Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "AND"

 

"AND" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 25

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

Bardzo wczesny wiek związany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się YEL- AND.

Very young age is associated with an increased risk of developing YEL-AND.

Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed

Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

Bardzo wczesny wiek związany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się YEL- AND.

Very young age is associated with an increased risk of developing YEL-AND.

Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed

Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed

And {rzeczownik}

Andromeda {f.} [astron.]

And {rzecz.} [astron.] (też: Andromeda)

and {spójnik}

  a {spójn.}

and {spójn.}

Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.

Zasadniczo ważne jest to, że nic się nie zmienia między Bankiem Światowym a MFW.

Basically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.

Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę o pogłębieniu współpracy pomiędzy UE a OBWE.

I welcome the initiative to strengthen cooperation between the EU and the OSCE.

Oceniając według tych kryteriów, Belgia, a nawet Flandria, nie są demokratyczne.

Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.

Tylko państwa mogą być członkami Unii Europejskiej, a Kosowo stało się państwem.

Only states may be members of the European Union and Kosovo has become a state.

  i {spójn.}

and {spójn.}

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Poruszali się, ocierali, jeżdżąc sobie ręką nawzajem po ramionach w górę i dół.

And they were moving and grinding and moving their arms up and down each other.

Dlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.

The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.

Antygeny powierzchniowe (hemaglutynina i neuraminidaza) * wirusa grypy szczepu:

Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase)* of strain:

oraz {spójn.}

and {spójn.} (też: as well as)

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

Popieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.

I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.

Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.

The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.

Truvada zawiera dwie substancje czynne: emtrycytabinę oraz tenofowir dizoproksylu.

Truvada contains two active substances, emtricitabine and tenofovir disoproxil.

Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (

Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (

zaś {spójn.}

and {spójn.} (też: but)

Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu.

There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.

Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.

With regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.

W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.

In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.

Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.

Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

tudzież {spójn.} [rzadk.]

and {spójn.}

and? {wykrzyknik}

no i co {wykrz.}

and? {wykrz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"AND" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "AND" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wytwórca Apoteket AB Produktion and Laboratorier Prismavägen 2 SE- 141 75 Kungens Kurva Szwecja

Manufacturer Apoteket AB Produktion & Laboratorier Prismavägen 2 SE-141 75 Kungens Kurva Sweden

Eli Lilly and Co Ltd, Irlandia Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire RG21 6XA, Wielka Brytania

Eli Lilly & Co Ltd Kingsclere road Basingstoke Hampshire RG21 6XA United Kingdom

Reproduction and is authorised provided the source is acknowledged.

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

and 4, rue Lionel Terray 92500 RUEIL- MALMAISON Francja

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg

Malta Česká republika Alfred Gera and Sons Ltd.

Magyarország Bayer Hungária KFT Tel: +36 14 87 41 00

Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44 - (0) 1256 315999

This leaflet was last approved on { date }

W "Mission: Impossible III" mieliśmy odjechane efekty, autorstwa Industrial Light and Magic.

When I did "Mission: Impossible III," we had amazing visual effects stuff. ~~~ ILM did the effects; it was incredible.

W roku 2006 zrealizowano 14 programów dróg głównych, żaden z nich nie dotyczył jednak regionu Border, Midland and Western.

In 2006, 14 major road schemes were completed, but not one of them was in the BMW region.

W 2007 roku Wspólny Ośrodek Badań opublikował w "Nature and Biotechnology” analizę perspektyw komercyjnego wykorzystania technologii klonowania w przyszłości.

The JRC published a study in 2007 in Nature Biotechnology on the prospects for future commercial use of cloning technology.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.