Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "nett"

 

"nett" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 105

nett {przymiotnik}

nett {przym.} (też: lieb, freundlich, angenehm, hold)

miły {przym. m.}

Und Professor Cilliers war sehr nett und erklärte es mir.

Prof. ~~~ Cilliers był tak miły, by to ze mną omówić.

Er sagte: "Wissen Sie, Sie waren so nett, wir teilen die Belohnung.

On na to: "Taki jesteś miły, podzielmy się nagrodą”.

Egal welche Geste, es war nicht sehr nett.

Ten gest nie był zbyt miły.

Chris war so nett.

Chris był taki miły.

Ich hatte vorhin mit einem sehr netten Mädel geredet. ~~~ Sui - Sie ist gegangen.

Teraz potrzebuję asystenta Rozmawiałem wcześniej z miłą dziewczyna, Sui.

nett {przym.} (też: angenehm, gepflegt, einschmeichelnd, selig)

przyjemny {przym. m.}

Es ist eine nette kleine App, wo man einen Hydranten adoptieren kann.

Przyjemna, mała aplikacja, która pozwala na adopcję hydrantu.

Es ist also ein sehr nettes, kleines Gerät.

Jest to bardzo przyjemne urządzonko.

Es ist, das gebe ich zu, ein nettes Projekt.

Zgadzam się, że to przyjemne.

Und dies war keine nette Angelegenheit.

A to nie było przyjemne.

Und so viele unserer Einrichtungen, sogar Fußball, was früher mal ein netter Zeitvertreib war, löst heute Randalen aus, bei denen sogar Menschen sterben.

Tak wiele naszych instytucji, nawet piłka nożna, która kiedyś była przyjemną rozrywką, teraz wywołuje zamieszki, w których ludzie mogą nawet zginąć.

nett {przym.} (też: wohlwollend, wohlgemut)

życzliwy {przym. m.}

nett {przysłówek}

nett {przysł.} (też: angenehm)

miło {przysł.}

Und dachte, es wäre wunderbar, es wäre wirklich nett etwas zu seinem Andenken beizutragen.

Pomyślałem, że byłoby wspaniale, byłoby naprawdę miło przyczynić się jakoś dla jego upamiętnienia.

Also war es nett wenn sich eine von ihnen bei mir sehen ließ.

I zawsze było miło kiedy któraś z nich się pojawiała.

Wäre es nicht nett, denke ich,

"Czy nie byłoby miło, myślę sobie,

Wie nett von dir, dass du das sagst.

To miło z twojej strony.

netto {przysłówek}

netto {przysł.}

netto {przysł.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "nett":

 

Podobne tłumaczenia

"nett" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nett" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ich bin glücklich so viele nette Leute zu sehen, und so viele lächelnde Gesichter.

Cieszę się, że mamy tak świetną publiczność i tyle uśmiechniętych twarzy.

Nun ist es nett, die Bevölkerung zu reduzieren, aber viele Menschen wollen Kinder haben.

Bardzo fajnie jest ograniczyć populację, ale wielu ludzi chce mieć dzieci.

Und der Bootsmann nimmt ein Seil und bindet Odysseus mit einem netten Knoten an den Mast.

Pierwszy oficer bierze sznur i przywiązuje Odyseusza do masztu solidnym węzłem.

Mein Vater zum Beispiel war an meinem 16. Geburtstag sehr nett zu mir.

Mój ojciec był naprawdę dobry dla mnie na przykład na moje 16-te urodziny.

Wir wählten den Dinosaurier hier links, einen Tyrannosaurus Rex, eine wirklich nette Art.

Wybraliśmy dinozaura po lewej, Tyranozaura Rexa - był ciekawym okazem.

Robert Moog war ein großzügiger, netter Mensch; ein außerordentlich kompetenter Ingenieur.

Robert Moog był wielkoduszną osobą i niezwykle kompetentnym inżynierem.

“ Und der Bootsmann nimmt ein Seil und bindet Odysseus mit einem netten Knoten an den Mast.

Pierwszy oficer bierze sznur i przywiązuje Odyseusza do masztu solidnym węzłem.

Ich dachte sollen alle Mädchen nett und barmherzig sein und die Jungen stark?

(Śmiech) Mamy Jamiego z Węgier, który najpierw zaczyna tworzyć broń.

Alle von uns haben dieses bemerksenwerte Gehirn, das wir - nett ausgedrückt - kaum verstehen.

Tak więc każdy z nas ma ten niezwykły mózg, który jest słabo zrozumiany, mówiąc delikatnie.

Es ist nicht so nett, ihnen Arbeit in unseren Werken zu geben, in unseren Firmen.

Nie wygląda ładnie zatrudnianie ich w naszych fabrykach, firmach.

Ein schwarzes Loch eignet sich nicht als netter Nachbar einer Sternenkrippe.

Czarna dziura nie jest dobrym sąsiadem dla obłoku molekularnego.

Nicht nett, aber schließlich mussten wir eine Antwort finden.

Wzięliśmy więc dwa miedziane stenty i umieściliśmy je w tętnicy świni.

Nicht nett, aber schließlich mussten wir eine Antwort finden.

Tu jest elektrogram - sygnał z wnętrza serca świni, przekazywany radiowo.

Ich sage viele nette Dinge über Google, also bringe ich jetzt auch eine kleine Kritik an.

Mówię dużo dobrego o Google, powiem więc też coś krytycznego.

: nordöstlicher Stadtteil von New York) des Periodensystems nenne -- ein nettes und sicheres Viertel.

(Śmiech) Trzeba się jej trzymać, chcąc zrobić karierę w perfumerii.

(Lachen) Aber dann bekamen wir eine Überweisung über 10.000 $ -- ein wirklich netter Kerl.

(Śmiech) Ale nagle otrzymaliśmy przelew na 10 tys. dolarów.

Es ist nicht so nett, wenn unsere Kinder mit ihren Kindern zusammen lernen.

Nie jest fajne, gdy ich dzieci uczą się z naszymi dziećmi.

Der Junge sagt nicht „Naja, weißt du, es gab ein paar nette Leute.

Ten facet nie mówi, "Wiecie, było kilku fajnych chłopaków.

Und sehen Sie sich an, was sie mit unserem schönen, netten und uns sehr vertrautem Spiel gemacht haben.

Spójrzcie na to, co zrobili z naszą piękną, prostą grą familijną.

Dies sind nur Beispiele einiger netter Dinge, die wir tun können mit IMPASS.

To kilka przykładów fajnych rzeczy, które potrafi IMPASS.
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.