Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "błąd"

 

"błąd" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 466

błąd {rzeczownik}

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, nieścisłość)

error {rzecz.}

Jednakże zwłaszcza w poprawce nr 125 pojawił się poważny błąd w tłumaczeniu.

However, in Amendment 125 in particular, there is a very serious translation error.

(DE) Panie Pośle van Dalen! Moim zdaniem popełnia Pan poważny błąd polityczny.

(DE) Mr van Dalen, I believe that you are making a serious political error.

Błąd pierwszego rodzaju, lub alfa-błąd, to wynajdywanie wzorców tam, gdzie ich nie ma.

A Type I error, or false positive, is believing a pattern is real when it's not.

Uważam takie myślenie za podstawowy błąd bez względu na to, z której strony pochodzi.

I consider this a fundamental error regardless of which side believes it.

Podczas samopowielania, do jednego na miliard szczebli wkrada się błąd.

As it copies itself, once in every billion rungs, there tends to be an error.

błąd {m.} (też: pomyłka, omyłka, zmyłka)

mistake {rzecz.}

Wiadomo też, że poseł Brok nie uiścił tej sumy, a błąd ten został wychwycony.

It is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.

Czy popełniamy duży błąd, gdy niedokładnie dopasujemy kwoty do późniejszych wydatków?

Are we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?

Nie mam pewności, jak należy postąpić, ponieważ popełniliśmy błąd w treści rezolucji.

I am not sure how to proceed for the fact is that we made a mistake in the resolution.

W 1957 roku, pięciu misjonarzy próbowało nawiązać kontakt i popełnili duży błąd.

In 1957, five missionaries attempted contact and made a critical mistake.

Skoro tak się sprawy mają, uważam to w każdym razie za strategiczny błąd.

As it happens, I also think that this would be a strategic mistake in any case.

błąd {m.} (też: pomyłka, zboczenie, aberracja, odchylenie)

aberration {rzecz.}

Popierany w przedmiotowym tekście VAT to jeden z błędów tego systemu.

VAT, which this text also supports, is one of the aberrations of this system.

błąd {m.} (też: gafa, nietakt)

gaffe {rzecz.}

błąd {m.} (też: pomyłka, uchybienie, potknięcie, odstępstwo)

lapse {rzecz.}

Nie wiem, czy był to błąd w tłumaczeniu, czy też przejęzyczenie pana komisarza.

I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "błąd":

 

Podobne tłumaczenia

"błąd" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "błąd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To tutaj, to błąd w moim genomie, z którym borykałem się przez bardzo długi czas.

This here is a bug in my genome that I have struggled with for a long, long time.

Na wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.

We should not mislead European citizens in the European internal transport market.

Od tej pory nie będzie już możliwe wprowadzanie ich w błąd niewłaściwym znakowaniem.

From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.

Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.

Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.

Chciałbym pana prosić, żeby poprawił pan ten błąd we wszystkich wersjach językowych.

I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.

Podobnie strona z informacją o błędzie 404 nie oznacza, że serwer zwrócił błąd 404.

Similarly, just because a page says 404, doesn't mean it's returning a 404.

Myślę, że błędem byłoby niedostrzeżenie, że Afryka zasadniczo się zmieniła.

I think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.

Ograniczenie roli takiej instytucji jak Parlament Europejski jest błędem.

Restricting the role of an institution like the European Parliament is wrong.

Jego błąd polega na idealizacji przeszłości, o której już zapomnieliśmy.

And the fallacy comes from idealizing a past that we have forgotten about.

na piśmie - Firmy katalogowe nie tylko działają zwodniczo i wprowadzają w błąd.

These directory companies are clearly not only deceptive and misleading.

Odpowiedzieliście na pytanie: Jak to jest zdać sobie sprawę z tego, że popełniliśmy błąd?

You guys are answering the question: How does it feel to realize you're wrong?

Być może Hiszpania popełniła błąd pozostawiając Gibraltarowi uratowanie statku?

Perhaps Spain was wrong to entrust salvage of the vessel to Gibraltar?

W rzeczywistości, w celu zrozumienia tego co się dzieje dziś, to błąd.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

Było raczej tak, że rynek wskazał na podstawowy błąd, na praprzyczynę.

Rather, it is the market that has pinpointed the underlying fault, the underlying cause.

Chciałbym wyprowadzić z błędu mojego kolegę posła, autora znakomitego sprawozdania.

I would like to correct my colleague, who has prepared an excellent report, on this point.

Parlament Europejski, w Europie 2008 r., nie może powtarzać błędów przeszłości.

We, the European Parliament, in the Europe of 2008, are not allowed to repeat this history.

w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! To sprawozdanie to cały katalog błędów.

on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, this report is a long catalogue of failure.

To błąd. ~~~ Tak to zostało przedstawione i nikt się nie sprzeciwił.

Nonetheless, that's how it was presented, and at trial nobody even argued it.

Oznacza to, że czynnik ludzki i ludzki błąd został dobrze ujęty w teście warunków skrajnych.

This means that human issues and human failure are fully represented in the stress test.

Sądzę jednak, że w obydwu przypadkach zrywanie rozmów byłoby błędem.

In both cases, however, I think it would be wrong to break off the talks.
 

Wyniki z forum

"błąd" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.