polsko-angielskie tłumaczenie słowa "śmierć"

PL śmierć polskie tłumaczenie

EN

PL śmierć
volume_up
{żeński}

śmierć (też: zgon)
volume_up
death {rzecz.}
Śmierć: Śmierć może dopaść cię wszędzie, zawsze, nawet w restauracji organicznej.
Death: Death can catch you anywhere, anytime, even at the Organic.
To jak śmierć kogoś bliskiego, cyklon, huragan, trzęsienie ziemi.
It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.
Zakażenie O. rhinotracheale może wywoływać choroby układu oddechowego i śmierć.
Infection with O. rhinotracheale can cause respiratory diseases and death.

Przykłady użycia - "śmierć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishwyleniuchować się na śmierć
Polishzagadać kogoś na śmierć
Polishzagadać kogoś na śmierć
Polishprzestraszyć kogoś na śmierć
Polishprzestraszyć kogoś na śmierć
PolishSą setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.
There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
PolishJedna z nauczycielek poniosła śmierć, zasłaniając uczennicę własnym ciałem.
One of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
PolishPo związaniu się rytuksymabu z powierzchnią tej komórki powoduje on jej śmierć.
When rituximab binds to the surface of this cell it causes the cell to die.
PolishW wyniku katastrofy, która dotknęła Maderę, śmierć poniosły 42 osoby, a 13 zaginęło.
Forty-two people died and 13 disappeared in the disaster that struck Madeira.
PolishJednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych może zagrażać życiu lub spowodować śmierć.
The most commonly reported potentially life-threatening or fatal adverse events
PolishPozbawia to bakterii niezbędnych do życia funkcji i powoduje ich śmierć.
This upsets the essential functions that keep the cell alive, and kills the bacteria.
PolishAby wysłuchał wzdychania więźniów, i rozwiązał na śmierć skazanych;
That men may declare the name of Jehovah in Zion, And his praise in Jerusalem;
PolishI chcę żebyś wiedziała, że to spowoduje przedwczesną śmierć twoich dzieci.
And I need you to know that this is going to kill your children early.
PolishOtwórz usta swe za niemym w sprawie wszystkich osądzonych na śmierć.
Open thy mouth for the dumb, In the cause of all such as are left desolate.
PolishTowarzyszyły jej zamieszki, w których śmierć poniosło ponad 130 osób.
This was accompanied by unrest, in which over 130 people lost their lives.
PolishIstnieją nawet zapisy o tym, że ludzi skazywano na śmierć za to, że odmawiali sadzenia ziemniaków.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
PolishPowodem obecnej rezolucji jest właśnie śmierć dwustu chrześcijan zamordowanych w regionie Jos.
The 200 Christians killed in the Jos region are the reason for this current resolution.
PolishLudność łotewska była więziona, deportowana i skazywana na śmierć.
The Latvian population was then subjected to imprisonment, deportations and executions.
PolishOznacza to, że Chińczycy mogą zostać skazani na śmierć za popełnienie ponad 68 rodzajów przestępstw.
This means that Chinese people can be executed for committing more than 68 crimes.
PolishAle jeśli nie będą miały tyle czasu, czeka je śmierć w wodach oceanu.
But if they don't get 12 days, they can fall into the ocean and die.