Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Bośnia i Hercegowina"

 

"Bośnia i Hercegowina" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-19 z 19

Bośnia i Hercegowina {rzeczownik}

Bośnia i Hercegowina {nazwa wł.} [geogr.]

Bosnia and Herzegovina {nazwa wł.} [geogr.]

Także Bośnia i Hercegowina była areną krwawej wojny w latach 90. ubiegłego wieku.

It was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.

Do Unii Europejskiej może przystąpić wyłącznie Bośnia i Hercegowina jako jedno państwo.

Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Bośnią i Hercegowiną (

Stabilisation and Association Agreement between the EC and Bosnia and Herzegovina (

Jednakże jej sąsiedzi, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, nie mają tego szczęścia.

However, its neighbours, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, have not been so fortunate.

Pod względem spełniania kryteriów Bośnia i Hercegowina wcale nie odbiega tak bardzo od Serbii.

Bosnia and Herzegovina is really not that far behind Serbia in complying with the criteria.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"Bośnia i Hercegowina" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Bośnia i Hercegowina" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Albania to nie Czarnogóra, a Bośnia i Hercegowina to nie Kosowo.

Albania is not Montenegro, and Bosnia-Herzegovina is not Kosovo.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina (

EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement (

Wkrótce przekonamy się, że również Bośnia i Hercegowina ma możliwość przystąpienia do Unii Europejskiej.

We shall soon see that this country too has the possibility of joining the European Union.

Bośnia i Hercegowina musi wprowadzić istotne zmiany w swoich strukturach wewnętrznych i w procesach decyzyjnych.

Bosnia Herzegovina must carry out significant changes to its internal structures and decision-making processes.

Kraje w tym regionie to oczywiście Chorwacja, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra i Albania.

The countries of the region are of course Croatia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Albania.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina (debata)

EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement - EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement (debate)

Bośnia i Hercegowina (głosowanie)

Bosnia-Herzegovina (vote)

W 1918 r. niepodległa Czarnogóra dobrowolnie wybrała zjednoczenie z sąsiednimi państwami - Serbią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną oraz Słowenią.

In 1918, independent Montenegro voluntarily chose unification with the neighbouring countries of Serbia, Croatia, Bosnia-Herzegovina and Slovenia.

Ma to podstawowe znaczenie, ponieważ UE może mieć do czynienia jedynie z Bośnią i Hercegowiną jako całością, a nie z jej poszczególnymi częściami.

This is essential, because the EU can deal with Bosnia Herzegovina only as a whole, and not with its individual parts.

na piśmie. - (NL) Bośnia i Hercegowina zamieszkiwana jest przede wszystkim przez trzy nacje, przy czym żadna z nich nie stanowi w tym kraju większości.

in writing. - (NL) Bosnia-Herzegovina is mainly inhabited by three peoples, none of whom are in the majority in that country.

Bośnia i Hercegowina, która przez dziesiątki lat stanowiła symbol pokojowego współistnienia narodów, kultur i religii, stała się terenem wyniszczającego konfliktu.

Bosnia Herzegovina, which for decades was a symbol of peaceful coexistence of nations, cultures and religions became an area of devastating conflict.

Oprócz innych ważnych rozstrzygnięć zdecydowano, że Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra, jak również Serbia, skorzystają ze wzmocnionej współpracy z NATO.

In addition to other important decisions, it was decided that Bosnia-Herzegovina and Montenegro, as well as Serbia, would benefit from increased cooperation with NATO.

Bośnia i Hercegowina musi funkcjonować skutecznie jako jednolity obszar gospodarczy i administracyjny, aby zapewnić rozwój swoim obywatelom oraz podążać drogą ku członkostwu w UE.

Bosnia-Herzegovina needs to operate effectively as a single economic and administrative space in order to ensure progress for its citizens and on the path towards EU membership.

W dowód tego w ostatnich dwóch miesiącach, podpisaliśmy z Czarnogórą Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, a także parafowaliśmy podobne układy z Serbią oraz z Bośnią i Hercegowiną.

As proof of that we have in the last two months signed a Stabilisation and Association Agreement with Montenegro and initialled SAAs both with Serbia and with Bosnia-Herzegovina.

Mimo pewnych postępów, które dostrzegamy, nadal poważnymi problemami są zorganizowana przestępczość i korupcja, i to właśnie te problemy Bośnia i Hercegowina powinna pilnie rozwiązać.

Despite some progress which we recognise, organised crime and corruption remain a serious concern in the country and it should address these challenges as a matter of urgency.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: mieć kontrolę, odzwierzęcy, brać w żyłę, ćpać, dodatek

Podobne słowa

bosak · bóść · Bosfor · boska · boski · boskie · bosko · boskość · bosman · Bośnia · bośnia-i-hercegowina · bośniacki · Bośniaczka · Bośniak · boso · Boston · bóstwa · bóstwo · bosy · botaniczny · botanik

Więcej w słowniku angielsko-polskim.