Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Chorwacja"

 

"Chorwacja" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 38

Chorwacja {rzeczownik}

Chorwacja {f.} [geogr.]

Croatia {rzecz.} [geogr.]

Chorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.

Croatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.

Kraje kandydujące: Chorwacja , Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja.

Candidate Countries: Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.

Aż do niedawna negocjacje akcesyjne z Chorwacją miały zadowalający przebieg.

The accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.

Również odblokowanie rozmów akcesyjnych z Chorwacją uważamy za istotne posunięcie.

We also consider the unblocking of the accession talks with Croatia to be important.

Negocjacje z Chorwacją w sprawie jej przystąpienia do UE mogą się wkrótce zakończyć.

Negotiations with Croatia on its accession to the EU may be concluded shortly.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Chorwacja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dalszy rozwój infrastruktury mógłby zapewnić Chorwacji ogromny potencjał.

Further development of its infrastructure could provide enormous potential to the country.

Uważam, że tę obawę Słowenii można spokojnie pogodzić z interesami Chorwacji.

I believe that this concern of Slovenia's is perfectly reconcilable with Croatian interests.

Bardzo ważne jest też, aby Chorwacja mogła otrzymywać informacje na temat najlepszych praktyk.

It is also crucial that it be able to obtain information on best practices.

Chorwacja będzie tym samym pełnić rolę prekursora tego nowego procesu integracji i rozwoju.

It will thus play a strategic role as a forerunner of this new process of integration and development.

Nie powinno jednak być mowy o przedłużeniu stosowania tego mechanizmu po przystąpieniu Chorwacji do UE.

However, there should be no option for extending its use after this date.

W umowie określono wkład finansowy Chorwacji do budżetu Unii mający na celu pokrycie kosztów jej udziału.

The agreement sets out financial contributions to the Union to cover the cost of its participation.

Moim zdaniem stanowi to dobrą zapowiedź aktywnego udziału regionów Chorwacji w przyszłej polityce UE.

In my view, this augurs well for active participation by the Croatian regions in the EU's future policies.

na piśmie. - Zgodnie z danymi Eurostat, PKB Chorwacji per capita wynosi 53% średniej UE.

in writing. - According to Eurostat data, Croatian GDP per capita stands at 53 per cent of the EU average.

Gdyby nie wojna bałkańska, Chorwacja byłaby członkiem już od 2004 roku.

Without the Balkan war, it would have joined in 2004.

Mam szczerą nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać zanim koledzy z Chorwacji dołączą do nas w Parlamencie.

I really hope that it will not be long before we have our Croatian colleagues with us in this Parliament.

Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej jest w tym względzie pierwszym znaczącym krokiem.

Croatian accession is the first crucial step.

Otrzymaliśmy obecnie zapewnienia ze strony rządu Chorwacji, że niektóre z tych przypadków zostały objęte dochodzeniem.

We have now received assurances from the Croatian Government that some of these cases are being investigated.

Wreszcie, chciałbym zwrócić uwagę na determinację władz Chorwacji w zwalczaniu korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Finally, I would like to highlight the Croatian authorities' determination to combat corruption and organised crime.

Chorwacja jest nie tylko głęboko zakorzeniona w kulturze i historii Europy Środkowej, ale również spełnia kryteria akcesyjne.

It is not only culturally and historically rooted in Central Europe, it also meets the accession criteria.

Chorwacja jest na dobrej drodze do pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, do której ponownie wezwano.

Full cooperation with the International Criminal Tribunal in The Hague, the call for which was reiterated, is on the right path.

Romowie są nadal dyskryminowani i nie są dostatecznie reprezentowani we władzach centralnych i lokalnych Chorwacji.

The Roma are still discriminated against and do not have adequate representation in Croatian central and local political authorities.

Zaproszenie dla banku centralnego Chorwacji do udziału, w charakterze obserwatora, w Radzie Ogólnej i komitetach ESBC

Invitation to Hrvatska narodna banka (the Croatian national bank) to participate as an observer in the General Council and ESCB committees

Według ostatnich danych dotyczących zgonów związanych z zażywaniem narkotyków z 2008 roku, w Chorwacji zarejestrowano jednak 87 przypadków.

However, the latest data on drug-related deaths from 2008 indicate that 87 cases were registered.

Na koniec z zadowoleniem przyjmuję pracę wykonaną przez Komisję UE parlamentu Chorwacji, której przewodniczy moja przyjaciółka Vesna Pusić.

Finally, I welcome the work done by the EU Committee of the Croatian Parliament, which is headed by my good friend Vesna Pusić.

Trzeba pogratulować Chorwacji prawa konstytucyjnego dotyczącego integracji mniejszości narodowych w życiu społeczno-politycznym.

It is to be commended for the provision included in its Constitution on the integration of national minorities into social and political life.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.