Search for the most beautiful word
varies
monkeyshines

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "co"

 

"co" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 20207

co {zaimek}

co {zaim.} (też: który, jaki, czym)

what {zaim.}

A jeśli zamierzacie stworzyć osobistą operę, co powiecie na osobisty instrument?

And, if you're going to make a personal opera, what about a personal instrument?

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Jak wygląda lek Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop i co zawiera opakowanie

What Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop looks like and contents of the pack

Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Neupopeg? zw

or th What should I do before I give myself a subcutaneous injection of Neupopeg?

co {wykrzyknik}

co {wykrz.}

what {wykrz.}

co!? {wykrzyknik}

co!? {wykrz.}

eh (incredulity, inviting repetition) {wykrz.}

Wszystko co osiągnęłaś zawdzięczasz Huckabees.

Eh, you've been given everything by Huckabees.

(Jak Tony Blair): "Tak, dobrze, no co ty, eee.

(As Tony Blair): "Yeah, alright, come on, eh.

Po co zadowalać się czymś miejszym?

Why settle for anything less, eh?

Dobra Gordon, co ty, eee.

Alright Gordon, come on, eh.

Trudno, co nie?

Difficult, eh? It's meaningless.

co? {wykrzyknik}

co? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, jak?)

huh {wykrz.}

Więc, gdybym był Imperatorem Sieci, chyba nadal byłbym śmiertelny, co?

So if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?

Nie zdobywa się takiego bogactwa jakim zarządzał twój wuj, będąc takim jak reszta, co?

You don't acquire the kind of wealth your uncle commanded by being like the rest of us, huh?

Zapytacie, "Co masz na myśli?" ~~~ Właściwie - zagwiżdżecie ze mną.

You say, "Huh, what do you mean?" Well actually, you are going to whistle along.

Jest porównywalne z tym co Kyu robi z muzykami. ~~~ Wyobrażam sobie, że jest to podobne. ~~~ A wy?

It must be like that for Kyu doing things with musicians -- it's similar to that I would imagine -- where you ... huh?

Więc jest śpiewaczką operową, co?

So our madam is an opera singer, huh?

Co {rzeczownik}

hrab. (hrabstwo) {n.} [skr.]

Co (county) {rzecz.} [skr.]

Hrabstwo {n.}

Co (county) {rzecz.} [skr.] (też: Shire)

sp. (spółka) {f.} [skr.]

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

spółka {f.}

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

co-

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Co":

 

Podobne tłumaczenia

"co" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "co" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Co do płatności, stopień ich zwiększenia jest wyższy i to również jest rozsądne.

As regards payments, the rate of increase is higher and that is also reasonable.

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG, Kuhloweg 37, D- 58638 Iserlohn, Niemcy

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Germany

Badanie WO 16229: dawka nasycająca 8 mg/ kg, następowo 6 mg/ kg co 3 tygodnie 2.

Study WO16229: loading dose 8 mg/ kg, followed by 6 mg/ kg 3 weekly schedule 2.

I rzekł lud do Samuela: Któż jest ten, co mówił: Saulże będzie królował nad nami?

And the people said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us?

Czym mogli byśmy się mniej przejmować niż tym, co się stanie z nami po śmierci?

How could we care about something less than something that happens after we die?

Często ludzie mi powtarzają: "Wiesz co, to wspaniałe, ale dalece idealistyczne.

And people often say to me, "You know, this is great, but it's wildly idealistic.

Myślałem, że systemy medialne są organizacjami, co oznacza, że powinny pomagać.

I would think media systems were organizations, which means they should help you.

Tedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Elijasza ten woła.

And some of them stood there, when they heard it, said, This man calleth Elijah.

To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.

- (EL) Pani przewodnicząca! Dopiero co wysłuchaliśmy debaty na temat Palestyny.

- (EL) Madam President, a short while ago we heard the discussion on Palestine.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Unia Europejska staje w obronie wszystkiego, co sprzeciwia się totalitaryzmowi.

The European Union stands for everything that is the opposite of totalitarianism.

To nie jest zapowiedź; to coś, co Komisja już proponowała i uważa za konieczne.

It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.

Co więcej, opinia publiczna ma do niej bezpośredni dostęp poprzez serwer Europa.

More importantly, it is directly accessible to the public on the Europa server.

Mimo to, mam nadzieję, że Chorwacja czyni w tym względzie wszystko, co możliwe.

Nevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

UE powinna robić, co w jej mocy, by wspierać falę demokracji w świecie arabskim.

The EU should do all it can to support the wave of democracy in the Arab world.

Doniesienia mówią o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych i setkach rannych.

There are reports of at least five deaths, and hundreds more have been injured.

Transport musi wnieść istotny wkład w ogólne cele UE w odniesieniu do emisji CO2.

Transport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.

Chciałabym przywołać przykład Belgii, ponieważ właśnie tam pracuję na co dzień.

I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
 

Wyniki z forum

"co" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

cmok · cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.