Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "verbringen"

 

"verbringen" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 209

verbringen {czasownik}

Wir könnten eine Ewigkeit damit verbringen, diesen juristischen Dschungel zurückzuschneiden.

Moglibyśmy spędzić jakieś 10 000 lat próbując wykarczować ścieżkę w tej prawniczej dżungli.

Manchmal, wenn ich Zeit mit ihr verbringen wollte, war es schwer, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen.

Ilekroć chciałem z nią spędzić trochę czasu, ciężko było zwrócić na siebie jej uwagę.

Der Junge zertrümmerte im heißen Sonnenschein Steine mit einem Hammer, aber er wollte sein Leben nur als Farmer verbringen.

Ten chłopak rozbijał młotem kamienie w pełnym słońcu, ale chciał spędzić swoje życie uprawiając ziemię.

Ich bin mir sicher, das ist wie er die Party verbringen wollte, aber -- aber die Zukunft werden nicht die Wolkenkratzer Städte von New York sein, sondern das.

Założę się, że tak właśnie chciałby spędzić tę imprezę.

Ich bin mir sicher, das ist wie er die Party verbringen wollte, aber -- aber die Zukunft werden nicht die Wolkenkratzer Städte von New York sein, sondern das.

Założę się, że tak właśnie chciałby spędzić tę imprezę. ~~~ Bowiem przyszłość nie leży w drapaczach chmur w Nowym Jorku, ale tutaj.

Und statt meine Zeit in Booten zu verbringen, verbrachte ich sie mit diesen Jugendlichen.

Wolałem spędzać większość czasu z nimi, niż na przejażdżkach łodziami.

Zeit mit Familie verbringen

spędzać czas z rodziną

Es ist wirklich eine große Ehre für mich, meinen letzten Tag als Teenager hier verbringen zu dürfen.

Dziękuję! To zaszczyt spędzać tu ostatni dzień, w którym jestem nastolatką.

die Freizeit verbringen

spędzać czas wolny

Ich bekomme Panikattacken, wenn ich zu lange in einem Labor mit einem weißen Kittel verbringen muss – zu Hilfe!

Dostaję drgawek, gdy muszę spędzać zbyt wiele godzin w fartuchu w laboratorium!

verbringen [verbrachte|verbracht] (mit etw + Dat.) {czas.} (też: vergeuden)

trawić [trawię|trawił] (na czymś) {czas.} [wzn.]

verbringen [verbrachte|verbracht] (mit etw + Dat.) {czas.} (też: vergeuden)

strawić (na czymś) {czas.} [wzn.]

bringen {czasownik}

bringen [brachte|gebracht] {czas.} (też: mitbringen, anbringen, herbeiführen, abwerfen)

przynieść {czas.}

Sie hätten ein Bild bringen sollen.

Powinieneś był przynieść zdjęcie…

Und für die Parkinson-Krankheit, Cochleaimplantate, die waren tatsächlich in der Lage einige Besserung für Leute mit bestimmten Krankheiten zu bringen.

W chorobie Parkinsona implanty ślimakowe rzeczywiście były w stanie przynieść poprawę ludziom z pewnymi schorzeniami.

Es gab eine andere Generation von Helden, die die Demokratie auf diesen Planeten brachte.

To było inne pokolenie bohaterskie, które przyniosło demokrację na planetę.

Die Gabe von Procoralan zusätzlich zu Amlodipin brachte jedoch keinen zusätzlichen Nutzen.

Jednak dołączenie preparatu Procoralan do amlodypiny nie przyniosło dodatkowych korzyści.

30 Jahre lang Rosengarten Diplomatie haben uns keinen Frieden in diesem Konflikt gebracht.

30 lat chowania głowy w piasek nie przyniosło temu regionowi pokoju.

bringen [brachte|gebracht] {czas.} (też: mitbringen, anbringen, herbeiführen, abwerfen)

przynosić {czas.}

Hier starb er, dann bringt Deng Xiaoping das Geld und es bewegt sich hier herüber.

Tutaj Mao umiera - Deng Xiaoping przynosi więcej pieniędzy, Chiny przesuwają się aż tutaj.

Als Einzelperson oder Unternehmen hat Ihnen der EU-Binnenmarkt konkrete Vorteile gebracht.

Jednolity rynek UE przynosi konkretne korzyści zarówno osobom fizycznym, jak i firmom.

Barclays Bank aus dem Vereinigten Königreich bringt 500 Millionen ein.

Angielski Barclays Bank przynosi zyski w wysokości 500 milionów.

Und der zweite Junge sagte: “Ich bringe dir Myrrhe” und der Dritte sagte: “Frank hat dir das geschickt!”

Drugi powiedział: "Przynoszę Ci mirrę." a trzeci powiedział: "Frank to przysłał".

Er hat Unterhaltung, Spaß und Erleichterung so vielen Menschen gebracht, als sie es am meisten brauchten.

Przynosił rozrywkę, radość, wytchnienie tak wielu ludziom, gdy tego najbardziej potrzebowali.

bringen [brachte|gebracht] {czas.} (też: liefern, abliefern, zuführen, beibringen)

dostarczać {czas.}

Jede Probe bringt uns ungefähr 50,000 Datenpunkte mit wiederholten Messungen, beinahe 1,000 Proben.

Każda próbka dostarcza nam około 50 000 punktów danych z powtarzającymi się danymi, tysiąc próbek.

Das bringt jede Menge Gesellschaft.

Dostarcza mnóstwo towarzystwa.

bringen [brachte|gebracht] {czas.} [pot.] (też: darstellen, präsentieren, vorführen)

prezentować {czas.}

Er bringt hier bemerkenswerte Argumente.

Prezentuje on racje godne uwagi.

bringen [brachte|gebracht] {czas.} (też: hinführen, führen, hinbringen)

zawieść (zaprowadzić) {czas.}

bringen [brachte|gebracht] {czas.} (też: servieren, auftragen, auftischen, kredenzen)

serwować {czas.}

Und Amerikaner lieben ihr chinesisches Essen so sehr, dass sie es sogar in den Weltraum gebracht haben.

Na przykład NASA serwuje stabilizowaną termicznie wieprzowinę na słodko-kwaśno na pokładzie promów kosmicznych.

bringen [brachte|gebracht] {czas.} (też: fahren, anliefern)

bringen [brachte|gebracht] {czas.} (też: hinführen, führen, hinbringen)

zawodzić [zawodzę|zawodził] (zaprowadzić) {czas.}

bringen [brachte|gebracht] {czas.} (też: fahren, anliefern)

dowieźć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "verbringen":

Synonimy (niemiecki) dla "bringen":

 

Podobne tłumaczenia

"verbringen" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "verbringen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(Lachen) Zweitens: Verbringen Sie so viel Zeit Ihres Lebens im Gefängnis wie möglich.

(śmiech) Po drugie: spędźcie w więzeniu tak długo, jak się da. ~~~ (śmiech).

Derzeit verbringen wir 3 Milliarden Stunden pro Woche mit Online-Spielen.

Obecnie poświęcamy 3 miliardy godzin tygodniowo na granie w Internecie.

Er untersucht, warum Menschen so viel Zeit, Energie und Geld in Online-Welten verbringen.

Bada dlaczego ludzie inwestują tak dużo czasu, energii i pieniędzy w światy online.

Ich bin im Süden aufgewachsen und habe die Sommer mit Angeln verbracht.

Wychowałem się na południu, gdzie latem czas upływał mi na łowieniu ryb.

Ich hatte mal das seltene Privileg, einen Tag in einem Apple-Callcenter zu verbringen.

Miałem raz wybitny zaszczyt zasiadania przez dzień w centrum obsługi telefonicznej Apple'a.

Und so verbrachten wir einen Sommer damit, verschiedene Rezepte für Spielknete zu erkunden.

Przepisy te zapewne wyglądają znajomo wszystkim z was, którzy robili w domu ciastolinę.

Ich will nicht, dass sie ihr ganzen Leben in Armut verbringen müssen.

Dziękuję Dziękuję, że mnie nakarmiliście i wychowaliście, że dzisiaj mogę żyć tak, jak żyję.

Der durchschnittliche Spieler verbringt irgendwas um sechs, sechseinhalb Stunden am Tag damit.

„World of Warcraft” jest jedną z najpopularniejszych gier wszech czasów.

Und das faszinierte mich, denn ich hatte beinahe mein ganzes Leben vor einer Kamera verbracht.

I to mnie zafascynowało, bo przez całe życie wygłupiałem się z kamerą.

Wir haben diesen Laden gekauft, eröffnet, haben zig Monate verbracht den Laden zu renovieren.

Urządziliśmy się, otworzyliśmy. ~~~ Remont zajął długie miesiące.

Und ich denke, dass wenige von uns einen Tag verbringen, ohne in irgendeiner Form Brot zu essen.

Myślę, że niewiele jest wśród nas osób, które nie jadłyby codziennie chleba w jakiejś postaci.

Aber jeder Mitarbeiter der Fabrik verbrachte einige Zeit in der Kunstabteilung.

Okazało się, że wszyscy w fabryce przychodzili do działu sztuki.

Stellen Sie sich zwei Schwarze Löcher vor, die ein langes Leben gemeinsam verbracht haben.

Nie znaleźliśmy jeszcze cienia czarnej dziury, ale dziury można usłyszeć, chociaż ich nie widać.

Sie haben wirklich einen Großteil des Jahres in den Gemeinden verbracht.

IRDNC to Zintegrowana Organizacja Rozwoju Wsi i Ochrony Natury.

Wie viele Personen hier im Raum haben den Großteil ihres Lebens in den weißen Gebieten verbracht?

Ile osób na tej sali spędziło większość swojego życia na terenie zaznaczonym na biało?

BJ: Wir verbringen wirklich Tag und Nacht damit, zu versuchen, einzigartige Aufnahmen zu machen.

Beverly: Tak naprawdę poświęcamy całe dnie i noce starając się utrwalić na filmie rzeczy wyjątkowe.

Ich hatte erwartet, mein ganzes Leben als Diplomat zu verbringen, meinem Land zu dienen.

Chciałem do końca życia być dyplomatą, służyć mojemu krajowi.

Wir sind nun bei sieben neuen Arten pro Stunde, die wir da unten verbringen.

Znamy tylko 5 do 6 tysięcy gatunków, tak więc bardzo duży procent tamtejszej przyrody jest nieznany.

Ich verbrachte meine gesamte Zeit draußen, spielte mit den Inuit.

Śnieg i lód były moją piaskownicą, a Eskimosi nauczycielami.

Jeden Urlaub, den ich als kleiner Junge hatte, verbrachte ich in Nationalparks.

Jako młody chłopiec w każde wakacje byłem w parku narodowym.
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wojowniczy,, roztrzaskać, rozpakować skompresowany plik, Podatek od zysków kapitałowych, decydujące starcie

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.