"TIFF" po polsku

DE

"TIFF" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "TIFF" w kontekście.

Przykłady użycia - "TIFF" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanBilddateien: BMP, DIB, EMF, GIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF und WMF
pliki obrazów: bmp, dib, emf, gif, jfif, jpe, jpeg, jpg, png, tif, tiff i wmf.
GermanDas Originalbild kann eines der folgende Format haben: BMP, GIF, JPEG, PNG oder TIFF.
Oryginalny obraz może być w dowolnym z następujących formatów: BMP, GIF, JPEG, PNG lub TIFF.
GermanDas Originalbild kann eines der folgenden Formate aufweisen: BMP, GIF, JPEG, PNG oder TIFF.
Oryginalny obraz może być w dowolnym z następujących formatów: BMP, GIF, JPEG, PNG lub TIFF.
GermanDiese Bilddateitypen können hochgeladen und angezeigt werden: JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP.
W usłudze możesz przesyłać i wyświetlać następujące typy plików:.
GermanDiese Bilddateitypen können hochgeladen und angezeigt werden: JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP.
W usłudze możesz przesyłać i wyświetlać następujące typy plików: .jpeg, .png, .gif, .tiff, .bmp. ~~~
GermanSie sollte das Format JPG, GIF, PNG, PDF oder TIFF aufweisen.
Być w formacie jpg, gif, png, pdf lub tiff.
GermanTIFF-Dateien (Tagged Image File Format)
GermanBilder müssen mindestens 800 x 600 Pixel groß sein und eines der folgenden Formate haben:.jpeg,.tif,.tiff,.bmp,.gif,.psd (Photoshop),.png,.tga und ausgewählte RAW-Formate.
Obrazy muszą mieć co najmniej 800 x 600 pikseli i muszą być w jednym z następujących formatów: .jpeg, .tif, .tiff, .bmp, .gif, .psd (Photoshop), .png, .tga oraz wybrane formaty RAW.

Pozostałe hasła

German
  • TIFF

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.