polsko-angielskie tłumaczenie słowa "Cypr"

PL Cypr polskie tłumaczenie

Cypr {nazwa wł.}
EN

PL Cypr
play_circle_outline
{nazwa własna}

1. Geografia

Cypr
play_circle_outline
Cyprus {nazwa wł.} [geogr.]
Cypr składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
Cyprus formally applies to join the European Communities.
Austria Austria Belgia Belgia Belgia Belgia Bułgaria Cypr Cypr Dania Dania Dania Dania Estonia
Austria Austria Belgium Belgium Belgium Belgium Bulgaria Cyprus Cyprus Denmark Denmark Denmark Denmark Estonia
Cypr pozostanie oczywiście czynnikiem decydującym w nadchodzących miesiącach.
Cyprus will, of course, be a decisive issue over coming months.

Przykłady użycia - "Cypr" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCypr składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
The Commission decides to set up a European Humanitarian Aid Office.
PolishCypr i Malta, 1 stycznia 2009 r.
Slovenia became the 13th member of the euro area in January 2007.
PolishNastępnie 1 stycznia 2007 r. jako trzynasty członek do strefy euro weszła Słowenia, rok później Cypr i Malta, 1 stycznia 2009 r.
exchange rates of the currencies of the 11 Member States initially participating in Monetary Union
PolishOpinia w sprawie zakresu ochrony znaków pieniężnych przed fałszowaniem i innymi przestępstwami (CON/2007/39)Cypr, 30.11.2007,
Opinion on the scope of the protection of legal tender against counterfeiting and other illicit activities
Polish(EL) Sprawozdanie dotyczące roli NATO w Unii Europejskiej wykorzystano jako pretekst do poruszenia kwestii przystąpienia przez Cypr do Partnerstwa dla Pokoju oraz NATO.
(EL) The report on the role of ΝΑΤΟ in the European Union has been used as an excuse to slip in the question of Cyprus's joining the Partnership for Peace and ΝΑΤΟ.