"bawić się" - angielskie tłumaczenie

PL

"bawić się" po angielsku

volume_up
bawić się {czas. zwr.}
volume_up
bawić się {czas. zwr. ndk}

PL bawić się
volume_up
[bawię się|bawiłbym się] {czasownik zwrotny}

Następnie projektujemy produkty, które pomagają im pracować, żyć i bawić się.
Then we design products that help them work, live and play better.
Jesteśmy zaprojektowani do tego, aby robić to stale, bawić się dużo i nie przestawać.
We're designed to do that continuously -- to play and play a lot and not stop playing.
To nie czas, żeby bawić się z producentami jaj w grę w cykora.
It is not time to play chicken with the egg farmers.
bawić się (też: zabawić się, zabawiać się)
bawić się (też: zabawiać się)

trending_flat
"dobrze"

bawić się
volume_up
to party {czas.} [pot.]

trending_flat
"z"

bawić się (też: zadzierać)
volume_up
to phunk {czas.} [slg.] (with)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "bawić się"

bawić czasownik
się zaimek
odezwać się czasownik

Przykłady użycia - "bawić się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJesteśmy zaprojektowani do tego, aby robić to stale, bawić się dużo i nie przestawać.
We're designed to do that continuously -- to play and play a lot and not stop playing.
PolishChuck i Randy, po 10 godzinach, zaczęli się bawić w naszym biurze.
And that's Chuck and Randy together, after 10 hours -- were playing in our office.
PolishNastępnie projektujemy produkty, które pomagają im pracować, żyć i bawić się.
Then we design products that help them work, live and play better.
PolishBy móc się przystosować do zmieniającego się świata, musimy się bawić.
In order to adapt successfully to a changing world, we need to play.
PolishCi, którzy doceniają dobry futbol, na pewno będą się dobrze bawić.
Those who appreciate good football will definitely have a great time.
PolishJesteśmy zaprojektowani przez naturę tak, aby się bawić, od narodzin do późnej starości.
We're designed by nature to play from birth to old age.
PolishNie należy bawić się przesuwając suwak, ponieważ kolejna dawka otwiera się i ubywa dawek leku do inhalacji.
Do not play with the lever as this opens the blisters and wastes medicine.
Polish. ~~~ Nie zapomnijcie dobrze się bawić.
Which leads to the last topic: Do not forget to have fun.
PolishPróbujemy Skype, rozmów telefonicznych ale moi chłopcy nie chcą rozmawiać, chcą się bawić.
We try Skype, we try phone calls, but my boys are little -- they don't really want to talk; they want to play.
PolishA potem zacząłem się bawić w budowanie samolotów, które ludzie mogli sobie złożyć we własnym garażu.
And then I went in and I had a lot of fun building airplanes that people could build in their garages.
PolishTak jak ludzie uwielbiają bawić się przez całe życie.
Bonobos, like humans, love to play throughout their entire lives.
PolishZwierzęta może i uwielbiają sie bawić, ale nie lubią oglądać.
Animals might love to play, but they don't love to watch.
PolishNadszedł czas, by niektórzy członkowie Rady przestali się bawić w Poncjusza Piłata, umywając ręce.
The time has come for some members of the Council to stop playing Pontius Pilate and washing their hands.
PolishTo nie czas, żeby bawić się z producentami jaj w grę w cykora.
It is not time to play chicken with the egg farmers.
PolishLiberalizacja systemu wizowego na Bałkanach Zachodnich to nie układanka, którą można się bawić.
Visa liberalisation in the Western Balkans is not a jigsaw puzzle with which you might wish to amuse yourselves.
PolishMoje postacie, takie jak te w moich spektaklach, pozwalają mi bawić się przestrzenią między tymi pytaniami.
Well my characters, like the ones in my shows, allow me to play with the spaces between those questions.
PolishMożesz się nimi bawić jak pokrętłami głośności, aby uświadomić sobie ich obecność, przez przemieszczanie się.
It's starting to play with them as levers, to get conscious about them and to move to different places.
PolishTo, co jest tak wyjątkowe u ludzi, to to, że jesteśmy zbudowani tak, aby bawić się przez całe życie.
And the thing that's so unique about our species is that we're really designed to play through our whole lifetime.
PolishNie jestem w stanie powiedzieć wam ile razy skrzyczano mnie w parku za to, że pozwalam moim dzieciom się tam bawić.
I can't tell you how many times I've been scolded in the park for letting my kids play on the ground.
PolishZabawki zabijają, a dzieci z Darfuru nie wiedzą nawet, ile mają szczęścia, nie mogąc się nimi bawić przy jedzeniu.
Toys kill and the children of Darfur do not know how lucky they are in not being able to play at eating.