honor?

A chwałę i cześć, i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi najprzód, potem i Grekowi.

but glory and honor and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Greek:

I tak, na ich cześć, chcę ofiarować wam ten czysty slajd.

And so, in their honor, I want to offer you this blank slide.

A Żydom weszła światłość i wesele, i radość i cześć.

The Jews had light and gladness, and joy and honor.

Na jej cześć wybudował świątynię, naprzeciwko własnej.

So, he built a temple in her honor, facing his.

cześć {f.} (też: uwielbienie, kult, praktyki religijne)

worship {rzecz.}

Mieszkańcy tej części Indii oddają cześć kobrze królewskiej.

The people of this part of India worship the king cobra.

cześć {f.} (też: szacunek)

reverence {rzecz.}

cześć (oddawana komuś/czemuś) {f.}

veneration (of sb/sth) {rzecz.}

cześć {wykrzyknik}

cześć {wykrz.} [pot.]

hey {wykrz.} [pot.]

" O tak, ja też! Cześć!" "Świetnie!

Hey, are you from Canada? "Oh, me too!

Cześć, jestem Alex Scot.

Hey, I'm Alex Scott.

Wideo: Miko: Cześć Rockett!

Miko: Hey Rockett!

Cześć, co słychać?

Hey, how are you?

Cześć, koleżko.

Hey there, college boy.

cześć {wykrz.} (też: witam, dzień dobry, halo, witaj)

hello {wykrz.}

(Jak Brown): "Cześć, czy mogę wam opowiedzieć, co się wydarzyło tam w lesie?

(As Brown): "Hello, can I tell you what happened in the woods back there?

Kiedy przychodzą goście, MARS podchodzi do komputera i wystukuje "Cześć, mam na imię MARS."

So, when the visitors come, MARS walks up to the computer, starts typing "Hello, my name is MARS."

Cześć. Tak dokładniej, to "cześć" w czcionce Bauer Bodoni, dla tych z nas z typograficzną gorączką.

Actually, that's "hello" in Bauer Bodoni for the typographically hysterical amongst us.

Nawet nie wiem jak powiedzieć cześć.

I really just don't even know how to say hello.

Avi.... jeżeli zamierzasz iść tam gdzie idziesz kiedy już tam będziesz...... jeżeli powiesz cześć ode mnie Mogę obniżyć cenę.

Avi.... that if you were to go while you were there...... if you said hello to them for me, I could cut your price.

cześć {wykrz.} [pot.] (też: siema, hej, hejka)

hi {wykrz.} [pot.]

odwraca się ode mnie, chowając zniszczoną twarz w dłoniach, szepcząc "Cześć" niestosownie.

her turning away, hiding her ravaged face in her hands, muttering an inappropriate "Hi."

Sądziłem, że będzie nieprzytomny, ale wręcz przeciwnie - wszedł i powiedział: "Cześć Ken.

I expected him to be incoherent, but, in fact, he walked into the tent and said to me, "Hi, Ken.

Cześć Al! Powiedział "natura podobna do samej siebie" -- personifikując naturę jako kobietę.

Hi, Al! ~~~ And anyway, he said, "nature conformable to herself" -- personifying nature as a female.

(Wideo): Kelly: Cześć, jestem Kelly i to mój kumpel do krzyczenia.

(Video): Kelly: Hi, I'm Kelly and this is my scream buddy.

A dla innej grupy można ustawić specjalną wiadomość powitalną: "Cześć, szefie, ciężko pracuję na nasze pensje.

And I want these people to hear this greeting, "Hi boss, I'm out making us both some money. ~~~ Leave a message."

cześć {wykrz.} (też: do widzenia, żegnaj, nara, pa!)

bye {wykrz.}

Na razie, cześć.

Man: See you. ~~~ Bye.

cześć {wykrz.} (też: pozdro, dzięki)

cheers {wykrz.} [Bryt.] [pot.]

Prawdopodobnie nie ma tu nikogo, kto by wstał i wiwatował na cześć Bractwa Muzułmańskiego.

There is probably no one here who would stand up and give three cheers for the Muslim Brotherhood.

cześć {wykrz.} [pot.]

ciao {wykrz.} [pot.]

cześć {wykrz.} (też: halo)

hullo {wykrz.}

cześć! {wykrzyknik}

cześć! {wykrz.} [pot.] (też: siema, siemanko, siemasz!, uszanowanko)

howdy {wykrz.} [pot.]

cześć! {wykrz.} [pot.]

cheerio (goodbye) {wykrz.} [pot.]

cześć! {wykrz.}

hallo! {wykrz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "cześć":

Synonimy (polski) dla "cześć!":

 

Podobne tłumaczenia

"cześć!" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "cześć!" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Znaczną część w wydatkach gospodarstw domowych w Europie zajmują koszty energii.

A large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.

Setki tysięcy ludzi są uwięzione, w tym część bez dostępu do pomocy humanitarnej.

Hundreds of thousands are confined and many have no access to humanitarian aid.

kapsułek Część opakowania wielokrotnego zawierającego 2 opakowania po 98 kapsułek.

capsules Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.

Zawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.

Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.

Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Jeśli inna osoba dokonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.

Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.

Złożyć na połowę lepką stroną do wewnątrz dolną część obudowy zawierającą żel.

Fold the bottom gel-containing housing in half with the sticky side facing in.

Złożyć na połowę, lepką stroną do wewnątrz, dolną część obudowy zawierającą żel.

Fold the bottom gel-containing housing in half with the sticky side facing in.

Szczepionkę podaje się we wstrzyknięciu 0, 2 ml w wewnętrzną część wargi górnej.

Horses from four months of age should receive a second injection after four weeks.

ale rośnie część emocjonalna, to dobre na mityczne przeżycia, chcesz tego czy nie.

but your emotional affect goes up, which is great for having a mythic experience,

Optaflu wstrzykuje się w mięsień w górną część ramienia (mięsień naramienny).

Optaflu is injected into the muscle on the top of the upper arm (deltoid muscle).

Wstrzyknąć część dawki, a resztę dawki podać stosując nowy wstrzykiwacz. lub 2.

Give the partial dose and then give the remaining dose using a new Pen. or 2.

Po rozpuszczeniu wstrzyknąć 0, 2 ml podśluzówkowo w wewnętrzną część górnej wargi.

After reconstitution administer 0.2 ml submucosally to the inside of the upper lip.

Po każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.

After each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.

Jednakże u małych dzieci szczepionka może być podawana w przednio boczną część uda.

However the anterolateral thigh may be used in very young subjects if preferred.

A część, która pozostała, ta z twoim zaznaczeniem, to twój zaszyfrowany głos.

And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.

Pozstała część może całkowicie zniknąć w lecie, w czasie zaledwie pięciu lat.

The amount remaining could be completely gone in summer in as little as five years.

Z pewnością odpowiada on za znaczną część naszej przemysłowej sprzedaży na eksport.

It certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet.

Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.

That is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
 

Wyniki z forum

"cześć!" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.