Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "Wahl-"

Czy chodziło Ci o wählen?
 

"Wahl-" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 146

Wahl {rzeczownik}

Wahl {f.} (też: Auswahl, Auskopplung, Auskoppelung)

wybór {m.}

Bei IP-Kameras haben Sie auch die Wahl zwischen verschiedenen Seitenverhältnissen.

Z kamerami IP masz również wybór pomiędzy różnymi współczynnikami proporcji.

Jetzt geben wir Ihnen eine Wahl: „Wir haben einige weitere Drucke im Schrank.

Teraz dajemy Ci wybór "Okazało się, że mamy w szafie dodatkowe reprodukcje.

Wenn man mit den Märkten anfängt, haben wir, was die Vorgehensweise betrifft, die Wahl.

Z perspektywy polityki handlowej, gdy rozpoczynasz działalność, mamy wybór.

Also diese Auswahl hier ist nach seinen persönlichen Kriterien eine besonders gute Wahl.

Zatem, ten konkretny wybór jest dobrym wyborem, biorąc od uwagę jego osobiste kryteria.

Seine Wahl war also, entweder diese schmutzige Nadel anzunehmen oder nicht high zu werden.

Więc jedyny jego wybór to było przyjąć brudną igłę lub się nie naćpać.

Wahl {f.} (też: Auswahl)

wybranie {n.}

Fügen Sie Informationen wie Öffnungszeiten und Zahlungsmethoden hinzu, die Nutzern bei der Wahl zwischen verschiedenen Suchergebnissen helfen.

Dodaj informacje dotyczące godzin otwarcia i rodzajów płatności, aby ułatwić użytkownikom wybranie Twojej firmy w wynikach wyszukiwania.

Entweder wählt der Server eine vom Anfragenden (User-Agent) angeforderte Aktion aus oder stellt dem Anfragenden eine Liste mit Aktionen zur Wahl.

Serwer może wybrać działanie w zależności od żądającego (user agent) lub podać listę umożliwiającą mu wybranie działania.

Wahl {f.} (też: Sorte, Art, Beschaffenheit)

gatunek {m.}

Wahl- {przymiotnik}

Wahl- {przym.}

elekcyjny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "Wahl":

 

Podobne tłumaczenia

"Wahl-" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Wahl-" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In anderen Worten, da das Thema dieser Session die Wahl ist, wir haben eine Wahl.

Tak czy inaczej nasza niestabilność bez wątpienia znajdzie rozwiązanie już niebawem.

Eine offene Lungenbiopsie wird gemacht, wenn keine andere Wahl besteht.

Biopsję na otwartym płucu robi się tylko wtedy, gdy nie ma już wyjścia.

Für diese Version von Windows ist NTFS für Festplatten die beste Wahl.

W tej wersji systemu Windows najlepszym systemem plików na dysku twardym jest system NTFS.

Folgende Leistungsmerkmale stehen für fest ausgerichtete Netzwerk-Kameras zur Wahl:

Sieciowe kamery stałopozycyjne Axis spełniają wiele wymagań systemów:

Wenn Sie die Wahl haben, verwenden Sie einen längeren Hauptschlüssel mit bis zu 16 Zeichen.

Jeśli jest taka możliwość, należy używać długiego klucza dostępu o długości do 16 znaków.

(Gelächter) CA: Und sie waren sicherlich stolz, dich als Gewinner der Time-Wahl zu sehen.

(Śmiech) CA: Pewnie ucieszył ich twój widok na szczycie listy Time'a.

Wenn für ein Album das Albumcover fehlt, können Sie manuell ein Bild Ihrer Wahl hinzufügen.

Jeśli w niektórych albumach brakuje grafiki albumu, można ręcznie dodać wybrany obraz.

Wenn für ein Album das Albumcover fehlt, können Sie manuell ein Bild Ihrer Wahl hinzufügen.

W przypadku braku danych niektórych albumów można ręcznie dodać dowolny obraz.

Herzinsuffizienz (als Mittel der zweiten Wahl, wenn ACE-Hemmer ungeeignet sind).

Niewydolność serca (leczenie drugiego rzutu w przypadku niemożności zastosowania inhibitorów

Bitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher. ich

Viraferon, roztwór do wstrzykiwań w automatycznym dozowniku wielodawkowym, jest przeznaczony

Hier wähle ich eine Telefonnummer, wobei ich nur meine Hand benutze.

Oczywiście, jeśli nie ma dostępnych powierzchni, można wykorzystać również dłoń.

Während die Pilze wachsen, wähle ich die besten Esser aus, um Unendlichkeitspilze zu werden.

Grzyby, które rosną najlepiej Grzyby, które rosną najlepiej przeznaczam na Grzyby Infinity.

Und ich werde es auch gerne für Sie mit dem Namen eines Künstlers Ihrer Wahl signieren.

I z rozkoszą podpiszę ją dla was nazwiskiem któregokolwiek artysty.

Ich denke, wir haben immer die Wahl, schlechte DInge nicht zu tun.

Myślę, że wszyscy zawsze możemy podjąć decyzję i nie zrobić czegoś złego.

Abhängig vom Kontext, abhängig vom Ergebnis, wähle dein Paradigma.

Zależnie od kontekstu, zależnie od wyniku, wybierzcie własny paradygmat.

Und Chris hat gerage erst einen gefunden. ~~~ Und das war die "Time 100" Wahl.

Chris poruszył ten temat przed chwilą, chodziło o ankietę Time'a.

Wir haben diese Fliegen genommen und ihnen erlaubt, eine Wahl zu treffen.

Wzięliśmy następnie te muchy i pozwoliliśmy im dokonywać wyborów.

Wenn sie nur einer Seite die Wahl geben, entstehen Spannungen oder Probleme.

Więc dając go jednej ze stron, pojawią się napięcia lub tarcia.

Wir sind an einem Punkt der Geschichte der Menschheit angelangt, wo uns keine andere Wahl bleibt.

Mówi ona o czasie, kiedy ludzie przekują miecze na lemiesze i przestaną toczyć ze sobą wojny.

Sie haben die Wahl zwischen Dutzenden von Spielen, einschließlich 7 Hand Poker, Uno und Bejeweled.

Zagraj w 7 Hand Poker, Uno, Bejeweled i w dziesiątki innych gier.
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.