Search for the most beautiful word
enforceable
radiochemical

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "bawić się"

 

"bawić się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 215

bawić się {czasownik}

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: odegrać, grać, występować, igrać)

Nie możemy bawić się kwestiami zdrowotnymi, zwłaszcza gdy dotyczą one dzieci.

We cannot play around with health issues, especially when they concern children.

Jesteśmy zaprojektowani do tego, aby robić to stale, bawić się dużo i nie przestawać.

We're designed to do that continuously -- to play and play a lot and not stop playing.

bawić się z kimś jak kot z myszką

to play cat and mouse with sb

Następnie projektujemy produkty, które pomagają im pracować, żyć i bawić się.

Then we design products that help them work, live and play better.

Mogą wrócić do domu o 17:30, cieszyć się rodziną, uprawiać hobby, wyjść, bawić się.

They're allowed to go home at 5:30 p.m., enjoy their family, enjoy other hobbies, get outside, play.

bawić się [bawię się|bawił się] (dobrze) {czas. zwr.}

to party {czas.} [pot.]

bawić się [bawię się|bawił się] {czas.} (też: kręcić się w kółko, pokręcić czymś)

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawić się, zabawiać się)

to disport [disported|disported] (oneself) {czas.}

bawić się [bawię się|bawił się] (z) {czas. zwr.} (też: zadzierać)

to phunk (with) {czas.} [slg.]

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawiać się, pobawić się)

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawiać się)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "bawić się":

 

Podobne tłumaczenia

"bawić się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bawić się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ale kiedy przegrywał, śmiał się i bawił się równie dobrze, jak gdyby je wygrywał.

I remember once he told me a story about a joke that the students played on him.

Nie możemy bawić się kwestiami zdrowotnymi, zwłaszcza gdy dotyczą one dzieci.

We cannot play around with health issues, especially when they concern children.

Ludzie zawsze mówią: nie baw się jedzeniem, ale ja zawsze bawię się rzeczami.

You know, they say, never play with your food -- but I always play with things.

Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.

Your seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.

Widzimy tu: "Czuję, że nie będę się dobrze bawić, jeśli nie będziemy razem".

We see, "I just feel like I'm not going to have fun if it's not the both of us."

Baw się z nami - przyślij film na temat wielojęzyczności nagrany telefonem komórkowym.

Join in and send us your mobile phone video on the subject of multilingualism.

Ale kiedy się bawią, uczą się porządku społecznego i zasad poruszania się przedmiotów.

But when they're playing, they're learning the social order and dynamics of things.

Bawiłem się w ogródku, uczyłem się czytać, jadłem nawet niektóre warzywa.

I played in the backyard, learned to read, and even ate some of my vegetables.

Taka jest natura naszego widzenia i tą właśnie cechą bawi się ten artysta.

We just have that natural way of seeing. ~~~ And he plays with this idea.

Bawcie się dobrze. ~~~ (Śmiech) W skrócie, technika, internet zmieniły nasz styl życia.

(Laughter) In short, technology, the internet, they have changed our lifestyle.

Nauczyciele niezbyt dobrze się bawili, szkolne sporty były brudne lub bardzo bolesne.

The school teachers weren't having much fun, the sports were very dirty or very painful.

(Śmiech) Mój apel: pozwólcie sobie, dzieciom, znajomym... Bawić się i eksperymentować.

Ah, see. ~~~ (Laughter) I've always wanted to say that in this country.

To była także rozrywkowa część tego wykładu, więc mam nadzieję, że bawiliście się dobrze.

That also constitutes the entertainment portion of this talk, so I hope you enjoyed it.

Jak będziesz grzeczna i nie będziesz uciekać, to możesz się nią bawić.

Hey, if you could, and you promise to not run away, you can play with her.

Tacy ludzie jak Bill Buxton bawili się tą technologią już w latach 80.

I mean, people like Bill Buxton have been playing around with it in the '80s.

Ale być może nie wiecie, że niedźwiedzie, które się bawią, żyją dłużej.

But what you may not know is that bears that play more survive longer.

Bawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.

We have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.

Czasem je wygrywałem, zazwyczaj wygrywał on, ale obaj świetnie się bawiliśmy.

Sometimes I would win, mostly he would win, but we both enjoyed them.

Lecz Aod uszedł, póki się oni bawili, a minąwszy góry kamienne, szedł do Seiratu.

And Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries, and escaped unto Seirah.

Następnie projektujemy produkty, które pomagają im pracować, żyć i bawić się.

Then we design products that help them work, live and play better.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

bauer · Bawar · Bawarczyk · Bawaria · Bawarka · bawarski · bawełna · bawełniano-poliestrowy · bawełniany · bawić · bawić-się · bawidamek · bawolec · bawół · baza · bazalt · bażant · bazar · bazary · bazgrać · bazgrolenie

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.