Search for the most beautiful word
knitting
famed

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "bawić się"

 

"bawić się" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 213

bawić się {czasownik}

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: pobawić się, odtworzyć, grać na, grać w)

Nie możemy bawić się kwestiami zdrowotnymi, zwłaszcza gdy dotyczą one dzieci.

We cannot play around with health issues, especially when they concern children.

Jesteśmy zaprojektowani do tego, aby robić to stale, bawić się dużo i nie przestawać.

We're designed to do that continuously -- to play and play a lot and not stop playing.

bawić się z kimś jak kot z myszką

to play cat and mouse with sb

Następnie projektujemy produkty, które pomagają im pracować, żyć i bawić się.

Then we design products that help them work, live and play better.

bawić się w głuchy telefon

to play Chinese whispers

bawić się [bawię się|bawił się] (dobrze) {czas. zwr.}

to party {czas.} [pot.]

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: kręcić się w kółko, pokręcić czymś)

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawić się, zabawiać się)

to disport [disported|disported] (oneself) {czas.}

bawić się [bawię się|bawił się] (z) {czas. zwr.} (też: zadzierać)

to phunk (with) {czas.} [slg.]

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawiać się)

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr.} (też: zabawiać się, pobawić się)

bawić się [bawię się|bawił się] {czas. zwr. ndk} (też: majstrować, grzebać)

 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "bawić się":

 

Podobne tłumaczenia

"bawić się" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bawić się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie możemy bawić się kwestiami zdrowotnymi, zwłaszcza gdy dotyczą one dzieci.

We cannot play around with health issues, especially when they concern children.

Siedzicie, śpicie i bawicie się na dużej geodezyjnej wyspie zrobionej ze skóry.

Your seat, your sleep and your play on a big geodesic island made of leather.

Ludzie zawsze mówią: nie baw się jedzeniem, ale ja zawsze bawię się rzeczami.

You know, they say, never play with your food -- but I always play with things.

Pogrzebmy wreszcie ten szkodliwy traktat i nie bawmy się w strażaków piromanów.

Let us finally bury this damaging treaty and stop playing at pyromaniac firefighters.

Baw się z nami - przyślij film na temat wielojęzyczności nagrany telefonem komórkowym.

Join in and send us your mobile phone video on the subject of multilingualism.

Ale kiedy się bawią, uczą się porządku społecznego i zasad poruszania się przedmiotów.

But when they're playing, they're learning the social order and dynamics of things.

Bawcie się dobrze. ~~~ (Śmiech) W skrócie, technika, internet zmieniły nasz styl życia.

(Laughter) In short, technology, the internet, they have changed our lifestyle.

Taka jest natura naszego widzenia i tą właśnie cechą bawi się ten artysta.

We just have that natural way of seeing. ~~~ And he plays with this idea.

To była także rozrywkowa część tego wykładu, więc mam nadzieję, że bawiliście się dobrze.

That also constitutes the entertainment portion of this talk, so I hope you enjoyed it.

Tacy ludzie jak Bill Buxton bawili się tą technologią już w latach 80.

I mean, people like Bill Buxton have been playing around with it in the '80s.

Ale być może nie wiecie, że niedźwiedzie, które się bawią, żyją dłużej.

But what you may not know is that bears that play more survive longer.

Bawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.

We have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.

Oni również są odpowiedzialni za zagwarantowanie, że ich dzieci bawią się bezpiecznie.

They also have a responsibility to ensure that children play safely.

Lecz Aod uszedł, póki się oni bawili, a minąwszy góry kamienne, szedł do Seiratu.

And Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries, and escaped unto Seirah.

Następnie projektujemy produkty, które pomagają im pracować, żyć i bawić się.

Then we design products that help them work, live and play better.

Chuck i Randy, po 10 godzinach, zaczęli się bawić w naszym biurze.

And that's Chuck and Randy together, after 10 hours -- were playing in our office.

Ci, którzy doceniają dobry futbol, na pewno będą się dobrze bawić.

Those who appreciate good football will definitely have a great time.

Znacznie gorzej bawili się kiedy trwało to przez kolejny tydzień.

They were significantly less entertained when this went on for the next week.

Widziałem pracę, którą dał Bóg synom ludzkim, aby się nią bawili.

I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised therewith.

Przez chwilę się nimi bawiłem i sprawiłem, że wróciły do stanu wyjściowego.

I played with it for a while, and I made it return to the origin.
 

Wyniki z forum

"bawić się" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Bawar · Bawarczyk · Bawaria · Bawarka · bawarski · bawełna · bawełniano-poliestrowy · bawełniany · bawialnia · bawić · bawić-się · bawidamek · bawidło · bawolec · bawół · baza · bazalt · bażant · bazar · bazary · bazgrać

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.