Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "prüfen"

 

"prüfen" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 158

prüfen {czasownik}

prüfen [prüfte|geprüft] {czas.} (też: nachsehen, abchecken, überprüfen, nachgehen)

sprawdzić {czas.}

Verwerfen Sie das Insulin, wählen Sie die gewünschte Dosis und prüfen Sie erneut.

Usunąć dawkę insuliny, następnie ustawić właściwą dawkę i sprawdzić ponownie.

Prüfen Sie die Warnungsdetails, um festzustellen, warum die Software erkannt wurde.

Należy przejrzeć szczegóły alertu, aby sprawdzić przyczynę wykrycia oprogramowania.

Evelina war verärgert und wollte prüfen, ob das Unternehmen dies tun durfte.

Evelina poczuła się oszukana i postanowił sprawdzić, czy firma mogła tak postąpić.

Leicht am Kolben ziehen, um zu prüfen, dass keine Blutgefässe durchstochen wurden.

Najpierw lekko pociągnąć tłoczek, aby sprawdzić, czy nie przekłuto naczynia krwionośnego.

Prüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett der Fertigspritze (Verw. bis).

Sprawdzić datę ważności podaną na etykiecie ampułko- strzykawki (EXP).

prüfen [prüfte|geprüft] {czas.} (też: nachsehen, abchecken, überprüfen, nachschauen)

Sie sollten bei solchen Angeboten die Bedingungen sehr genau prüfen.

Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na takie oferty i dokładnie sprawdzać warunki.

auf Herz und Nieren prüfen

sprawdzać bardzo dokładnie

Es wird empfohlen, immer mehrere Sicherheitsmerkmale zu prüfen.

Warto zawsze sprawdzać kilka zabezpieczeń.

Die Sprungmeister beginnen, die Tür zu prüfen.

Dowódcy skoku zaczynają sprawdzać drzwi.

Prüfen Sie die Kopfzeilen von E-Mail-Nachrichten.

Należy sprawdzać nagłówki e-maili.

prüfen [prüfte|geprüft] {czas.} (też: examinieren)

odpytywać się (sprawdzać nawzajem swoje wiadomo) {czas. zwr.}

prüfen [prüfte|geprüft] {czas.} (też: sich gegenseitig abfragen)

odpytać się (sprawdzać nawzajem swoje wiadomo) {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "prüfen":

 

Podobne tłumaczenia

"prüfen" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "prüfen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Prüfen Sie, wie Ihr Mobiltelefon mit dem Jabra BIZ 2400 USB eingerichtet wird

Zobacz, jak można skonfigurować telefon komórkowy z urządzeniem Jabra BIZ 2400 USB

NEIN – aber Sie können die norwegischen Behörden darum bitten, ihren Antrag zu prüfen.

NIE – ale możesz zwrócić się do władz norweskich o rozpatrzenie ich wniosku.

Sie müssen überwacht werden, um zu prüfen, wie Sie auf die Behandlung ansprechen.

Pacjent musi pozostać pod obserwacją w celu kontroli reakcji na leczenie.

Ihr Arzt wird eventuell Bluttests durchführen, um die Funktion Ihrer Leber zu prüfen.

Lekarz może przeprowadzić badania krwi w celu kontroli czynności wątroby.

Wenn Ihr Content nun angezeigt wird, prüfen Sie die folgenden Probleme.

Jeśli Twoje materiały nie są pomyślnie wyświetlane, zapoznaj się z poniższymi problemami.

Den Temperatureinstellpunkt durch Prüfen des Thermometers verifizieren.

Potwierdzić ustawioną temperaturę, sprawdzając wskazanie termometru.

Wir prüfen Kristallgitter, um diesen Verbindungsprozess zu erkennen.

Przyglądamy się sieci krystalicznej, aby zrozumieć procesy wiązania.

Den Temperatureinstellpunkt durch Prüfen des Thermometers verifizieren.

Potwierdzić ustawioną temperaturę sprawdzając wskazanie termometru.

Prüfen Sie, ob der Verschluss intakt ist und nicht geöffnet wurde.

Należy upewnić się, że nasadka jest nienaruszona i nie została otwarta.

Prüfen Sie, ob sich das Problem durch Deaktivieren der Browser-Erweiterungen beheben lässt.

Spróbuj wyłączyć rozszerzenia przeglądarki, aby rozwiązać problem.

(Lachen) Ich denke, das ist der beste Weg, historische Daten zu prüfen!

(Śmiech) Myślę, że jest to najlepszy sposób weryfikacji statystyk.

Prüfung vor der Verwendung Vor der Verwendung ist die rekonstituierte Lösung visuell zu prüfen.

Kontrola przed użyciem Przed użyciem należy obejrzeć przygotowany roztwór.

Wenn Ihr Content nun angezeigt wird, prüfen Sie die folgenden Probleme.

(Pamiętaj jednak, że Google nie gwarantuje zaindeksowania wszystkich adresów URL z mapy witryny).

Prüfen Sie, ob Sie stattdessen eventuell Begriffe zum Wörterbuch Ihres Browsers hinzugefügt haben.

Upewnij się, czy zamiast tego nie dodano słów do słownika przeglądarki.

Prüfen Sie, ob Java aktiviert ist, indem Sie die Java-Testseite besuchen.

Upewnij się, że obsługa środowiska Java jest włączona, odwiedzając stronę testową środowiska Java.

Ich habe keine Möglichkeit, das zu prüfen, also könnte ich total falsch liegen.

Nie miałem możliwości śledzenia tego, więc mogę być w błędzie.

Prüfen Sie Ihre Nutzer: Es ist möglich, dass der Hacker ein oder mehrere neue Konten erstellt hat.

Przejrzyj konta użytkowników: możliwe, że haker utworzył jedno bądź kilka nowych kont.

Prüfen Sie, ob der Systemadministrator die Windows-Peer-to-Peer-Netzwerkfunktionen deaktiviert hat.

Upewnij się, że administrator sieci nie wyłączył funkcji sieci równorzędnej systemu Windows.

Die Infusionslösung ist auf sichtbare Partikel oder Verfärbung zu prüfen.

Roztwór do infuzji należy obejrzeć czy nie zawiera cząstek stałych oraz czy nie zmienia zabarwienia.

Prüfen Sie außerdem mögliche Schwachstellen für eine XSS (Cross-Site Scripting)- und SQL-Injektion.

Szukaj również wszelkich luk związanych ze skryptami XSS (skrypty między witrynami) i wstawkami SQL.
 

Wyniki z forum

"prüfen" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.