Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "Tropfen"

 

"Tropfen" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 63

Tropfen {rzeczownik}

Tropfen {m.}

kropla {f.}

Ein Tropfen enthält 244µg Orbifloxacin, 24µg Mometasonfuroat und 24µg Posaconazol.

Jedna kropla zawiera 244µg orbifloksacyny, 24µg mometazonu furoinianu i 24µg posakonazolu.

Die Dosierung sollte einen Tropfen täglich pro Auge nicht überschreiten.

Nie należy stosować dawki większej niż jedna kropla do chorego oka (oczu) jeden raz na dobę.

Ein Tropfen GANFORT wird einmal täglich morgens in das(die) betroffene(n) Auge(n) eingetropft.

Jedna kropla preparatu GANFORT do zmienionego chorobowo oka, raz na dobę, wkraplana rano.

Sollte ein Tropfen nicht ins Auge gelangt sein, tropfen Sie nach.

Jeżeli kropla nie trafi do oka należy powtórzyć próbę zakroplenia.

Nicht mehr als einen kleinen Tropfen Flüssigkeit entweichen lassen.

Nie pozwolić, żeby wyciekła więcej niż jedna mała kropla płynu.

Tropfen {l.mn.}

krople {niemęskoos.}

In ein erkranktes Auge sollten pro Tag nicht mehr als drei Tropfen getropft werden.

Nie stosować więcej niż jedną kroplę do chorego oka (oczu) 3 razy na dobę.

Anwendung nach Erwärmung auf Raumtemperatur (keine kalten Tropfen in das Ohr träufeln).

Podawać krople o temperaturze pokojowej (nie wkraplać zimnego leku do ucha)

Zyrtec und zugehörige Namen des Arzneimittels (siehe Annex I) 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen

Zyrtec i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I), 10 mg/ ml, krople doustne

Hunde mit einem Körpergewicht unter 2 kg: einmal täglich 2 Tropfen.

Dla psów o wadze poniżej 2 kg podawać 2 krople do ucha raz dziennie.

Hunde mit einem Körpergewicht von 2-15 kg: einmal täglich 4 Tropfen.

Dla psów o wadze 2- 15 kg podawać 4 krople do ucha raz dziennie.

tropfen {czasownik}

kropić {czas. ndk}

tropfen [tropfte|getropft] {czas. przech.}

wkropić (krople) {czas.}

tropfen [tropfte|getropft] {czas. przech.}

wkrapiać (krople) {czas. ndk}

tropfen [tropfte|getropft] {czas. nieprzech.} (też: tröpfeln)

kapnąć {czas.}

tropfen [tropfte|getropft] {czas. nieprzech.} (też: tröpfeln)

skapnąć {czas. dk}

tropfen [tropfte|getropft] {czas. nieprzech.}

kapać {czas. ndk}

Es tropft wahnsinnig, aber es ergibt eine wirklich schöne, angenehme Schleiffläche, die ich wirklich auf Hochglanz kriegen kann.

Spryskuję przez 3 -- 4 dni, kapie strasznie, ale daje delikatną, zeszlifowaną powierzchnię i mogę ją wygładzić jak szkło.

Als er den Ort wieder verlässt, ist es tropfendes Wasser, das ein riesiges Becken im Felsen geschaffen hat, wo es in einen Fluss gelangt.

Więc ponowie odchodzi i tym razem woda kapie, tworząc ogromne zagłębienie w skale w miejscu gdzie kapie stróżka.

Simon sitzt an seinem Schreibtisch und Wasser tropft auf seinen Kopf." ~~~ Und ich habe ihr die Geschichte von Frank Lloyd Wright erzählt.

Jego sekretarka, która była dość ciętą kobietą, zadzwoniła i powiedziała mi, "Pan Simon siedzi przy biurku i mu na głowę kapie woda." Powiedziałem więc jej historię Wright'a.

tropfen [tropfte|getropft] {czas. nieprzech.} (też: tröpfeln)

skapywać {czas. ndk}

tropfen [tropfte|getropft] (Nase/Wasserhahn) {czas. nieprzech.} (też: fließen, rinnen, austreten)

ciec {czas.}

tropfen [tropfte|getropft] (Nase/Wasserhahn) {czas. nieprzech.} (też: fließen, rinnen, austreten)

cieknąć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "Tropfen":

Synonimy (niemiecki) dla "tropfen":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Tropfen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wenden Sie die Tropfen nur dann an beiden Augen an, wenn Ihr Arzt dies angewiesen hat.

EMADINE należy zakraplać do obu oczu tylko po uzyskaniu takiego zalecenia od lekarza.

Letztes Jahr hat seine Besitzerin Blut bemerkt, das aus seinem Genitalbereich tropfte.

W zeszłym roku, właścicielka zauważyła krew wydobywającą się z okolicy genitaliów.

Tropfen Sie keine doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Tropfen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Tropfen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Tropfen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Tropfen Sie keine doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

Nie powinno się podwajać kolejnej dawki leku dla zrównoważenia dawki pominiętej.

Tropfen Sie keine doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

Nie powinno się podwajać kolejnej dawki preparatu dla zrównoważenia dawki pominiętej.

Tropfen Sie nicht mehr nach, bis es Zeit für die nächste planmäßige Anwendung ist.

Nie zakraplać więcej leku, aż do normalnej pory podania następnej dawki.

Tropfen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

Nie stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Ich bin 52 Jahre alt und ich gestehe, dass ich noch nie einen Tropfen Alkohol getrunken habe.

Mam 52 lata i przyznam się wam, że nigdy nie spróbowałem alkoholu.

Verwenden Sie die Tropfen nicht, während Sie Ihre Kontaktlinsen tragen.

Nie wolno zakraplać leku przy założonych soczewkach kontaktowych.

Es ist wichtig, dass Sie die Tabletten oder Tropfen genau nach Anweisung Ihres Arztes einnehmen.

Ważne jest, by zażyć tabletki lub płyn dokładnie według zaleceń lekarza.

Tropfen Sie NEVANAC nur dann in beide Augen, wenn Ihr Arzt dies angeordnet hat.

NEVANAC należy stosować do obu oczu tylko wtedy, gdy takie zalecenie zostało wydane przez lekarza.

Ich benutze beide Hände und kann die Tropfen zusammendrücken.

Możecie zaobserwować, że używam obu rąk, aby ścisnąć razem i łączyć ciecz.

Dass eine gute Geschichte für ihn besser war als ein Tropfen Whiskey.

Że dobra historia była dla niego lepsza niż kieliszek whisky.

Die Tropfen können mit oder ohne Nahrung eingenommen werden.

Lek w tej postaci można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

So, Sie nehmen den Tropfen Blut, ohne weitere Verarbeitung.

Nie możecie jednak zastosować normalnego systemu, bo taką ilością manipuluje się bardzo ciężko.

Also tropft Schweiß von meiner Stirn, denn ich muss Homer Simpson in Form schneiden, in diese Position.

Muszę więc strugać Homera Simpson w takiej pozycji.

Wir vermischen also etwas mit irgendetwas anderem und wie durch Magie, bewegt er sich, der Tropfen.

Coś robimy, i jak za sprawą magii, porusza się.
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.