Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Afryka"

 

"Afryka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 255

Afryka {rzeczownik}

Afryka {f.} [geogr.]

Africa {nazwa wł.} [geogr.]

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, według ONZ, Afryka stała się jeszcze uboższa.

In the last ten years, according to the United Nations, Africa has become poorer.

My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.

We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.

Stosunki UE-Afryka przebyły długą drogę od czasu deklaracji z Kairu w 2000 r.

EU-Africa relations have come a long way since the Cairo Declaration of 2000.

Następnym punktem jest oświadczenie Komisji w sprawie współpracy naukowej z Afryką.

The next item is the Commission statement on scientific cooperation with Africa.

Chcemy oprzeć się na najcenniejszym zasobie, jaki oferuje Afryka - ludziach.

We're looking at building on some of the most precious resources of Africa: people.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "Afryka":

 

Podobne tłumaczenia

"Afryka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Afryka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Uważam, że mieszkańcy Afryki powinni wiedzieć o podłych i niehonorowych planach UE.

I think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.

Niektóre państwa dążą do uczynienia z krajów regionu Afryki swojej strefy wpływów.

Certain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.

Tak było w przypadku operacji w Kosowie, Czadzie i Republice Środkowej Afryki.

This was the case with the operations in Kosovo, Chad and the Central African Republic.

Większość opowieści z Afryki mówi obecnie o głodzie, HIV i AIDS, ubóstwie albo wojnach.

Most African stories these days, they talk about famine, HIV and AIDS, poverty or war.

Więc często lubię powtarzać, że z perspektywy genomicznej, wszyscy pochodzimy z Afryki.

So what I often like to say is that, from a genomic perspective, we are all Africans.

Powinni być tacy sami, nie ma powodów by byli bliżej jednej osoby z Afryki lub drugiej.

They should be equal, have no reason to be closer to one African than another African.

Za jego opracowanie odpowiedzialni są przedstawiciel Afryki i przedstawiciel Europy.

An African representative and a European representative are responsible for drafting it.

Państwom Afryki zależy zwłaszcza na dostępie do unijnego rynku żywności.

In particular, access to EU food markets is important to African nations.

Oczywistym jest fakt, iż Czad i Republika Środkowej Afryki nie są demokratyczne.

It is obviously the case that Chad and the Central African Republic are not democracies.

Wyciągnęli kartki i zaczęli rozważać: "Jak zbadać populację Czarnej Afryki?"

They had people involved who were Nobel laureates in economics, who reported being bored.

Tuvalu jako 55 państwo Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przystępuje do konwencji z Lome.

Tuvalu is the 55th African, Caribbean, Pacific (ACP) state to join the Lomé Convention.

Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- państwa Afryki Wschodniej i Południowej (głosowanie)

EC-Eastern and Southern African States Economic Partnership Agreement (vote)

Ale możemy zapytać: Czy są jakieś absolutne różnice między ludźmi z Afryki i spoza niej?

But we can then ask: Are there any absolute differences between Africans and non-Africans?

To prawda, niektóre fraktale w Afryce polegają na czystej intuicji.

Well, it's true that some African fractals are, as far as I'm concerned, just pure intuition.

Dominikana jako 56 państwo Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przystępuje do konwencji z Lome.

Dominica is the 56th African, Caribbean, Pacific (ACP) state in the Lomé Convention.

Piractwo - dlaczego jest to problem wymieniany jedynie w kontekście Afryki?

Piracy - why is this problem only mentioned in an African context?

Kolejny raz sprawa Afryki staje na forum Parlamentu Europejskiego.

Today, we are not talking about war, human rights or aid for developing countries.

Większość ruszy dalej i za jakieś 5 dni wyląduje w Afryce Wschodniej.

It makes it look like there are sort of two breeding periods here.

Chciałbym aby w każdym kraju w Afryce powstał college nauk humanistycznych.

I wish there was a liberal arts college in every African country.

Ostatnio rozczarowałem się administracją Busha. Zaczynali z takimi obietnicami dla Afryki.

I have been, of late, disappointed with the Bush Administration.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kroczyć ciężko do celu, izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.