Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "co oznacza?"

 

"co oznacza?" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 656

co oznacza?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"co oznacza?" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "co oznacza?" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Bleomycyna to substancja cytostatyczna, co oznacza, że hamuje ona wzrost komórek.

Bleomycin is a cytostatic substance; this means that it stops the growth of cells.

Powinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.

The budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.

Ale z wiekiem jestem coraz bardziej wyczulony na to co oznacza słowo "sukces".

But as I get older, I'm also very nuanced about what that word "success" might mean.

Dzisiaj jest 14 stycznia, co oznacza, że sprawujemy prezydencję od dwóch tygodni.

Today is the 14th of January, which means we have held the presidency for two weeks.

I ponadto, mają zdolność oceny moralnej, co "właściwe postępowanie" oznacza.

And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.

W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.

If you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.

Pani przewodnicząca, panie i panowie! Co w rzeczywistości oznacza wolność religijna?

Madam President, ladies and gentlemen, what does freedom of religion actually mean?

Każda butelka jest inna, co oznacza, że poziom wody nadaje jej różne formy.

Each bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.

Dzisiaj zadaję sobie pytanie, co to właściwie oznacza, poza samymi słowami.

The question I am asking myself today is what that means, apart from words.

Obowiązuje zbyt mało przepisów prawnych, co oznacza, dość często dochodzi do naruszeń.

There is too little legislation available, which means that it is quite often abused.

na piśmie. - Jestem socjalistą, co oznacza, że wierzę, że wszyscy ludzie są równi.

in writing. - I am a Socialist, which means I believe that all human beings are equal.

Co to oznacza we wszechświecie, w którym jesteśmy najwyższą formą materii ?

And what does that mean in a universe where we are right now the highest form of stuff?

Musimy sprawdzić, jaki jest rynek i co dominująca pozycja oznacza na tym rynku.

We need to assess what the market is and what a dominant position means in this market.

Obecnie olbrzymie obszary lasów są niszczone i wszyscy wiemy, co to oznacza dla klimatu.

Large areas are being devastated today and we all know what that means for the climate.

Otworzyłem w Ameryce firmę Gonofone, co po bengalsku oznacza "telefon ludzi".

I created a company in America called Gonofone, which in Bengali means "people's phone."

Może dlatego, że istnieje 27 interpretacji tego, co bezpieczeństwo energetyczne oznacza.

Maybe it is because there are 27 interpretations of what energy security means.

Moje dzisiejsze wyzwanie brzmi: nadszedł czas, abyśmy na nowo ustalili, co oznacza pokój.

The one I'm going to make is that it is time for us to reclaim what peace really means.

A potem znowu na angielski. ~~~ Co oznacza: "Mamy totalnie prze..bane".

And then finally back into the English, which is, we're totally fucked.

Co to oznacza dla przyszłości ludzkości, gdzie wszyscy jesteśmy wpięci do tego wieprza?".

What does this mean for the future of mankind, where we're all plugged into this borg?"

Wyobraźcie sobie ocean bez ryb, i co to oznacza dla naszego systemu podtrzymywania życia.

Imagine the ocean without fish. ~~~ Imagine what that means to our life support system.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-branding · co-oznacza · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.