Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "bramka"

 

"bramka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 32

bramka {rzeczownik}

bramka {f.} [sport.] (też: gol)

goal {rzecz.} [sport.]

Przegrywa 1:2, a pomimo jej największych wysiłków zespołowi grozi spadek; wtedy pada bramka.

Two-one down and, despite her best efforts, her team faces relegation; then a goal is scored.

bramka zdobyta strzałem nad poprzeczką

top shelf goal

To kolejna samobójcza bramka Parlamentu..

It is yet another own goal.

Wtedy przeszlibyśmy do zdobywania bramek zamiast strzelania samobójów.

Then we would be scoring goals and not conceding own goals.

Po drugie, powinniśmy zaprzestać strzelania sobie bramek samobójczych.

Secondly, we need to stop scoring own goals.

bramka {f.} [sport.] (też: bramka (startowa w skokach), bramka (na trasie), bramka (startowa), pole startowe)

gate {rzecz.} [sport.]

Mamy jeden tetraedr, który jest bramką, która będzie wykonywać obliczenia i mamy dwa wejściowe tetraedry.

You have one tetrahedron which is the gate that's going to do your computing, and you have two input tetrahedrons.

Ta elektroda -- nazywana bramką -- steruje przepływem prądu ze źródła do drenu -- to te dwie elektrody.

This electrode here, called the gate, controls the flow of current from the source to the drain -- these two electrodes.

To bramka NAND.

So this is a NAND gate.

Proponował użycie kulek, zastosowanie bramek i czegoś, co dziś nazywamy rejestrami przesuwnymi, gdzie bramki są przełączane, kulki toczą się po ścieżkach.

He talked about doing it with marbles, having gates and what we now call shift registers, where you shift the gates, drop the marbles down the tracks.

Bardzo jasne jest, by bardziej skutecznym kontrolom przy bramkach bezpieczeństwa towarzyszyły wyższy poziom współpracy między służbami wywiadu i zastosowanie wysokiej jakości instrumentów.

It is very clear that more efficient checks at the security gates must be backed by a higher level of cooperation between intelligence systems and the use of high-tech instruments.

bramka {f.} [komp.]

gateway {rzecz.} [komp.]

Bramką może być smartphone albo inna wyznaczona bramka, bo dzisiaj wiele z tych urządzeń to wyznaczone bramy z uwagi na fakt, że nie są najlepiej zintegrowane.

Gateway could be a smartphone or it could be a dedicated gateway, as today many of these things are dedicated gateways, because they are not so well integrated.

bramka {f.}

hoop (in croquet) {rzecz.}

bramka {f.} [sport.]

woodwork (goal) {rzecz.} [sport.] [Bryt.] [pot.]

bramka {f.} (też: wejście na pokład)

boarding gate {rzecz.}

bramka (dla krowy przy dojeniu) {f.} [roln.]

stanchion {rzecz.} [roln.]

bramka {f.} [sport.] (też: meta)

home {rzecz.} [sport.]

bramka (w krykiecie) {f.} [sport.]

wicket {rzecz.} [sport.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "bramka":

 

Podobne tłumaczenia

"bramka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bramka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie chcemy przecież marnować czasu stojąc w korkach, stojąc do bramek opłat czy szukając parkingu.

We don't want to waste our time sitting in traffic, sitting at tollbooths or looking for parking spots.

Podobnie jest w przypadku stania boso na lodowatych podłogach po zdjęciu obuwia, które poprzedza przejście przez bramkę.

Similarly, standing barefoot on freezing floors often follows the removal of footwear before going through the security detector.

W tym przypadku na punktach kontrolnych, przepuszczanie ludzi przez bramkę, ponieważ ten mały wykrywacz niczego nie wykrył, naprawdę kosztuje czyjeś życie.

In this case, at trespass points, allowing people to go through because your little tracker device said they were okay, actually cost lives.

Chętnie podjąłbym dyskusję, może w ramach sprawdzenia jak są ustawione słupki w bramce na przyszłość naszych kampanii promocyjnych naszych produktów rolniczych.

I would be open to having a discussion, maybe within the health check, on how we set goalposts for the future of our promotion campaigns for our agricultural products.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.