Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "AND"

 

"AND" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 23

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Włochy.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Italy.

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Włochy.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Italy.

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

And {rzeczownik}

Andromeda {f.} [astron.]

And {rzecz.} [astron.] (też: Andromeda)

and {spójnik}

  i {spójn.}

and {spójn.}

Drugi to decentralizacja i równość szans dla wszystkich tamtejszych mniejszości.

The second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.

Ale małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie powinny mieć swój własny standard.

But small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard.

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.

Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Jednakże to i bieżące mankamenty w naszych unijnych budżetach są krańcowo różne.

However, this and the current shortcomings in our Union budgets are poles apart.

  a {spójn.}

and {spójn.}

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.

A on odpowiedział: Ciągnijcie, a poszczęści się wam, i będą podani w ręce wasze.

And he said, Go ye up, and prosper; and they shall be delivered into your hand.

A tak zasnął Joakim z ojcami swymi, a królował Joachyn, syn jego, miasto niego.

So Jehoiakim slept with his fathers; and Jehoiachin his son reigned in his stead.

A Zacharyjasz, ojciec jego, napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował mówiąc:

And his father Zacharias was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying,

oraz {spójn.}

and {spójn.} (też: as well as)

Trzeci trymestr ciąży oraz okres karmienia piersią (patrz punkt 4. 6 oraz 5. 3).

The third trimester of pregnancy and breast-feeding (see sections 4.6 and 5.3).

Największą przeszkodę stanowią problemy językowe, odległość oraz brak zaufania.

Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

Popieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.

I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.

Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.

The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.

zaś {spójn.}

and {spójn.} (też: but)

Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu.

There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.

Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.

With regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.

W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.

In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.

Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.

Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

and? {wykrzyknik}

no i co {wykrz.}

and? {wykrz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"AND" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "AND" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wytwórca Apoteket AB Produktion and Laboratorier Prismavägen 2 SE- 141 75 Kungens Kurva Szwecja

Manufacturer Apoteket AB Produktion & Laboratorier Prismavägen 2 SE-141 75 Kungens Kurva Sweden

Eli Lilly and Co Ltd, Irlandia Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire RG21 6XA, Wielka Brytania

Eli Lilly & Co Ltd Kingsclere road Basingstoke Hampshire RG21 6XA United Kingdom

Reproduction and is authorised provided the source is acknowledged.

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

and 4, rue Lionel Terray 92500 RUEIL- MALMAISON Francja

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg

Malta Česká republika Alfred Gera and Sons Ltd.

Magyarország Bayer Hungária KFT Tel: +36 14 87 41 00

Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44 - (0) 1256 315999

This leaflet was last approved on { date }

W "Mission: Impossible III" mieliśmy odjechane efekty, autorstwa Industrial Light and Magic.

When I did "Mission: Impossible III," we had amazing visual effects stuff. ~~~ ILM did the effects; it was incredible.

W roku 2006 zrealizowano 14 programów dróg głównych, żaden z nich nie dotyczył jednak regionu Border, Midland and Western.

In 2006, 14 major road schemes were completed, but not one of them was in the BMW region.

W 2007 roku Wspólny Ośrodek Badań opublikował w "Nature and Biotechnology” analizę perspektyw komercyjnego wykorzystania technologii klonowania w przyszłości.

The JRC published a study in 2007 in Nature Biotechnology on the prospects for future commercial use of cloning technology.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.