polsko-angielskie tłumaczenie słowa "Chorwacja"

PL Chorwacja polskie tłumaczenie

Chorwacja {f.}
EN

PL Chorwacja
play_circle_outline
{żeński}

1. Geografia

Chorwacja
play_circle_outline
Croatia {rzecz.} [geogr.]
Chorwacja dzieli kontekst historyczny i kulturowy ze Słowenią i Węgrami.
Croatia belongs in a historical and cultural context with Slovenia and Hungary.
Obecnie państwem, które jest najbliżej wstąpienia do UE jest Chorwacja.
At the moment, the country which is closest to acceding to the EU is Croatia.
Aż do niedawna negocjacje akcesyjne z Chorwacją miały zadowalający przebieg.
The accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.

Przykłady użycia - "Chorwacja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBardzo ważne jest też, aby Chorwacja mogła otrzymywać informacje na temat najlepszych praktyk.
It is also crucial that it be able to obtain information on best practices.
PolishChorwacja będzie tym samym pełnić rolę prekursora tego nowego procesu integracji i rozwoju.
It will thus play a strategic role as a forerunner of this new process of integration and development.
PolishGdyby nie wojna bałkańska, Chorwacja byłaby członkiem już od 2004 roku.
Without the Balkan war, it would have joined in 2004.
PolishChorwacja ulegnie propagandzie UE, a przeciwnicy akcesji zostaną wyeliminowani z debaty.
The country will be deluged with EU propaganda and those arguing against Croatia's accession will be phased out of the debate.
PolishNegocjacje z Chorwacją są już całkiem zaawansowane.
Croatia's negotiations are quite far advanced.
PolishChorwacja jest nie tylko głęboko zakorzeniona w kulturze i historii Europy Środkowej, ale również spełnia kryteria akcesyjne.
It is not only culturally and historically rooted in Central Europe, it also meets the accession criteria.
PolishChorwacja jest na dobrej drodze do pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, do której ponownie wezwano.
Full cooperation with the International Criminal Tribunal in The Hague, the call for which was reiterated, is on the right path.
PolishPragnę wierzyć, że jesteśmy bliscy znalezienia wyjścia z sytuacji i pokonania przeszkód tak, by wkrótce możliwe było wznowienie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją.
I want to believe that we are close to finding a way forward and overcoming these obstacles so that we can continue Croatia's EU accession negotiations shortly.
PolishJeśli chodzi o kryteria polityczne, gospodarcze i w zakresie współpracy regionalnej, Chorwacja wykazuje ogromny potencjał do spełnienia wymaganych i wcześniej ustalonych warunków.
As for the political, economic and regional cooperation criteria, it has been showing a great capacity for compliance with the required and previously stipulated conditions.
PolishMając jednak na uwadze, że Chorwacja nie jest jeszcze państwem członkowskim, trzeba określić jej status - jej prawa i obowiązki wynikające z udziału w pracach EMCDDA.
However, insofar as it is not yet a Member State, it is necessary to define its status - its rights of participation and what responsibilities it should have - in the context of the EMCDDA.