polsko-angielskie tłumaczenie słowa "śmieszny"

PL śmieszny polskie tłumaczenie

śmieszny {przym. m.}

PL śmieszny
play_circle_outline
{przymiotnik rodzaju męskiego}

  1. ogólne
  2. pejoratywny

1. ogólne

śmieszny (też: zabawny, paradnie, fikuśny)
(Śmiech) Śmieszny pomysł. ~~~ Jak kradzież samochodu mogłaby mieć wpływ na decyzję ?
(Laughter) It's a funny idea, because why would having your car stolen, in this set, influence anything?
I to jest śmieszne. ~~~ Tutaj wygląda to śmiesznie.
I mean -- and this is funny, it looks funny here.
Jeśli ktoś kradnie żart np. od Larry'ego Davida, to nie jest śmieszne.
If somebody steals a joke from Larry David, for instance, it's not as funny.
śmieszny (też: niedorzeczny, dziwaczny, absurdalny, niepoważny)
Nie bądź śmieszny, Máiquel!
Czy uważasz że jest śmieszny?
To śmieszne, że mamy zarówno dyrektywę azotową, jak i dyrektywę o wodach gruntowych.
It is ridiculous that we have both a Nitrates Directive and a Groundwater Directive.
śmieszny (też: absurdalny, skłonny do śmiechu)
play_circle_outline
risible {przym.} [form.]
18 mln euro przeznaczono na przyszłość, co jest śmieszną kwotą w stosunku do skali problemu.
EUR 18 million is earmarked for the future, which is risible in comparison with the scale of the problem.
w imieniu grupy ECR. - Pani przewodnicząca! Uważam, że debata jest śmieszna, niemal groteskowa.
. - Madam President, I find this debate rather risible, almost laughable.
Jest to niewygasła, niezrażona żądza wiedzy i doświadczenia, nieważne jak śmieszna, nieważne jak ograniczona, nieważne jak wywrotowa mogłaby się wydawać.
It is this inextinguishable, undaunted appetite for learning and experience, no matter how risible, no matter how esoteric, no matter how seditious it might seem.
śmieszny (też: niedorzeczny, absurdalny, bzdurny, groteskowy)
śmieszny
To śmieszny argument, który mógł wymyślić tylko belgijski poseł z Grupy ALDE.
This is a completely ludicrous argument which only a Belgian Member of the ALDE Group could possibly have come up with.
Parlament zażądał wzrostu o 6 %, co było śmieszne i pokazało, że to zgromadzenie nie miało wyczucia.
The Parliament demanded an increase of 6%, which was ludicrous and showed that this congregation was out of touch.
Chcę was przekonać w 15 minut, że to śmieszne i niedorzeczne.
So I want to try and convince you in about 15 minutes that that's a ridiculous and ludicrous thing to do.
śmieszny (też: zabawny, wesoły, komiczny, pocieszny)
Mówienie o braku przygotowania na naszej wschodniej granicy, kiedy widzimy nieszczelność naszych południowych granic, jest po prostu śmieszne.
To speak about a lack of preparation at our eastern borders when seeing the permeability of our southern borders is simply hilarious.

2. pejoratywny

śmieszny (też: śmiechu wart, śmiesznie niski)
. ~~~ W roku 2007 odłów był śmieszny pod względem rozmiarów ryb konkursowych.
By 2007, the catch was actually laughable in terms of the size for a trophy fish.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie pośle Swoboda! To jest śmieszne!
w imieniu grupy ECR. - Pani przewodnicząca! Uważam, że debata jest śmieszna, niemal groteskowa.
. - Madam President, I find this debate rather risible, almost laughable.

Przykłady użycia - "śmieszny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie chcę, by śmieszny znacjonalizowany bank na siłę inwestował pieniądze moje lub moich wyborców.
I do not want a form of nationalised Mickey Mouse bank investing my money or that of my constituents by force.
PolishMówię "śmieszny bank”, ponieważ wszystko, co usłyszałem tu od pana Maystadta, to deklaracje na temat tego, jak będzie Pan inwestował pieniądze, by zmieniać pogodę.
I say 'Mickey Mouse bank', Mr Maystadt, because all I have heard from you so far is how you are going to invest money to change the weather.