Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ciekawa"

Wyniki dla "ciekawy". "ciekawa" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"ciekawa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 29

ciekawy {przymiotnik}

ciekawy {przym. m.} (też: interesujący, zachwycający, atrakcyjny, kuszący)

interesting {przym.}

Jeśli spojrzymy teraz na Hong Kong, to zobaczymy tam bardzo ciekawy program zwany Ośmiornicą.

Now if you look at Hong Kong, they have a very interesting system called Octopus there.

Temat budowania w demokratycznym mieście jest ciekawy ponieważ wprowadza chaos, prawda?

No, but the issue of city building in democracy is interesting because it creates chaos, right?

On nie udzieliłby prawa do wózka i miał bardzo ciekawy pogląd.

He wouldn't have granted the cart, and he had a very interesting dissent.

Wyłania się ciekawy wzór, ale brakuje danych by go dokładnie zobaczyć.

So there's an interesting pattern, but we don't have enough data here to actually see the pattern.

Ciekawe czasy i ciekawy skutek uboczny naszego sprawozdania.

Interesting times, and an interesting side-effect to our report.

ciekawy {przym. m.} (też: osobliwy, kuriozalny, zaciekawiony, ciekawski)

curious {przym.}

W tym świetle jestem bardzo ciekawy opinii Rady na temat nowej "czerwonej księgi” tureckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

In the light of this, I am very curious to hear the Council's opinion on the new 'Red Book' of the Turkish National Security Council.

Mają oni ciekawy język i zasadę małżeństwa, która nazywana jest lingwistyczną eksogamią: musisz poślubić kogoś, kto mówi innym językiem.

They have a curious language and marriage rule which is called "linguistic exogamy:" you must marry someone who speaks a different language.

Patrzysz na internautów, ludzi którzy widzą że to się dzieje, i w pewnym sensie przekształcasz to w łańcuch dostaw, który jest bardzo ciekawy.

And you see surfers, people who see this happening, and in some sense build it into a supply chain, which is a very curious one.

Mrówki rzadko występują w lasach sekwoi. ~~~ Byliśmy ciekawi czy ten gatunek mrówki, występuje tylko na tym drzewie czy też w tym gaju.

Ants are not known to occur in Redwood trees, curiously enough, and we wondered whether this ant, this species of ant, was only endemic to that one tree, or possibly to that grove.

ciekawy {przym. m.} (też: dziwny, osobliwy, oryginalny, niecodzienny)

quaint {przym.}

ciekawy {przym. m.} (też: burzliwy, bogaty w wydarzenia, obfitujący w wydarzenia)

eventful {przym.}

ciekawy {przym. m.} (też: atrakcyjny, przyciągający uwagę, efektowny, przyciągający wzrok)

eye-catching {przym.}

ciekawy {przym. m.} (też: interesujący, czarujący, przyjemny, atrakcyjny)

appealing {przym.}
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "ciekawa".
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ciekawy":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ciekawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ciekawa jestem, czy uda się państwu przeprowadzić przegląd tej dyrektywy.

I am also eager to see when you might be able to carry out this revision of the directive.

Te konkretne, ciekawa rzecz, są 644 km na północ stąd, w pobliżu Barrow-in-Furness w Cumbrii.

These ones, interestingly, are 400 miles north of here outside Barrow-in-Furness in Cumbria.

(Podziw) Jestem bardzo ciekawa, jakie teorie macie na ten temat.

(Gasps) I'd be very interested in your theories about what that's about.

W tych latach byliśmy całkowicie zależni od czegoś, co było znane pod ciekawą nazwą MAD (szalony).

We were totally dependent during those years on this amazing acronym, which is MAD.

Jestem bardzo ciekawa, jak przebiegnie proces wdrożenia i bardzo uważnie będę się temu przyglądała.

I am waiting to see what happens during implementation, and will be following this very closely.

Ta aplikacja jest ciekawa. ~~~ Stworzyliśmy ją we współpracy z zespołem Flickra.

Now, I'll show you a fun app that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.

Autorka z Lipska napisała lekką, ciekawą i mądrą książkę.

The Leipzig author has written a light, cunning and shrewd novel.

Jestem ciekawa, skąd wzięły się dodatkowe fundusze?

I am interested where these additional funds came from.

W tej turze mieliśmy naprawdę bardzo ciekawą dyskusję.

We had a really good discussion here in this round.

Ciekawa jestem, czy mógłby Pan rzucić nieco światła na tę sprawę.

I wonder if you could throw some light on this.

To jest projekt, który uważam za niezwykle ekscytujący i bardzo jestem ciekawa jak się rozwinie.

So this is a project that I just find extremely exciting, and I'm really looking forward to see where it takes us.

Panie komisarzu! Jestem też bardzo ciekawa, co dokładnie ma pan na myśli, mówiąc o możliwości czasowego zawieszenia.

I am also very intrigued, Commissioner, about what exactly you mean by the possibility of temporary suspension.

Ciekawa sprawa, że dane to relacje.

Interestingly, data is relationships.

Bardzo ciekawa i przydatna jest opcja umożliwiająca automatyczne dodawanie stron do kręgów zawsze, gdy używasz Direct Connect.

What's really cool is that you can choose to add pages to your circles automatically every time you use Direct Connect.

Widać ciekawą historię bogacenia się i polepszania zdrowia - wszyscy czynili to kosztem emisji dwutlenku węgla.

Well, you see the nice story of getting richer and getting healthier -- everyone did it at the cost of emission of carbon dioxide.

Transgeneza też jest ciekawa.

Transgenesis is really cool too.

Jest to ciekawa kwestia.

Why would we find them joyful?

Celem sprawozdania jest zaprezentowanie wniosków, jakie można wyciągnąć z tych inicjatyw, tak więc liczę na ciekawą debatę tego wieczora.

This Report attempts to present to you the lessons which can be learned and I welcome this debate tonight.

Ciekawa jestem, jak i po co zamierzacie wprowadzić wspólny system azylowy w 2012 roku - bo jak sądzę, jest to nieco za późno.

I would like to know what how you are trying to put the common asylum system into place by 2012, because that seems to be rather late to me.

Byłam tylko ciekawa.

I just wondered.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.