polsko-angielskie tłumaczenie słowa "być"

PL być polskie tłumaczenie

być {czas. ndk}

PL być
play_circle_outline
[jestem|byłbym] {czasownik niedokonany}

być (też: istnieć, bywać, podziać się, podziewać się)
Muszą być lepsze, muszą być bardziej wydajne, muszą być dostępne w rozsądnej cenie.
They have to be better, they have to be more efficient, they have to be affordable.
Limitowanie płatności jednolitych musiałoby być surowe, aby mogło być skuteczne.
To be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Jeżeli nasze przepisy mają być wiarygodne, muszą być wdrażane skutecznie.
If our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.
być (też: znajdować się, mieścić się)
Sekretariat, który będzie zlokalizowany w Barcelonie, będzie promotorem tych projektów.
The secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
Część tego obszaru położona jest na terytorium sąsiedniej Słowacji.
A part of this site is located within the territory of neighbouring Slovakia.
Chorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
Croatia continues to be located on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.

Przykłady użycia - "być" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNiektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.
But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
Polishbyć na ukończeniu
Polishbyć bliskim śmierci
Polishbyć nieobecnym w szkole
Polishbyć pochłoniętym pracą
Polishbyć w swoim żywiole
Polishbyć w depresji
Polishbyć na utrzymaniu kogoś
Polishbyć zarzewiem czegoś
Polishbyć w siódmym niebie
Polishbyć bardzo szczęśliwym