Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ciebie"

 

"ciebie" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 100

ciebie {zaimek}

ciebie {zaim.} (też: tobie, ty)

thee (you) {zaim.} [arch.]

Wołam do ciebie, a nie wysłuchujesz mię; stoję przed tobą, a nie patrzysz na mię.

I cry unto thee, and thou dost not answer me: I stand up, and thou gazest at me.

Aby się radowali bojący się ciebie, ujrzawszy mię, że na słowo twoje oczekuję.

They that fear thee shall see me and be glad, Because I have hoped in thy word.

Tedy rzekł Balak do Balaama: Azażem z pilnością nie posyłał do ciebie wzywając cię?

And Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee?

I rzekł Elizeusz: Jako żywy Pan, i jako żywa dusza twoja, że się ciebie nie puszczę.

And Elisha said, As Jehovah liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee.

Wyciągam ręce moje ku tobie; dusza moja, jako sucha ziemia, ciebie pragnie.

I spread forth my hands unto thee: My soul [thirsteth] after thee, as a weary land.

ty {zaimek}

ty {zaim.} (też: wy, państwo, pani, pan)

you {zaim.}

Czekałem aby się z tobą skontaktować, wyjaśnić sytuacje, ale ty tego nie zrobiłeś.

I waited for you to contact me, explain your situation, but you didn't do that.

A ogromną większość tego kontekstu, w którym pracuje twój mózg dostarczasz ty.

Now overwhelmingly the most powerful context that's occurred in your brain is you.

Pierwsze założenie: jeżeli wybór dotyczy Ciebie to Ty powinieneś podejmować decyzję.

First assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.

I oczywiście, będę musiał jej powiedzieć że to ty zniszczyłaś jej niespodziankę.

And of course, I'll have to tell her you're the one who ruined the surprise.

Dla mnie liczy się to co ludzie mają w głowach, a ty w swojej nie masz niczego.

For me what counts is what people have in their heads, and you have nothing in yours

ty {zaim.} (też: wy, pani, pan, panna)

thou {zaim.} [przest.]

Po niem okręty przechodzą, i wieloryb, któregoś ty stworzył, aby w niem igrał.

There go the ships; There is leviathan, whom thou hast formed to play therein.

Ale ty gdy czynisz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja.

But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

The eyes of all wait for thee; And thou givest them their food in due season.

Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: Izalim ja pies, iż ty idziesz na mię z kijem?

And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves?

Pan jest cząstką dziedzictwa mego, i kielicha mego, ty zatrzymujesz los mój.

Jehovah is the portion of mine inheritance and of my cup: Thou maintainest my lot.

ty {zaim.} (też: tobie, ciebie)

thee (you) {zaim.} [arch.]

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

The eyes of all wait for thee; And thou givest them their food in due season.

Przepasz teraz jako mąż biodra swoje, a będę cię pytał, a ty mi daj sprawę.

Gird up now thy loins like a man; For I will demand of thee, and declare thou unto me.

Oto cię maluczkim uczynię między narodami, ty będziesz bardzo wzgardzony.

Behold, I have made thee small among the nations: thou art greatly despised.

On ci powie słowa, przez które zbawiony będziesz ty i wszystek dom twój.

who shall speak unto thee words, whereby thou shalt be saved, thou and all thy house.

Nie podwodź na sługę przed Panem jego, być snać nie złorzeczył, a ty abyś nie zgrzeszył.

Slander not a servant unto his master, Lest he curse thee, and thou be held guilty.

ty {zaim.} (też: wy, pani, pan, panna)

ye {zaim.} [przest.]

Ty znowu człowieka w proch obracasz, a mówisz: Nawróćcie się synowie ludzcy.

Thou turnest man to destruction, And sayest, Return, ye children of men.

Tedy rzekli książęta do Barucha: Idź, a skryj się, ty i Jeremijasz, a niech nikt nie wie, gdzieście.

Then said the princes unto Baruch, Go, hide thee, thou and Jeremiah; and let no man know where ye are.

Amazie także powiedzcie: Izaliś ty nie jest kość moja, i ciało moje?

And say ye to Amasa, Art thou not my bone and my flesh?

Jam rzekł w uciekaniu mojem: Odrzuconym jest od oczów twych; aleś ty wysłuchał głos modlitw moich, gdym wołał do ciebie.

Oh love Jehovah, all ye his saints: Jehovah preserveth the faithful, And plentifully rewardeth him that dealeth proudly.

Dla tegoż, ty i wszystka rota twoja, zbuntowaliście się przeciw Panu; bo Aaron cóż jest, żeście szemrali przeciw niemu?

Therefore thou and all thy company are gathered together against Jehovah: and Aaron, what is he that ye murmur against him?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ty":

 

Podobne tłumaczenia

"ciebie" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ciebie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do ciebie wołali, a wybawieni są; w tobie nadzieję mieli, a nie byli pohańbieni.

But I am a worm, and no man; A reproach of men, and despised of the people.

A nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy żywocie, a imienia twego wzywać będziemy.

Turn us again, O Jehovah God of hosts; Cause thy face to shine, and we shall be saved.

zobaczyłem dzień, który Ty zobaczysz, dzień dla Ciebie, ale nie dla mnie.

A wise friend introduced us two. ~~~ And through his sobering point of view

Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do ciebie, o Boże

My soul thirsteth for God, for the living God: When shall I come and appear before God?

Przejrzystość tego forum i panująca tu atmosfera zależy także od Ciebie.

In order to keep it informative and fun, we need your help keeping things clean.

Dlaczego powinni wkładać pieniądze w twoją firmę, skoro nawet ciebie ona nie pasjonuje?

So, integrity and passion: the single most important things out there.

Domyślnie kupiona przez Ciebie przestrzeń zostanie automatycznie odnowiona pod koniec roku.

By default, your storage purchase is set to auto-renew at the end of the year.

Oto teraz słoń, któregom uczynił jako i ciebie, trawę je jako wół.

Deck thyself now with excellency and dignity; And array thyself with honor and majesty.

Formularze, które zostały do Ciebie wysłane, nie będą pokazywane.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Twoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.

Your users care about your community and are annoyed by spam too.

Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.

I am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.

Brzmiało ono: Czy w głosowaniu na prezydenta rasa miała dla ciebie wpływ na głos?

We know that race was a factor, and the reason why we know that is because we asked those people.

Dla ciebie ważniejsze było picie kawy...... z nieznajomą, niż porozmawianie z Albertem...

It was more important to have a cup of coffee... with a perfect stranger than to talk to Albert...

przeczżeś zatwardził serce nasze, abyśmy się ciebie nie bali?

Return for thy servants' sake, the tribes of thine inheritance.

Gdy on moc przewodzi, na ciebie pozór mieć będę; boś ty, Boże

My God with his lovingkindness will meet me: God will let me see [my desire] upon mine enemies.

Przylgnęła dusza moja do ciebie; prawica twoja podpiera mię.

But those that seek my soul, to destroy it, Shall go into the lower parts of the earth.

Kiedy złodziej chce się dostać do ciebie do domu, zrobi to.

If a criminal wants to get into your house, he will do it.

W odzieniu haftowanem przywiodą ją do króla; także panny za nią, towarzyszki jej, przywiodą do ciebie.

With gladness and rejoicing shall they be led: They shall enter into the king's palace.

Ale mam tu dla ciebie lek, który może ulży ci choć trochę.

But I got some medicine here that just might shake things loose.

Gorsi od ciebie wygrywali miliony i wracali do wycierania tablic!

Lesser men win millions, go right back to busing tables!
 

Wyniki z forum

"ciebie" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

cichnąć · cicho · cichociemny · cichusieńko · cichuśko · cichuteńki · cichuteńko · cichutko · cichy · cię · ciebie · ciec · cięcia · cięcie · ciecierzyca · cieciorka · cięciwa · ciecz · ciecze · cieczka · cieczowy

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.