Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ciocia"

 

"ciocia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 278

ciocia {rzeczownik}

ciocia {f.} [jęz. dziec.] (też: ciotka, stryjenka)

aunt {rzecz.}

O co się pan pokłócił z ciocią Polly?

What was it you and my Aunt Polly fought about?

Słyszałam, że zamieszkałaś z ciocią.

I heard you were coming to stay with your aunt.

Pastor Ford przyjaźni się z ciocią.

Reverend Ford and his wife are with Aunt Polly now.

Cieszę się, że ciocia mnie wzięła.

I'm very glad you sent for me, Aunt Polly.

Moja Ciocia Polly wezwie policję.

My Aunt Polly will send for the police.

ciocia {f.} [jęz. dziec.]

auntie {rzecz.} [pot.]

Moja mama, moja siostra, moja ciocia, wszyscy wysiedli, ale mój ojciec i ja zostaliśmy w limuzynie. ~~~ I jak tylko kobiety wysiadły wybuchnął płaczem.

My mother, my sister, my auntie, they all get out, but my father and I stayed in the limousine, and no sooner than the women got out, he burst out crying.

ciocia {f.} [jęz. dziec.]

aunty {rzecz.} [pot.]

Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.

Aunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ciocia":

 

Podobne tłumaczenia

"ciocia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ciocia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Strona odwrotna: Jaskółka dymówka – narodowy ptak Estonii, w locie na tle krajobrazu

Reverse: A barn swallow, the national bird of Estonia, flying over a landscape

Na tym tle negocjacje w sprawie przystąpienia do UE prowadzą w ślepy zaułek.

Against such a backdrop, negotiations on EU accession are leading to a dead end.

Wszystko to dzieje się na tle poważnego kryzysu gospodarczego i wysokiego bezrobocia.

All this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.

Kryzys w Darfurze został opisany jako pierwszy konflikt na tle zmian klimatycznych.

The Darfur crisis has been described as the first climate change conflict.

Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

The European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.

Co istotne, jeden z obserwatorów mówił o systematycznym szykanowaniu na tle religijnym.

Significantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.

Flaga przedstawiająca krąg 12 złotych gwiazd na niebieskim tle zawsze mnie fascynowała.

The flag showing a circle of 12 golden stars on a blue background always fascinates me.

Mamy tam do czynienia z licznymi mordami na tle politycznym i etnicznym.

There we are dealing with numerous murders set against a political and ethnic background.

Każdego dnia przemoc na tle religijnym dotyka około 100 milionów chrześcijan.

Approximately 100 million Christians every day suffer violence because of their religion.

Należy postępować ostrożnie, tak abyśmy zachowali konkurencyjność na tle innych krajów.

We must proceed carefully so that we remain competitive in comparison to other countries.

na piśmie. - Światowe wyzwania budzą niepokój w tle dzisiejszej debaty.

in writing. - The global challenges are looming large on the background of today's debate.

Odnotowuje się wysoki poziom zabójstw, aktów przemocy i ataków na tle seksualnym.

There are high levels of murder, acts of violence and sexual attacks.

Na tym tle ustawa przegłosowana niedawno w Portugalii była dobrze wyważona.

Against this backdrop, the act that was recently passed in Portugal was a well balanced one.

Wydobywamy to co widać w tle, żeby odnotować to w historii dziejów.

You're really rubbing shoulders with the world's last great nomadic people.

W tle tego wszystkie jest piractwo, które ma miejsce u wybrzeży Somalii.

All this is overshadowed by the piracy rampant on the Somali coast.

Polscy pracownicy stają się ofiarami napaści na tle narodowościowym.

Polish workers are becoming victims of racially motivated attacks.

Przyglądając się temu zdjęciu dojrzycie dużo czerni a na jej tle trochę jasnych obiektów.

If you look at this picture, what you will see is a lot of dark with some light objects in it.

Każda z tych dwóch ciężarówek, które widać w tle, przewozi 12 zbiorników skompresowanego helu.

Those two trucks you see at the very end carry 12 tanks each of compressed helium.

Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

Banks may not discriminate against any EU citizens on grounds of nationality.

Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.