Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "co znaczy"

Tłumaczenie

"co znaczy" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o co oznacza??
 

Podobne tłumaczenia

"co znaczy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "co znaczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CI, którzy go wspierali, byli z Air Force, co znaczy, że wszystko było tajne.

The people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.

Tajny język, masoński uścisk dłoni, coś, co znaczy, że jesteś wtajemniczony.

A secret language, a seven-second handshake, a way of knowing that you're in or out.

Co nie znaczy, że powinniśmy ignorować oprogramowanie, czy informację lub obliczenia.

This doesn't mean we should ignore software, or information, or computation."

(SV) W Szwecji mamy doświadczenie, co to znaczy być w poważnych długach.

(SV) In Sweden, we have experienced what it means to be in serious debt.

Odrzucenie proponowanej przez nas poprawki rzuciło światło na to, co to naprawdę znaczy.

The rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.

(Śmiech) To znaczy, co to ma wspólnego z techniką, rozrywką i dizajnem?

(Laughter) I mean, what does this have to do with technology, entertainment and design?

Panie przewodniczący! Po 36 latach członkostwa, co Unia Europejska znaczy dla Brytyjczyka?

Mr President, after 36 years of membership, what has the European Union meant for Britain?

(LV) Pani Przewodnicząca! Jak Pani uważa, co znaczy słowo "oszustwo”?

(LV) Madam President, what do you think the word 'perversion' means?

co oczywiście znaczy, że w przeszłości wszystko było bliżej siebie.

What that means, of course, is that, in the past, things were closer together.

Te polityczne zagrywki są łatwe do wykrycia, co nie znaczy jednak, że będziemy je akceptować.

These political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.

Te zmiany zmuszą nas do przemyślenia co to naprawdę znaczy "być człowiekiem".

The larger context of this is that are two unprecedented revolutions that are going on today.

Jeśli powiększymy ten obraz, będę mógł pokazać wam co to znaczy.

So if I zoom into that picture, I can just show you what it means.

Chciałbym, żebyście usłyszeli, co to wszystko znaczy dla uczniów. ~~~ (Wideo) Dr.

In the process, I want you to just hear from the trainees themselves what it has meant for them.

Chcieliśmy, by właśnie to uosabiał, co znaczy przeżywać niepowodzenia i znów mieć aspiracje.

And this is what we wanted him to capture -- what it means to have setbacks and then aspirations.

K-R-Z-E-S-Ł-O to słowo na to, lecz obraz tego to uniwersalny symbol Wszyscy wiedzą, co to znaczy.

So for example, C-H-A-I-R is the English word for that, but a picture of this is a universal symbol.

Co to znaczy, mieć materialny model, który by tak wyglądał?

What did it mean to actually have a physical model that looked like this?

Teraz wszyscy wiemy, co znaczy dla nas Unia, nawet jeśli nie udało nam się przeczytać całego Traktatu.

Now we all know what this Union stands for, even if we could not manage to read the whole Treaty.

Sam zostałem dotknięty klęska powodzi dziesięć lat temu, więc wiem, co to znaczy.

I was myself affected by a disastrous flood 10 years ago, so I am very well aware of what is involved.

Czasami jesteśmy skłonni zapominać, co znaczy Europa dla tak wielu ludzi w tym zglobalizowanym świecie.

We sometimes tend to forget what Europe means for so many people in this globalised world.

Wiem, co to jest, ale nie wiem, właściwie, co to znaczy.

I know what it is but I don't actually know what it means.
 

Wyniki z forum

"co znaczy" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: związek polityczny, wspólnota polityczna, ciachać, rąbać, ciąć

Podobne słowa

cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-branding · co-znaczy · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.