Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "bawić się"

 

"bawić się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 220

bawić się {czasownik}

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: odegrać, grać, występować, igrać)

Nie możemy bawić się kwestiami zdrowotnymi, zwłaszcza gdy dotyczą one dzieci.

We cannot play around with health issues, especially when they concern children.

Jesteśmy zaprojektowani do tego, aby robić to stale, bawić się dużo i nie przestawać.

We're designed to do that continuously -- to play and play a lot and not stop playing.

bawić się z kimś jak kot z myszką

to play cat and mouse with sb

Następnie projektujemy produkty, które pomagają im pracować, żyć i bawić się.

Then we design products that help them work, live and play better.

Tak jak ludzie uwielbiają bawić się przez całe życie.

Bonobos, like humans, love to play throughout their entire lives.

bawić się [bawię się|bawił się] (dobrze) {czas. zwr.}

to party {czas.} [pot.]

bawić się [bawię się|bawił się] {czas.} (też: kręcić się w kółko, pokręcić czymś)

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawić się, zabawiać się)

to disport [disported|disported] (oneself) {czas.}

bawić się [bawię się|bawił się] (z) {czas. zwr.} (też: zadzierać)

to phunk (with) {czas.} [slg.]

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawiać się, pobawić się)

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawiać się)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "bawić się":

 

Podobne tłumaczenia

"bawić się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bawić się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Czy bierzemy swoją odpowiedzialność poważnie, czy też bawimy się tu w politykę?

Are we being serious about our responsibility or are we playing politics here?

Nie możemy bawić się kwestiami zdrowotnymi, zwłaszcza gdy dotyczą one dzieci.

We cannot play around with health issues, especially when they concern children.

Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.

Your seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.

Ludzie zawsze mówią: nie baw się jedzeniem, ale ja zawsze bawię się rzeczami.

You know, they say, never play with your food -- but I always play with things.

Pogrzebmy wreszcie ten szkodliwy traktat i nie bawmy się w strażaków piromanów.

Let us finally bury this damaging treaty and stop playing at pyromaniac firefighters.

Baw się z nami - przyślij film na temat wielojęzyczności nagrany telefonem komórkowym.

Join in and send us your mobile phone video on the subject of multilingualism.

Ale kiedy się bawią, uczą się porządku społecznego i zasad poruszania się przedmiotów.

But when they're playing, they're learning the social order and dynamics of things.

Bawcie się dobrze. ~~~ (Śmiech) W skrócie, technika, internet zmieniły nasz styl życia.

(Laughter) In short, technology, the internet, they have changed our lifestyle.

Taka jest natura naszego widzenia i tą właśnie cechą bawi się ten artysta.

We just have that natural way of seeing. ~~~ And he plays with this idea.

(Śmiech) Mój apel: pozwólcie sobie, dzieciom, znajomym... Bawić się i eksperymentować.

Ah, see. ~~~ (Laughter) I've always wanted to say that in this country.

To była także rozrywkowa część tego wykładu, więc mam nadzieję, że bawiliście się dobrze.

That also constitutes the entertainment portion of this talk, so I hope you enjoyed it.

Jak będziesz grzeczna i nie będziesz uciekać, to możesz się nią bawić.

Hey, if you could, and you promise to not run away, you can play with her.

Tacy ludzie jak Bill Buxton bawili się tą technologią już w latach 80.

I mean, people like Bill Buxton have been playing around with it in the '80s.

Ale być może nie wiecie, że niedźwiedzie, które się bawią, żyją dłużej.

But what you may not know is that bears that play more survive longer.

Bawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.

We have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.

Czasem je wygrywałem, zazwyczaj wygrywał on, ale obaj świetnie się bawiliśmy.

Sometimes I would win, mostly he would win, but we both enjoyed them.

Oni również są odpowiedzialni za zagwarantowanie, że ich dzieci bawią się bezpiecznie.

They also have a responsibility to ensure that children play safely.

Lecz Aod uszedł, póki się oni bawili, a minąwszy góry kamienne, szedł do Seiratu.

And Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries, and escaped unto Seirah.

Następnie projektujemy produkty, które pomagają im pracować, żyć i bawić się.

Then we design products that help them work, live and play better.

Chuck i Randy, po 10 godzinach, zaczęli się bawić w naszym biurze.

And that's Chuck and Randy together, after 10 hours -- were playing in our office.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Bawar · Bawarczyk · Bawaria · Bawarka · bawarski · bawełna · bawełniano-poliestrowy · bawełniany · bawialnia · bawić · bawić-się · bawidamek · bawidło · bawolec · bawół · baza · bazalt · bażant · bazar · bazary · bazgrać

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.