"ból" - angielskie tłumaczenie

PL

"ból" po angielsku

PL ból
volume_up
{męski}

ból (też: boleść)
volume_up
pain {rzecz.}
ból (w tym ból w jamie ustnej, ból brzucha, kości, głowy, bóle nowotworowe)
pain (including mouth pain, abdominal pain, headache, bone pain, tumour pain)
Ból w jądrach, ból w miejscu wstrzyknięcia, apatia, ból w klatce piersiowej
Pain in the testis, pain at the site of injection, lethargy, chest pain
Ból pleców, skurcze mięsni, ból mięśni Ból stawów, kurcze mięśni, bóle kończyn
Back pain, muscle spasms, myalgia Arthralgia, muscle cramps, pain in limb
ból
volume_up
ache {rzecz.}
Najczęstsze działania niepożądane leku Tamiflu to nudności, wymioty, biegunka, ból żołądka i ból głowy.
The most common side effects of Tamiflu are nausea, vomiting, diarrhoea, stomach ache and headache.
Najczęstsze działania niepożądane leku Tamiflu to: nudności, wymioty, biegunka, ból żołądka i ból głowy.
The most common side effects of Tamiflu are nausea, vomiting, diarrhoea, stomach ache and headache.
Często występujące działania niepożądane to zgaga, niestrawność, biegunka, ból brzucha, nudności i wzdęcia z oddawaniem wiatrów.
Common side effects are heartburn, indigestion, diarrhoea, stomach ache, nausea and flatulence.
ból (też: udręka, boleść, cierpienie, udręczenie)
volume_up
anguish {rzecz.}
W jakiś sposób Bóg musi odczuwać udręki i żal oraz ból fizyczny, który i my odczuwamy.
In some way, God must feel the anguish, and grief, and physical pain that we feel.
To był i jest wielki ból dla całej Polski.
This caused and is still causing great anguish throughout Poland.
ból (też: niechęć, cierpienie)

Przykłady użycia - "ból" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishprzyprawić kogoś o ból głowy
Polishzażółcenie skóry i oczu, ciemny mocz, swędzenie, utrata apetytu lub ból brzucha,
Worsening of a condition called myasthenia gravis, a rare disease which causes muscle
PolishZaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Często: ból mięśni, ból stawów
Musculoskeletal and connective tissue disorders Common: myalgia, arthralgia
PolishBól głowy odnotowano w badaniach klinicznych nad emtrycytabiną (patrz punkt 4. 8).
Headache has been reported in clinical studies with emtricitabine (see section 4.8).
PolishNajczęściej były to: uczucie ciepła / uderzenie ciepła, ból głowy i nudności.
Those most commonly reported were: feeling of warmth/ flushing, headache and nausea.
Polishtkanki łącznej Ból mięśni, ból stawów, ból mięśniowo- szkieletowy Bardzo często:
Stevens Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme
PolishNajczęstszym działaniem niepożądanym jest ból głowy (u więcej niż 1 pacjenta na 10).
The most common side effect (seen in more than 1 patient in 10) is headache.
PolishCzęsto: zawroty głowy, zaburzenia czucia, zaburzenia snu, lęk, ból głowy.
Common: dizziness, sensory disturbances, sleep disturbances, anxiety, headache.
PolishObjawy nadciśnienia śródczaszkowego mogą obejmować ból głowy, nudności i wymioty.
The symptoms of intracranial hypertension can include headache and nausea with vomiting.
PolishNiezbyt często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy Rzadko: parestezje
Nervous system disorders: uncommon: dizziness, headache rare: paraesthesia
PolishCzęsto Ból głowy Niezbyt często Zawroty głowy, parestezje, senność, zaburzenia smaku
Common Headache Uncommon Dizziness, paraesthesia, somnolence, altered taste
PolishNajczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były ból głowy i senność.
The most commonly reported undesirable effects were headache and somnolence.
PolishSenność, ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaparcia, pocenie się, swędzenie.
Somnolence, headache, dizziness, nausea, vomiting, constipation, sweating, itching.
Polishtkanki łącznej Ból mięśni, ból stawów, ból mięśniowo- szkieletowy Bardzo często: op
Stevens Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme
Polishciepło w miejscu podania, rumień w miejscu podania, ból w miejscu podania,
er application site irritation, application site paraesthesia, application site rash
PolishBól głowy, uważany za związany z badanym lekiem, wystąpił u 14 badanych (18 %).
Fourteen subjects (18 %) had headache considered related to study drug.
PolishInne działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych to ból głowy i nudności.
Other side effects observed in clinical studies include headache and nausea.
PolishDuszność Ból gardła i krtani Kaszel Dysfonia Suchość błon śluzowych nosa
Cough Dysphonia Nasal dryness Dyspnoea exertional Nasal congestion Pleural effusion
PolishObjawy przedawkowania salmeterolu to: drżenia, ból głowy i tachykardia.
The signs and symptoms of salmeterol overdose are tremor, headache and tachycardia.
PolishTrudności w połykaniu z towarzyszącym bólem uszu i obrzękiem węzłów chłonnych, ból
Difficulty in swallowing accompanied by earache and swollen glands, sore throat, dry mouth,