Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "śmieszny"

 

"śmieszny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-30 z 39

śmieszny {przymiotnik}

śmieszny {przym. m.} (też: zabawny, fikuśny, paradnie)

funny {przym.}

Ponieważ tej nocy, byłem mądry, śmieszny i niezwyciężony.

Because that night I was smart, I was funny, I was invincible

(Śmiech) Śmieszny pomysł. ~~~ Jak kradzież samochodu mogłaby mieć wpływ na decyzję ?

(Laughter) It's a funny idea, because why would having your car stolen, in this set, influence anything?

(Śmiech) Niektóre śmieszne.

(Text: clenched it) (Laughter) Some of them are funnier.

śmieszny {przym. m.} (też: absurdalny, dziwaczny, niepoważny, idiotyczny)

ridiculous {przym.}

Ta cała sprawa to fikcja, zmyślona hipoteza, śmieszny nonsens, że antropogeniczne emisje CO2 powodują globalne ocieplenie.

The whole thing is a sham - this bogus hypothesis, this ridiculous nonsense that man-made CO2 is causing global warming.

Nie bądź śmieszny, Máiquel!

Don't be ridiculous, Máiquel!

Czy uważasz że jest śmieszny?

Do you find it ridiculous?

śmieszny {przym. m.}

ludicrous {przym.}

To śmieszny argument, który mógł wymyślić tylko belgijski poseł z Grupy ALDE.

This is a completely ludicrous argument which only a Belgian Member of the ALDE Group could possibly have come up with.

śmieszny {przym. m.} (też: absurdalny, niedorzeczny, groteskowy, bzdurny)

preposterous {przym.}

śmieszny {przym. m.} (też: absurdalny, skłonny do śmiechu)

risible {przym.} [form.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "śmieszny":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "śmieszny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie ma śmiesznych zbiorników balastowych. ~~~ Pojazd ma stałą, dodatnią pływalność.

There’re no silly buoyancy tanks -- it’s permanently, positively buoyant.

Zdolność do mutacji wirusa grypy w porównaniu do HIV jest śmiesznie mała.

As variable as flu is, HIV makes flu look like the Rock of Gibraltar.

Czy przestanisz w końcu krytykować wszystko z mojego worka śmiesznych rzeczy?

Would you please stop criticizing everything in my big bag of fun?

To byłoby śmieszne, oczywiście, że nie chcieliby tego robić.

It's a joke; of course they wouldn't want to do that.

Jest Pan śmieszny myśląc, że mamy jeszcze miejsca".

And, you know, you must be joking if you think you can get a slot.

Nie chcę, by śmieszny znacjonalizowany bank na siłę inwestował pieniądze moje lub moich wyborców.

I do not want a form of nationalised Mickey Mouse bank investing my money or that of my constituents by force.

(Śmiech) Śmieszne aspekty globalnego ocieplenia.

(Laughter) But let's keep things in proportion.

Widać również zmianę w budowie tych ryb. ~~~ W roku 2007 odłów był śmieszny pod względem rozmiarów ryb konkursowych.

By 2007, the catch was actually laughable in terms of the size for a trophy fish.

Śmieszne, foie gras i przyszłość gotowania.

Because what I saw, I'm convinced, is the future of cooking.

(Śmiech) To śmieszne, ale ludzie to kupują.

(Laughter) See, it's outrageous as a conception, but it [unclear].

♫ Śmiesznie i mądrze wyglądałeś ♫

♫ You looked so wacky and wise. ~~~ ♫

Kiedy mówię to na głos, brzmi to śmiesznie.

As I walked out, her pace slowed.

Wydaje mi się to trochę śmieszne.

That seems a little silly to me.

(Brawa) Śmieszne aspekty globalnego ocieplenia.

(Applause) Global warming fun.

I kiedy osobiście poznałem Harriet następnego roku na TED Conference, zamówiła online śmieszne koszulki z naszym własnym haplotypem.

And when I met Harriet in person the next year at the TED Conference, she'd gone online and ordered our own happy Haplotype T-shirts.

To śmieszne oskarżenie.

That's an outrageous accusation.

Zostałam zaproszona do zaprojektowania logo dzielnicy o nazwie North Side, ale pomyślałam, że to śmieszne, żeby dzielnica miała logo.

I was invited to design a logo for this neighborhood, called the North Side, and I thought it was silly for a neighborhood to have a logo.

W jakim sensie śmiesznie?

In what way, brother?

Powinni omawiać programy dotyczące innowacji. ~~~ Bylibyście zdumieni jak śmiesznie małe wydatki są planowane na tego typu innowacje.

They should discuss this innovation agenda, and you'd be stunned at the ridiculously low levels of spending on these innovative approaches.

Dla niej, oto pojawiło się duże, śmieszne stworzenie w wodzie, które z jakiejś przyczyny nie wyglądało na zainteresowane łapaniem pingwinów.

To her, here was this big, goofy creature in the water that for some reason didn't seem to be interested in chasing penguins.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.