Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "łoś"

 

"łoś" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 435

łoś {rzeczownik}

łoś {m.} [zool.]

elk {rzecz.} [zool.]

Święty człowiek, Czarny Łoś, powiedział: "Wtedy nie wiedziałem, jak bardzo wszystko się skończyło."

The holy man, Black Elk, said, "I did not know then how much was ended.

łoś {m.} [zool.]

moose {rzecz.} [zool.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "łoś":

 

Podobne tłumaczenia

"łoś" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "łoś" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tutaj kolejny, który powstał w Los Alamos i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.

Tak więc dwa razy poszłam na takie zamieszki, a jedne z nich były Los Angeles.

And so I went to both -- two race riots, one of which was the Los Angeles riot.

Tenci jest dział tych, którzy nas pustoszą, i los tych, którzy nas plundrują.

This is the portion of them that despoil us, and the lot of them that rob us.

I że los rzuci w to miejsce jednego z nas, by znalazł jakiś kawałeczek ciebie.

And then you hope that one of us lot will walk around and find small pieces of you.

Mam w sobie zdolność zmiany biedy w bogactwo, przeciwności losu w powodzenie.

I have that in me that can convert poverty to riches, adversity to prosperity.

Transposony są małymi fragmentami DNA, które losowo wstawiają się w kod genetyczny.

Transposons are just small pieces of DNA that randomly insert in the genetic code.

Podczas gdy pracowałem w Los Angeles, nawet przez sekundę o niej nie pomyślałem.

While I was producing in Los Angeles, I never thought about it for a second.

Bardzo ciężko pracujemy, aby zmniejszyć smog który występuje tutaj, w Los Angeles.

We worked very hard to get the smog reduction happening here in Los Angeles.

Pan jest cząstką dziedzictwa mego, i kielicha mego, ty zatrzymujesz los mój.

Jehovah is the portion of mine inheritance and of my cup: Thou maintainest my lot.

Zaproszono nas, by zrobić to wszystko w Nowym Yorku i w Londynie czy Los Angeles.

We got invited to do the whole thing in New York, and in London, and in Los Angeles.

Mamy nadzieję, że los i Opatrzność zmiłują się nad regionami dotkniętymi katastrofą.

We hope that fate and God will have mercy on these disaster-stricken regions.

Ten los połączył nas dla naszego wspólnego dobra, zgodnie z wizją ojców założycieli.

This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.

Ciężarówka jeździ przez Los Angeles. ~~~ Jedyną drogą znalezienia jej jest Twitter.

It's a moving truck through L.A., and the only way you can find it is through Twitter.

Zebraliśmy tych fizyków w Los Alamos, by zobaczyć, co uda im się zbudować.

We gather together these physicists in Los Alamos to see what they'll build.

Czy tę ogłoszoną nową strategię spotka los podobny do losu jej poprzedniczki?

Will the proclaimed new strategy suffer a similar fate to its predecessor?

(DE) Panie przewodniczący! Stany Zjednoczone i Europa dzielą na Zachodzie wspólny los.

(DE) Mr President, the United States and Europe are the West's companions in fate.

Wiemy, że wielu obywateli tych krajów ma nadzieję na lepszy los w Europie.

We know that many citizens of these countries hope to find a better fate in Europe.

Godzili się groszowe płace, opcje bez wartości. ~~~ Podobny los spotkał ludzi z gangów.

And they were willing to work very cheap, for stock options that never came.

(Śmiech) Ale pozwólcie że przeczytam kilka losowych wersów ze strony 217.

(Laughter) But let me just read you a couple of random passages from page 217.

Losem rozdzielone będzie dziedzictwo jej bądź ich wiele bądź mało będzie.

According to the lot shall their inheritance be divided between the more and the fewer.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.