Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ciebie"

 

"ciebie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 84

ciebie {zaimek}

ciebie {zaim.} (też: tobie, ty)

thee (you) {zaim.} [arch.]

Tedy rzekł Balak do Balaama: Azażem z pilnością nie posyłał do ciebie wzywając cię?

And Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee?

Niech się obrócą do mnie, którzy się ciebie boją, i którzy znają świadectwa twoje.

Let those that fear thee turn unto me; And they shall know thy testimonies.

A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je.

And he answered and said unto it, No man eat fruit from thee henceforward for ever.

A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę.

And I am no more in the world, and these are in the world, and I come to thee.

Przetoż trąd Naamanowy przylgnie do ciebie, i do nasienia twego na wieki.

The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed for ever.

ciebie {zaim.} (też: cię, was)

ya (you) {zaim.} [slg.]

ty {zaimek}

ty {zaim.} (też: wy, cię, państwo, pani)

you {zaim.}

I oczywiście, będę musiał jej powiedzieć że to ty zniszczyłaś jej niespodziankę.

And of course, I'll have to tell her you're the one who ruined the surprise.

Dla mnie liczy się to co ludzie mają w głowach, a ty w swojej nie masz niczego.

For me what counts is what people have in their heads, and you have nothing in yours

Ty nie tylko chciałaś wygrać, ale w ogóle nie dopuszczałaś myśli o porażce.

It's not just that you wanted to win...... it's that you absolutely refused to fail.

Mnóstwo ludzi mawia: "Ja żyję!" Nie, ty nie żyjesz - ty tylko egzystujesz.

A lot of people say, "I'm living." ~~~ No, you're not living -- that's just existing.

(Śmiech) To ty zacząłeś, choć wiesz, że zawsze odpowiadam niekonwencjonalnie.

(Laughter) You asked me. ~~~ You know I always give the unconventional answer. ~~~ No.

ty {zaim.} (też: wy, pani, pan, panna)

thou {zaim.} [przest.]

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

The eyes of all wait for thee; And thou givest them their food in due season.

A oto, już Adonijasz króluje, a ty teraz, królu, panie mój, o tem nie wiesz.

And now, behold, Adonijah reigneth; and thou, my lord the king, knowest it not:

Mówiąc: Odstąp precz, nie przystępuj do mnie; bom jest świętobliwszy niżeli ty.

that say, Stand by thyself, come not near to me, for I am holier than thou.

Tedy mu złorzeczyli i rzekli: Ty bądź uczniem jego; aleśmy my uczniami Mojżeszowymi.

And they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are disciples of Moses.

A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój.

And they said, Believe on the Lord Jesus, and thou shalt be saved, thou and thy house.

ty {zaim.} (też: tobie, ciebie)

thee (you) {zaim.} [arch.]

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

The eyes of all wait for thee; And thou givest them their food in due season.

Przepasz teraz jako mąż biodra swoje, a będę cię pytał, a ty mi daj sprawę.

Gird up now thy loins like a man; For I will demand of thee, and declare thou unto me.

On ci powie słowa, przez które zbawiony będziesz ty i wszystek dom twój.

who shall speak unto thee words, whereby thou shalt be saved, thou and all thy house.

Strzeżże duszy mojej, bom jest ten, którego ty miłujesz; zachowaj sługę twego, Boże mój

Preserve my soul; for I am godly: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.

Mawiałem z tobą w największem szczęściu twojem; aleś ty rzekła: Nie posłucham.

I spake unto thee in thy prosperity; but thou saidst, I will not hear.

ty {zaim.} (też: wy, pani, pan, panna)

ye {zaim.} [przest.]

Tedy rzekli książęta do Barucha: Idź, a skryj się, ty i Jeremijasz, a niech nikt nie wie, gdzieście.

Then said the princes unto Baruch, Go, hide thee, thou and Jeremiah; and let no man know where ye are.

Amazie także powiedzcie: Izaliś ty nie jest kość moja, i ciało moje?

And say ye to Amasa, Art thou not my bone and my flesh?

Jam rzekł w uciekaniu mojem: Odrzuconym jest od oczów twych; aleś ty wysłuchał głos modlitw moich, gdym wołał do ciebie.

Oh love Jehovah, all ye his saints: Jehovah preserveth the faithful, And plentifully rewardeth him that dealeth proudly.

Dla tegoż, ty i wszystka rota twoja, zbuntowaliście się przeciw Panu; bo Aaron cóż jest, żeście szemrali przeciw niemu?

Therefore thou and all thy company are gathered together against Jehovah: and Aaron, what is he that ye murmur against him?

I odpowiedzieli mu: Myśmy nasienie Abrahamowe, a nigdyśmy nie służyli nikomu; jakoż ty mówisz: Iż wolnymi będziecie.

They answered unto him, We are Abraham's seed, and have never yet been in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ty":

 

Podobne tłumaczenia

"ciebie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ciebie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Domyślnie kupiona przez Ciebie przestrzeń zostanie automatycznie odnowiona pod koniec roku.

By default, your storage purchase is set to auto-renew at the end of the year.

Twoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.

Your users care about your community and are annoyed by spam too.

Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.

I am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.

przeczżeś zatwardził serce nasze, abyśmy się ciebie nie bali?

Return for thy servants' sake, the tribes of thine inheritance.

Gdy on moc przewodzi, na ciebie pozór mieć będę; boś ty, Boże

My God with his lovingkindness will meet me: God will let me see [my desire] upon mine enemies.

Przylgnęła dusza moja do ciebie; prawica twoja podpiera mię.

But those that seek my soul, to destroy it, Shall go into the lower parts of the earth.

Kiedy złodziej chce się dostać do ciebie do domu, zrobi to.

If a criminal wants to get into your house, he will do it.

W odzieniu haftowanem przywiodą ją do króla; także panny za nią, towarzyszki jej, przywiodą do ciebie.

With gladness and rejoicing shall they be led: They shall enter into the king's palace.

Ale mam tu dla ciebie lek, który może ulży ci choć trochę.

But I got some medicine here that just might shake things loose.

Gorsi od ciebie wygrywali miliony i wracali do wycierania tablic!

Lesser men win millions, go right back to busing tables!

Ale teraz dałeś chorągiew tym, którzy się ciebie boją, aby ją wynieśli dla prawdy twej.

God hath spoken in his holiness: I will exult; I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

U ciebie jest odwrotnie, więc zamień je z powrotem.

Yours is the other way around, so swap it around.

Przez ciebie muszę wchodzić do własnego domu przez okno.

Now I don't have to climb in through the window.

O tobie chwała moja w zgromadzeniu wielkiem; śluby moje oddam przed tymi, którzy się ciebie boją.

The meek shall eat and be satisfied; They shall praise Jehovah that seek after him: Let your heart live for ever.

Jako napisano: Dla ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaniśmy jako owce na rzeź naznaczone;

Even as it is written, For thy sake we are killed all the day long; We were accounted as sheep for the slaughter.

Odkryta będzie nagość twoja, a hańba twoja widziana będzie; wezmę pomstę z ciebie, a nie dam się nikomu zahamować.

Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen: I will take vengeance, and will spare no man.

Gdy tak na ciebie patrzę, widzę przyszłego chirurga...

I look at this face, I see a surgeon general.

Gdy ustawała we mnie dusza moja, wspomniałem na Pana; modlitwa moja przyszła do ciebie, do świętego kościoła twego.

They that regard lying vanities Forsake their own mercy.

"Musiałabym być w jakiejś dziurze zabitej dechami, by móc poczuć się piękną". ~~~ "Czuję się dla ciebie niewidoczna".

"I need to be in some backwoods redneck town so that I can feel beautiful."

Wtem przyszedł Izajasz prorok do króla Ezechyjasza, i rzekł mu: Coć powiedzieli ci mężowie, i skąd przyszli do ciebie?

Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him, What said these men?
 

Wyniki z forum

"ciebie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

cichnąć · cicho · cichociemny · cichusieńko · cichuśko · cichuteńki · cichuteńko · cichutko · cichy · cię · ciebie · ciec · cięcia · cięcie · ciecierzyca · cieciorka · cięciwa · ciecz · ciecze · cieczka · cieczowy

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.