Search for the most beautiful word
vestibule
freethinker

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Bośnia i Hercegowina"

 

"Bośnia i Hercegowina" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-19 z 19

Bośnia i Hercegowina {rzeczownik}

Bośnia i Hercegowina {nazwa wł.} [geogr.]

Bosnia and Herzegovina {nazwa wł.} [geogr.]

Także Bośnia i Hercegowina była areną krwawej wojny w latach 90. ubiegłego wieku.

It was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.

Do Unii Europejskiej może przystąpić wyłącznie Bośnia i Hercegowina jako jedno państwo.

Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Bośnią i Hercegowiną (

Stabilisation and Association Agreement between the EC and Bosnia and Herzegovina (

Jednakże jej sąsiedzi, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, nie mają tego szczęścia.

However, its neighbours, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, have not been so fortunate.

W związku z tym zadajemy sobie pytanie, co stanie się z Bośnią i Hercegowiną?

Then one asks oneself, what will become of Bosnia and Herzegovina?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"Bośnia i Hercegowina" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Bośnia i Hercegowina" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Albania to nie Czarnogóra, a Bośnia i Hercegowina to nie Kosowo.

Albania is not Montenegro, and Bosnia-Herzegovina is not Kosovo.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina (

EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement (

Wkrótce przekonamy się, że również Bośnia i Hercegowina ma możliwość przystąpienia do Unii Europejskiej.

We shall soon see that this country too has the possibility of joining the European Union.

Bośnia i Hercegowina musi wprowadzić istotne zmiany w swoich strukturach wewnętrznych i w procesach decyzyjnych.

Bosnia Herzegovina must carry out significant changes to its internal structures and decision-making processes.

Kraje w tym regionie to oczywiście Chorwacja, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra i Albania.

The countries of the region are of course Croatia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Albania.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina (debata)

EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement - EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement (debate)

Bośnia i Hercegowina (głosowanie)

Bosnia-Herzegovina (vote)

W 1918 r. niepodległa Czarnogóra dobrowolnie wybrała zjednoczenie z sąsiednimi państwami - Serbią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną oraz Słowenią.

In 1918, independent Montenegro voluntarily chose unification with the neighbouring countries of Serbia, Croatia, Bosnia-Herzegovina and Slovenia.

Ma to podstawowe znaczenie, ponieważ UE może mieć do czynienia jedynie z Bośnią i Hercegowiną jako całością, a nie z jej poszczególnymi częściami.

This is essential, because the EU can deal with Bosnia Herzegovina only as a whole, and not with its individual parts.

na piśmie. - (NL) Bośnia i Hercegowina zamieszkiwana jest przede wszystkim przez trzy nacje, przy czym żadna z nich nie stanowi w tym kraju większości.

in writing. - (NL) Bosnia-Herzegovina is mainly inhabited by three peoples, none of whom are in the majority in that country.

Bośnia i Hercegowina, która przez dziesiątki lat stanowiła symbol pokojowego współistnienia narodów, kultur i religii, stała się terenem wyniszczającego konfliktu.

Bosnia Herzegovina, which for decades was a symbol of peaceful coexistence of nations, cultures and religions became an area of devastating conflict.

Oprócz innych ważnych rozstrzygnięć zdecydowano, że Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra, jak również Serbia, skorzystają ze wzmocnionej współpracy z NATO.

In addition to other important decisions, it was decided that Bosnia-Herzegovina and Montenegro, as well as Serbia, would benefit from increased cooperation with NATO.

Bośnia i Hercegowina musi funkcjonować skutecznie jako jednolity obszar gospodarczy i administracyjny, aby zapewnić rozwój swoim obywatelom oraz podążać drogą ku członkostwu w UE.

Bosnia-Herzegovina needs to operate effectively as a single economic and administrative space in order to ensure progress for its citizens and on the path towards EU membership.

W dowód tego w ostatnich dwóch miesiącach, podpisaliśmy z Czarnogórą Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, a także parafowaliśmy podobne układy z Serbią oraz z Bośnią i Hercegowiną.

As proof of that we have in the last two months signed a Stabilisation and Association Agreement with Montenegro and initialled SAAs both with Serbia and with Bosnia-Herzegovina.

Mimo pewnych postępów, które dostrzegamy, nadal poważnymi problemami są zorganizowana przestępczość i korupcja, i to właśnie te problemy Bośnia i Hercegowina powinna pilnie rozwiązać.

Despite some progress which we recognise, organised crime and corruption remain a serious concern in the country and it should address these challenges as a matter of urgency.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

bosak · bóść · Bosfor · boska · boski · boskie · bosko · boskość · bosman · Bośnia · bośnia-i-hercegowina · bośniacki · Bośniaczka · Bośniak · boso · Boston · bóstwa · bóstwo · bosy · botaniczny · botanik

Więcej w słowniku angielsko-polskim.