Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ciocia"

 

"ciocia" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 271

ciocia {rzeczownik}

ciocia {f.} [jęz. dziec.] (też: ciocia, ciotka, stryjenka)

aunt {rzecz.}

Pastor Ford przyjaźni się z ciocią.

Reverend Ford and his wife are with Aunt Polly now.

Cieszę się, że ciocia mnie wzięła.

I'm very glad you sent for me, Aunt Polly.

Moja Ciocia Polly wezwie policję.

My Aunt Polly will send for the police.

Chciał się ożenić z Ciocią?

You think he's gonna marry Aunt Polly?

Ciocia Polly jest bardzo ładna.

Aunt Polly's very pretty.

ciocia {f.} [jęz. dziec.]

auntie {rzecz.} [pot.]

Moja mama, moja siostra, moja ciocia, wszyscy wysiedli, ale mój ojciec i ja zostaliśmy w limuzynie. ~~~ I jak tylko kobiety wysiadły wybuchnął płaczem.

My mother, my sister, my auntie, they all get out, but my father and I stayed in the limousine, and no sooner than the women got out, he burst out crying.

ciocia {f.} [jęz. dziec.]

aunty {rzecz.} [pot.]

Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.

Aunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.

ciocia {f.} (też: ciotka, stryjenka, ciocia)

aunt {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ciocia":

 

Podobne tłumaczenia

"ciocia" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ciocia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Na tym tle negocjacje w sprawie przystąpienia do UE prowadzą w ślepy zaułek.

Against such a backdrop, negotiations on EU accession are leading to a dead end.

Wszystko to dzieje się na tle poważnego kryzysu gospodarczego i wysokiego bezrobocia.

All this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.

Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

The European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.

Co istotne, jeden z obserwatorów mówił o systematycznym szykanowaniu na tle religijnym.

Significantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.

Należy postępować ostrożnie, tak abyśmy zachowali konkurencyjność na tle innych krajów.

We must proceed carefully so that we remain competitive in comparison to other countries.

na piśmie. - Światowe wyzwania budzą niepokój w tle dzisiejszej debaty.

in writing. - The global challenges are looming large on the background of today's debate.

Odnotowuje się wysoki poziom zabójstw, aktów przemocy i ataków na tle seksualnym.

There are high levels of murder, acts of violence and sexual attacks.

Wydobywamy to co widać w tle, żeby odnotować to w historii dziejów.

You're really rubbing shoulders with the world's last great nomadic people.

W tle tego wszystkie jest piractwo, które ma miejsce u wybrzeży Somalii.

All this is overshadowed by the piracy rampant on the Somali coast.

Polscy pracownicy stają się ofiarami napaści na tle narodowościowym.

Polish workers are becoming victims of racially motivated attacks.

Przyglądając się temu zdjęciu dojrzycie dużo czerni a na jej tle trochę jasnych obiektów.

If you look at this picture, what you will see is a lot of dark with some light objects in it.

Każda z tych dwóch ciężarówek, które widać w tle, przewozi 12 zbiorników skompresowanego helu.

Those two trucks you see at the very end carry 12 tanks each of compressed helium.

Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

Banks may not discriminate against any EU citizens on grounds of nationality.

Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.

Można się również dowiedzieć, jak wyglądają własne wyniki na tle grupy wiekowej.

So, it also then tells you how you do compared to your age group.

wtedy odbobina Vivaldiego w tle nie zaszkodzi. (śmiech) To jest druga grupa.

A little Vivaldi in the background doesn't do any harm. ~~~ (Laughter) That's the second group.

Podobnie pojawiły się ugrupowania etniczne budzące obawy o eskalację przemocy na tle etnicznym.

Similarly, ethnic-based groupings appear, creating fear of more ethnic violence.

Ponadto nadal często zdarzają się prześladowania na tle politycznym lub teologicznym.

In addition, persecutions on political and/or theological grounds continue to occur frequently.

Zbójecka ekonomia to siła, która zawsze drzemała w tle historii.

Rogue economics is a force which is constantly lurking in the background of history.

Na tym tle myślę więc o Darfurze, o ludobójstwie, które w Afryce jest na porządku dziennym.

This makes me think of Darfur, of certain situations where genocide goes on every day in Africa.
 

Wyniki z forum

"ciocia" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.