Search for the most beautiful word
detachable
stereoscopic

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "buntować się"

 

"buntować się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-17 z 17

buntować się {czasownik}

buntować się [buntuję się|buntował się] (przeciwko komuś/czemuś) {czas. zwr.} (też: wzniecać bunt)

to mutiny [mutinied|mutinied] (against sb/sth) {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "buntować się":

 

Podobne tłumaczenia

"buntować się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "buntować się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Niestety pan komisarz znowu buntuje się przeciwko funduszowi mlecznemu.

Unfortunately, the Commissioner is once again up in arms against the milk fund.

A jednak, ty sama buntujesz się przeciwko tym wizerunkom.

And yet, you yourself defy all those characterizations.

Z czasem zaczną się buntować, jeśli zauważą, że import z krajów trzecich przyczynia się do deprecjonowania tych norm.

They will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries.

Wielu posłów do Parlamentu w tej właśnie chwili buntowało się przeciwko ogólnemu wykorzystaniu środków europejskich.

There have been a number of Members who, at this very moment, have rebelled against the general use of European funds.

Mówił o wydarzeniach w Egipcie i w innych rejonach, podkreślając, jak to wspaniale, że ludzie buntują się i dążą do demokracji.

He talked about the events in Egypt and elsewhere, saying that it is wonderful that people are rising up seeking democracy.

Później - dokładnie w momencie, gdy realizacja tych zadań dobiega końca - buntują się przeciw "chorobliwie wysokim” żądaniom budżetowym.

Then, just as these ambitions are about to be realised, they rebel against the voracious budgetary demands.

Oponuje i buntuje się.

It opposes and rebels.

Kiedy znakowaliśmy rekiny, znakowaliśmy je z dziobu łodzi, a czasem rekiny buntowały się.

Now when we were out tagging our sharks, this is how we tagged them on the front of a RIB -- get in there fast -- occasionally the sharks do react.

Czego dokładnie pragną ludzie, którzy buntują się przeciw reżimom, na które głosowali przez ostatnie 30 lub 40 lat jako na swoich przywódców i rządzących?

What exactly do these people want, who are rebelling against regimes which they have voted for, as their guide and governor, for the past 30 or 40 years?

Przeczże się poganie buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy?

Why do the nations rage, And the peoples meditate a vain thing?

Nie udało się poprawić sytuacji swojego społeczeństwa, które buntuje się i domaga należnych praw.

It has not succeeded either in improving the situation for its society, which is rebelling and claiming its legitimate rights.

albo się przeciw królowi buntujecie?

will ye rebel against the king?
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

bumerang · bump · buńczucznie · buńczuczny · buńczuk · Bundesliga · bungalow · bunkier · bunt · buntować · buntować-się · buntownicy · buntowniczość · buntowniczy · buntownik · bura · buraczek · buraczki · burak · buraki · Burberry

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.