polsko-angielskie tłumaczenie słowa "ciekawa"


Wyniki dla "ciekawy". Słowo "ciekawa" nie jest obecnie dostępne w słowniku.

PL ciekawa polskie tłumaczenie

volume_up
ciekawy {przym. m.}

PL ciekawy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

ciekawy (też: atrakcyjny, ekscytujący, pociągający, ponętny)
Ciekawe czasy i ciekawy skutek uboczny naszego sprawozdania.
Interesting times, and an interesting side-effect to our report.
Długowieczność a trudności to temat ciekawy sam w sobie.
Longevity under adversity is a pretty interesting design principle in its own right.
To jest jeszcze jeden ciekawy aspekt przyszłości.
So that's sort of another interesting aspect of the future.
ciekawy (też: osobliwy, zaciekawiony, kuriozalny, ciekawski)
volume_up
curious {przym.}
To był fragment "Ciekawego przypadku Benjamina Buttona".
Ed Ulbrich: That was a clip from "The Curious Case of Benjamin Button."
W tym świetle jestem bardzo ciekawy opinii Rady na temat nowej "czerwonej księgi” tureckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
In the light of this, I am very curious to hear the Council's opinion on the new 'Red Book' of the Turkish National Security Council.
Powinienem wtedy z nim skończyć, ale byłem ciekaw... i to mnie zgubiło.
I should have put a stop to it right then, but I was curious and that was my downfall.
ciekawy (też: burzliwy, bogaty w wydarzenia, obfitujący w wydarzenia)
volume_up
eventful {przym.}
ciekawy (też: dziwny, osobliwy, oryginalny, zacofany)
volume_up
quaint {przym.}
Niektóre z nich są związane z pogodą, prawami człowieka, epidemiami Nowopojawiające się choroby mogą stworzyc H5N1 i ptasiej grypy ktory jest ciekawym zwiastunem zblizajacych sie rzeczy.
. ~~~ And the newly emerging diseases may make H5N1 and bird flu a quaint forerunner of things to come.
ciekawy (też: przyjemny, atrakcyjny, pociągający, czarujący)
volume_up
appealing {przym.}
ciekawy (też: atrakcyjny, efektowny, przyciągający uwagę, przyciągający wzrok)

Przykłady użycia - "ciekawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCiekawa jestem, czy uda się państwu przeprowadzić przegląd tej dyrektywy.
I am also eager to see when you might be able to carry out this revision of the directive.
PolishW tych latach byliśmy całkowicie zależni od czegoś, co było znane pod ciekawą nazwą MAD (szalony).
We were totally dependent during those years on this amazing acronym, which is MAD.
PolishTa aplikacja jest ciekawa. ~~~ Stworzyliśmy ją we współpracy z zespołem Flickra.
Now, I'll show you a fun app that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.
Polish(Podziw) Jestem bardzo ciekawa, jakie teorie macie na ten temat.
(Gasps) I'd be very interested in your theories about what that's about.
PolishTe konkretne, ciekawa rzecz, są 644 km na północ stąd, w pobliżu Barrow-in-Furness w Cumbrii.
These ones, interestingly, are 400 miles north of here outside Barrow-in-Furness in Cumbria.
PolishJestem bardzo ciekawa, jak przebiegnie proces wdrożenia i bardzo uważnie będę się temu przyglądała.
I am waiting to see what happens during implementation, and will be following this very closely.
PolishAutorka z Lipska napisała lekką, ciekawą i mądrą książkę.
The Leipzig author has written a light, cunning and shrewd novel.
PolishCiekawa jestem, czy mógłby Pan rzucić nieco światła na tę sprawę.
I wonder if you could throw some light on this.
PolishTo jest projekt, który uważam za niezwykle ekscytujący i bardzo jestem ciekawa jak się rozwinie.
So this is a project that I just find extremely exciting, and I'm really looking forward to see where it takes us.
PolishJestem ciekawa, skąd wzięły się dodatkowe fundusze?
I am interested where these additional funds came from.
PolishW tej turze mieliśmy naprawdę bardzo ciekawą dyskusję.
We had a really good discussion here in this round.
PolishJestem też bardzo ciekawa, co dokładnie ma pan na myśli, mówiąc o możliwości czasowego zawieszenia.
I am also very intrigued, Commissioner, about what exactly you mean by the possibility of temporary suspension.
PolishWidać ciekawą historię bogacenia się i polepszania zdrowia - wszyscy czynili to kosztem emisji dwutlenku węgla.
Well, you see the nice story of getting richer and getting healthier -- everyone did it at the cost of emission of carbon dioxide.
PolishCelem sprawozdania jest zaprezentowanie wniosków, jakie można wyciągnąć z tych inicjatyw, tak więc liczę na ciekawą debatę tego wieczora.
This Report attempts to present to you the lessons which can be learned and I welcome this debate tonight.
PolishBardzo ciekawa i przydatna jest opcja umożliwiająca automatyczne dodawanie stron do kręgów zawsze, gdy używasz Direct Connect.
What's really cool is that you can choose to add pages to your circles automatically every time you use Direct Connect.
PolishCiekawa sprawa, że dane to relacje.
PolishTransgeneza też jest ciekawa.
PolishCiekawa jestem, jak i po co zamierzacie wprowadzić wspólny system azylowy w 2012 roku - bo jak sądzę, jest to nieco za późno.
I would like to know what how you are trying to put the common asylum system into place by 2012, because that seems to be rather late to me.
PolishJest to ciekawa kwestia.
PolishByłam tylko ciekawa.