polsko-angielskie tłumaczenie słowa "żeby"


Czy chodziło Ci o zęby,ząb

PL żeby polskie tłumaczenie

żeby {spójn.}

PL żeby
volume_up
{spójnik}

żeby (też: aby, ażeby, dla, w celu)
I tutaj środki wspólnotowe są niezbędne, żeby osiągnąć założone cele.
Community means are essential here in order to achieve the objectives that have been set.
Żeby zbudować dobrą koniunkturę, potrzebujemy sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa.
And in order to build prosperity, we need security in place.
Żeby uzyskać zwycięstwo, poświęciłeś 133 niewinnych niewolników.
In order to claim victory, you sacrificed 133 innocent slaves
żeby (też: aż, aby, by, dzięki czemu)
volume_up
so that {spójn.}
Chcę, żeby był w pierwszej dziesiątce rankingu W. B. I., żeby dać mu szansę na mistrzostwo.
I. to rank him in the top 10 so I can give him a titleshot.
Zdecydowaliśmy, żeby na pamiątkę nazwać ten gatunek Centropyge narcosis.
(Laughter) And so this one we decided to give the name Centropyge narcosis to.
Jego życzeniem było pójście ze mną, żeby miał gdzie mieszkać.
So his wish was to come with me, so that he had somewhere to live.

Synonimy (polski) dla "żeby":

żeby

Przykłady użycia - "żeby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishszczerzyć zęby w uśmiechu
Polishnawoływać kogoś, żeby coś zrobił
Polishzaklinać kogoś, żeby coś zrobił
Polishmarzyć o tym, żeby coś zrobić
Polishzabrać jednemu, żeby dać drugiemu
Polishprzydusić kogoś, żeby coś zrobił
Polishupierać się przy tym, żeby zrobić coś
Polishupierać się, żeby zrobić coś
Polishpalić się, żeby coś zrobić
Polishdarowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
Polishmieć odwagę, żeby coś zrobić
Polishmieć jaja, żeby coś zrobić
PolishNie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.
This gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.
PolishTeraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
To be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
PolishAle, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
PolishMałe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.
Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.
PolishUważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
PolishWciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.
However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.