Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "co znaczy"

Tłumaczenie

"co znaczy" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o co oznacza??
Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"co znaczy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "co znaczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CI, którzy go wspierali, byli z Air Force, co znaczy, że wszystko było tajne.

The people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.

Dorwę tę kobietę z pralni, która zawsze wydaje się wiedzieć co to znaczy być miłym.

I'll get that lady at the laundromat who always seems to know what being nice is.

Tajny język, masoński uścisk dłoni, coś, co znaczy, że jesteś wtajemniczony.

A secret language, a seven-second handshake, a way of knowing that you're in or out.

W języku branżowym mówi się czasem o przełomowym sukcesie. ~~~ Co to znaczy?

When you guys hear this industry term, a breakout hit, what does that mean?

Co nie znaczy, że powinniśmy ignorować oprogramowanie, czy informację lub obliczenia.

This doesn't mean we should ignore software, or information, or computation."

Co to znaczy, że jedna rzecz może zarazem wibrować i być nieruchomą w tym samym czasie?

What does it mean for one thing to be both vibrating and not vibrating at the same time?

(SV) W Szwecji mamy doświadczenie, co to znaczy być w poważnych długach.

(SV) In Sweden, we have experienced what it means to be in serious debt.

Odrzucenie proponowanej przez nas poprawki rzuciło światło na to, co to naprawdę znaczy.

The rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.

Co to znaczy potraktować serio zaoferowanie nadziei miliardowi na dnie?

So, what does it mean to get serious about providing hope for the bottom billion?

(Śmiech) To znaczy, co to ma wspólnego z techniką, rozrywką i dizajnem?

(Laughter) I mean, what does this have to do with technology, entertainment and design?

Panie przewodniczący! Po 36 latach członkostwa, co Unia Europejska znaczy dla Brytyjczyka?

Mr President, after 36 years of membership, what has the European Union meant for Britain?

(LV) Pani Przewodnicząca! Jak Pani uważa, co znaczy słowo "oszustwo”?

(LV) Madam President, what do you think the word 'perversion' means?

Powiem tylko, " Res ipsa loquitur ", jeśli w ogóle wiesz co to znaczy.

I'd say, " Res ipsa loquitur, " if I thought you knew what it meant.

Nie miałam pojęcia, co znaczy zapełnić 300 metrów kwadratowych powierzchni.

So I had no idea what it meant to fill a 3,000 square-foot gallery.

co oczywiście znaczy, że w przeszłości wszystko było bliżej siebie.

What that means, of course, is that, in the past, things were closer together.

Sądzę, że przede wszystkim najważniejszym jest uzmysłowić sobie, co to znaczy być niewidomym.

I think first it's important for us to recognize what it is to be blind.

Te polityczne zagrywki są łatwe do wykrycia, co nie znaczy jednak, że będziemy je akceptować.

These political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.

Te zmiany zmuszą nas do przemyślenia co to naprawdę znaczy "być człowiekiem".

The larger context of this is that are two unprecedented revolutions that are going on today.

W dojrzałym wieku 30 lat, Dużo myślę co to znaczy być dorosłym w tym okropnym, pięknym okresie.

We actually just got "middle class" in Colorado Springs, Colorado, but you get the picture.

Jeśli powiększymy ten obraz, będę mógł pokazać wam co to znaczy.

So if I zoom into that picture, I can just show you what it means.
 

Wyniki z forum

"co znaczy" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-znaczy · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.