Search for the most beautiful word
nicosia
oilcan

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "śmieszny"

 

"śmieszny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 56

śmieszny {przymiotnik}

śmieszny {przym. m.} (też: zabawny, fikuśny, paradnie)

funny {przym.}

Ponieważ tej nocy, byłem mądry, śmieszny i niezwyciężony.

Because that night I was smart, I was funny, I was invincible

(Śmiech) Śmieszny pomysł. ~~~ Jak kradzież samochodu mogłaby mieć wpływ na decyzję ?

(Laughter) It's a funny idea, because why would having your car stolen, in this set, influence anything?

(Śmiech) Niektóre śmieszne.

(Text: clenched it) (Laughter) Some of them are funnier.

śmieszny {przym. m.} (też: absurdalny, dziwaczny, niepoważny, idiotyczny)

ridiculous {przym.}

Nie bądź śmieszny, Máiquel!

Don't be ridiculous, Máiquel!

Czy uważasz że jest śmieszny?

Do you find it ridiculous?

śmieszny {przym. m.}

ludicrous {przym.}

To śmieszny argument, który mógł wymyślić tylko belgijski poseł z Grupy ALDE.

This is a completely ludicrous argument which only a Belgian Member of the ALDE Group could possibly have come up with.

śmieszny {przym. m.} (też: absurdalny, niedorzeczny, groteskowy, bzdurny)

preposterous {przym.}

śmieszny {przym. m.} (też: absurdalny, skłonny do śmiechu)

risible {przym.} [form.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "śmieszny":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "śmieszny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Najśmieszniejsze jest to, że traktat lizboński wprowadza stanowisko prezydenta UE.

The irony is that under the Lisbon Treaty there will be a full-time President.

Nie ma śmiesznych zbiorników balastowych. ~~~ Pojazd ma stałą, dodatnią pływalność.

There’re no silly buoyancy tanks -- it’s permanently, positively buoyant.

w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie pośle Swoboda! To jest śmieszne!

on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr Swoboda, this is laughable!

Zdolność do mutacji wirusa grypy w porównaniu do HIV jest śmiesznie mała.

As variable as flu is, HIV makes flu look like the Rock of Gibraltar.

Czy przestanisz w końcu krytykować wszystko z mojego worka śmiesznych rzeczy?

Would you please stop criticizing everything in my big bag of fun?

Nie można nakładać śmiesznie niskich kar za celowe i niedbałe obchodzenie się z żywnością i paszami.

The wilful and negligent handling of food and feed must not be punished with trivial penalties.

Przedmiotowy środek finansowy jest jednak śmiesznie mały i ma jedynie na chwilę uspokoić producentów.

However, this financial measure is derisory and is intended merely to calm the producers down for a while.

To byłoby śmieszne, oczywiście, że nie chcieliby tego robić.

It's a joke; of course they wouldn't want to do that.

Środki na niego przeznaczane są natomiast śmieszne.

The resources being funnelled into this fund are a joke.

Nie chcę, by śmieszny znacjonalizowany bank na siłę inwestował pieniądze moje lub moich wyborców.

I do not want a form of nationalised Mickey Mouse bank investing my money or that of my constituents by force.

To byłoby śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne.

If it was not such a tragedy, it would be a farce.

(Śmiech) Śmieszne aspekty globalnego ocieplenia.

(Laughter) But let's keep things in proportion.

Widać również zmianę w budowie tych ryb. ~~~ W roku 2007 odłów był śmieszny pod względem rozmiarów ryb konkursowych.

By 2007, the catch was actually laughable in terms of the size for a trophy fish.

Śmieszne, foie gras i przyszłość gotowania.

Because what I saw, I'm convinced, is the future of cooking.

(Śmiech) To śmieszne, ale ludzie to kupują.

(Laughter) See, it's outrageous as a conception, but it [unclear].

Liczba wyroków skazujących jest śmieszna w kontekście skali problemu. Policja nie postrzega handlu ludźmi jako przestępstwa.

The number of convictions is derisory in terms of the problem; the police do not see human trafficking as a crime.

Nie mam nic przeciwko osobom inwestującym w futures czy w towary, niemniej jednak, wymagania depozytowe są śmiesznie niskie.

I have no problem with people investing in futures and commodities, but this is a ridiculously low margin.

Kiedy mówię to na głos, brzmi to śmiesznie.

As I walked out, her pace slowed.

Umowa bazylejska ustanawia śmiesznie niski poziom wymogów kapitałowych i nie zakazuje stosowania żadnego z narzędzi spekulacji.

The Basel Agreement sets a ridiculously low level of capital requirements and prohibits none of the tools of speculation.

Wydaje mi się to trochę śmieszne.

That seems a little silly to me.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: trapez, zachować tajemnicę, dołączać, dureń, idiota

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.