Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "co znaczy"

Tłumaczenie

"co znaczy" tłumaczenie angielskie

Czy chodziło Ci o co oznacza??
Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"co znaczy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "co znaczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CI, którzy go wspierali, byli z Air Force, co znaczy, że wszystko było tajne.

The people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.

Tajny język, masoński uścisk dłoni, coś, co znaczy, że jesteś wtajemniczony.

A secret language, a seven-second handshake, a way of knowing that you're in or out.

Co nie znaczy, że powinniśmy ignorować oprogramowanie, czy informację lub obliczenia.

This doesn't mean we should ignore software, or information, or computation."

(SV) W Szwecji mamy doświadczenie, co to znaczy być w poważnych długach.

(SV) In Sweden, we have experienced what it means to be in serious debt.

Odrzucenie proponowanej przez nas poprawki rzuciło światło na to, co to naprawdę znaczy.

The rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.

Co to znaczy potraktować serio zaoferowanie nadziei miliardowi na dnie?

So, what does it mean to get serious about providing hope for the bottom billion?

(Śmiech) To znaczy, co to ma wspólnego z techniką, rozrywką i dizajnem?

(Laughter) I mean, what does this have to do with technology, entertainment and design?

Panie przewodniczący! Po 36 latach członkostwa, co Unia Europejska znaczy dla Brytyjczyka?

Mr President, after 36 years of membership, what has the European Union meant for Britain?

(LV) Pani Przewodnicząca! Jak Pani uważa, co znaczy słowo "oszustwo”?

(LV) Madam President, what do you think the word 'perversion' means?

Nie miałam pojęcia, co znaczy zapełnić 300 metrów kwadratowych powierzchni.

So I had no idea what it meant to fill a 3,000 square-foot gallery.

co oczywiście znaczy, że w przeszłości wszystko było bliżej siebie.

What that means, of course, is that, in the past, things were closer together.

Te polityczne zagrywki są łatwe do wykrycia, co nie znaczy jednak, że będziemy je akceptować.

These political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.

Te zmiany zmuszą nas do przemyślenia co to naprawdę znaczy "być człowiekiem".

The larger context of this is that are two unprecedented revolutions that are going on today.

Jeśli powiększymy ten obraz, będę mógł pokazać wam co to znaczy.

So if I zoom into that picture, I can just show you what it means.

Chciałbym, żebyście usłyszeli, co to wszystko znaczy dla uczniów. ~~~ (Wideo) Dr.

In the process, I want you to just hear from the trainees themselves what it has meant for them.

Chcieliśmy, by właśnie to uosabiał, co znaczy przeżywać niepowodzenia i znów mieć aspiracje.

And this is what we wanted him to capture -- what it means to have setbacks and then aspirations.

To zawsze wydawało mi sie pogłebieniem poczucia tego, co to znaczy być miłosiernym Samarytaninem.

This always seemed to me to be a deepening of the sense of what it means to be a Good Samaritan.

Ponadto chciałbym państwu zadać jedno pytanie: co to znaczy konkurencyjny węgiel?

Moreover, I would like to ask you: what is competitive coal?

K-R-Z-E-S-Ł-O to słowo na to, lecz obraz tego to uniwersalny symbol Wszyscy wiedzą, co to znaczy.

So for example, C-H-A-I-R is the English word for that, but a picture of this is a universal symbol.

Co to znaczy, mieć materialny model, który by tak wyglądał?

What did it mean to actually have a physical model that looked like this?
 

Wyniki z forum

"co znaczy" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-znaczy · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.