Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ciekawa"

 

"ciekawa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-27 z 32

ciekawa {przymiotnik}

ciekawa {przym. f.} (też: interesujący, ciekawy, oryginalny, ciekawe)

interesting {przym.}

Praca ta wydała mi się ciekawa, potrzebna i pełna wyzwań orz miłych chwil.

I found this work interesting, useful, and full of challenges and pleasant moments.

Tak więc debata była bardzo ciekawa i jestem wdzięczny za wszystkie wystąpienia.

That being so, this debate has been interesting and I am grateful to all the speakers.

(ES) Panie przewodniczący! Dziękuję panu za dzisiejszą ciekawą debatę.

(ES) Mr President, thank you for this interesting debate that we are having today.

Sądzę, że pan Skinner złożył bardzo ciekawą propozycję, mówiąc, żeby płacili dyrektorzy.

I think Mr Skinner made a very interesting suggestion when he said 'make the directors pay'.

Jestem ciekawa, co pan poseł Andersson myśli o takiej propozycji.

It would be interesting to hear what Mr Andersson thinks of this suggestion.

ciekawa {przym. f.} (też: ciekawy, osobliwy, kuriozalny, zaciekawiony)

curious {przym.}

Cóż, to dość znacząca statystyka, a ja jestem bardzo ciekawa Pańskiego wyjaśnienia tej kwestii.

Now, that is a rather remarkable statistic, and I am curious to hear your explanation of this point.

Rosie poczuła wielką ulgę, dowiedziawszy się, że nie dzieje się nic poważnego, ale była też ciekawa.

And she was very relieved at this, that there was nothing seriously the matter, and also rather curious.

Jestem ciekawa - pokażcie ręce - kto się z tym zgadza?

I'm curious, show of hands, who agrees with it?

Jestem ciekawa, czy skorzystają z tej możliwości krytyki, czy też pogrążą się tylko w niekończącym się pustosłowiu.

I am curious as to whether they will take advantage of this criticism, or merely engage in endless empty talk.

Obietnice te brzmią dobrze, ale jestem ciekawa jak Rada i Komisja będą bronić tych gwarancji w praktyce.

These are fine promises, but I am curious as to how the Council and the Commission will safeguard these guarantees in practice.

ciekawy {przymiotnik}

ciekawy {przym. m.} (też: interesujący, oryginalny, ciekawe, ciekawa)

interesting {przym.}

Następny jest Roy Penig, ciekawy artysta z Kentucky i bardzo miły facet.

Next is Roy Penig, a really interesting Kentucky artist, and he's the nicest guy.

Jeśli spojrzymy teraz na Hong Kong, to zobaczymy tam bardzo ciekawy program zwany Ośmiornicą.

Now if you look at Hong Kong, they have a very interesting system called Octopus there.

Temat budowania w demokratycznym mieście jest ciekawy ponieważ wprowadza chaos, prawda?

No, but the issue of city building in democracy is interesting because it creates chaos, right?

On nie udzieliłby prawa do wózka i miał bardzo ciekawy pogląd.

He wouldn't have granted the cart, and he had a very interesting dissent.

Wyłania się ciekawy wzór, ale brakuje danych by go dokładnie zobaczyć.

So there's an interesting pattern, but we don't have enough data here to actually see the pattern.

ciekawy {przym. m.} (też: osobliwy, kuriozalny, zaciekawiony, ciekawe)

curious {przym.}

Jest jeden taki, szczególnie ciekawy, który mi się podoba.

There's one particular curious meme which I rather enjoy.

Bądź ciekawy drugiej osoby, chętny do rozmowy, szczery.

Be curious; be conversational; be real.

W tym świetle jestem bardzo ciekawy opinii Rady na temat nowej "czerwonej księgi” tureckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

In the light of this, I am very curious to hear the Council's opinion on the new 'Red Book' of the Turkish National Security Council.

Mają oni ciekawy język i zasadę małżeństwa, która nazywana jest lingwistyczną eksogamią: musisz poślubić kogoś, kto mówi innym językiem.

They have a curious language and marriage rule which is called "linguistic exogamy:" you must marry someone who speaks a different language.

Patrzysz na internautów, ludzi którzy widzą że to się dzieje, i w pewnym sensie przekształcasz to w łańcuch dostaw, który jest bardzo ciekawy.

And you see surfers, people who see this happening, and in some sense build it into a supply chain, which is a very curious one.

ciekawy {przym. m.} (też: osobliwy, oryginalny)

quaint {przym.}

ciekawy {przym. m.} (też: burzliwy, bogaty w wydarzenia, obfitujący w wydarzenia)

eventful {przym.}

ciekawy {przym. m.} (też: atrakcyjny, przyciągający uwagę, efektowny, przyciągający wzrok)

eye-catching {przym.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ciekawy":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ciekawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ciekawa jestem, czy uda się państwu przeprowadzić przegląd tej dyrektywy.

I am also eager to see when you might be able to carry out this revision of the directive.

Te konkretne, ciekawa rzecz, są 644 km na północ stąd, w pobliżu Barrow-in-Furness w Cumbrii.

These ones, interestingly, are 400 miles north of here outside Barrow-in-Furness in Cumbria.

(Podziw) Jestem bardzo ciekawa, jakie teorie macie na ten temat.

(Gasps) I'd be very interested in your theories about what that's about.

W tych latach byliśmy całkowicie zależni od czegoś, co było znane pod ciekawą nazwą MAD (szalony).

We were totally dependent during those years on this amazing acronym, which is MAD.

Jestem bardzo ciekawa, jak przebiegnie proces wdrożenia i bardzo uważnie będę się temu przyglądała.

I am waiting to see what happens during implementation, and will be following this very closely.

Ta aplikacja jest ciekawa. ~~~ Stworzyliśmy ją we współpracy z zespołem Flickra.

Now, I'll show you a fun app that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.

Autorka z Lipska napisała lekką, ciekawą i mądrą książkę.

The Leipzig author has written a light, cunning and shrewd novel.

Jestem ciekawa, skąd wzięły się dodatkowe fundusze?

I am interested where these additional funds came from.

W tej turze mieliśmy naprawdę bardzo ciekawą dyskusję.

We had a really good discussion here in this round.

Ciekawa jestem, czy mógłby Pan rzucić nieco światła na tę sprawę.

I wonder if you could throw some light on this.

To jest projekt, który uważam za niezwykle ekscytujący i bardzo jestem ciekawa jak się rozwinie.

So this is a project that I just find extremely exciting, and I'm really looking forward to see where it takes us.

Panie komisarzu! Jestem też bardzo ciekawa, co dokładnie ma pan na myśli, mówiąc o możliwości czasowego zawieszenia.

I am also very intrigued, Commissioner, about what exactly you mean by the possibility of temporary suspension.

Ciekawa sprawa, że dane to relacje.

Interestingly, data is relationships.

To bardzo ciekawa mała książeczka.

who was one of the greatest graphic designers,

Bardzo ciekawa i przydatna jest opcja umożliwiająca automatyczne dodawanie stron do kręgów zawsze, gdy używasz Direct Connect.

What's really cool is that you can choose to add pages to your circles automatically every time you use Direct Connect.

Widać ciekawą historię bogacenia się i polepszania zdrowia - wszyscy czynili to kosztem emisji dwutlenku węgla.

Well, you see the nice story of getting richer and getting healthier -- everyone did it at the cost of emission of carbon dioxide.

Transgeneza też jest ciekawa.

Transgenesis is really cool too.

Jest to ciekawa kwestia.

Why would we find them joyful?

Celem sprawozdania jest zaprezentowanie wniosków, jakie można wyciągnąć z tych inicjatyw, tak więc liczę na ciekawą debatę tego wieczora.

This Report attempts to present to you the lessons which can be learned and I welcome this debate tonight.

Ciekawa jestem, jak i po co zamierzacie wprowadzić wspólny system azylowy w 2012 roku - bo jak sądzę, jest to nieco za późno.

I would like to know what how you are trying to put the common asylum system into place by 2012, because that seems to be rather late to me.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: nieprzyjemny finał, zmarnowany, w czepku urodzony, aż do przesady, wsadzić mordę w kubeł

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.