niemiecko-polskie tłumaczenie słowa "nämlich"

DE nämlich niemieckie tłumaczenie

nämlich {przysł.}
nämlich {part.}

DE nämlich
volume_up
{przysłówek}

nämlich (też: und zwar)
volume_up
a mianowicie {przysł.}
Das führt dazu, dass viele Integratoren eine Vorbedingung bei jeder Installation aus dem Auge verlieren, nämlich die operative Anforderung oder den tatsächlichen Zweck der Überwachung.
Powoduje to, że wielu integratorów traci z oczu główny warunek w każdej instalacji, a mianowicie wymogi operacyjne lub faktyczny cel monitoringu.
nämlich
volume_up
bowiem {przysł.}
Die Kernkraft stellt nämlich für zahlreiche osteuropäische Länder (Bewerberländer oder neue Mitglieder der EU) eine wichtige Energiequelle dar.
Energia jądrowa stanowi bowiem ważne źródło dostaw dla wielu państw Europy Wschodniej (kandydujących lub nowych członków UE).

Synonimy (niemiecki) dla "nämlich":

nämlich

Przykłady użycia - "nämlich" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanIch ging nämlich zu Eileen und erzählte ihr, dass ich dies hier bauen wollte.
Kiedy widywałem się z Eileen, powiedziałem, że chcę zbudować coś takiego.
GermanIhre Lehrer sagen nämlich, dass die Kindern nach der Sitzung weiter googeln.
Nauczyciele stwierdzili, że po zakończeniu sesji dzieci nadal zgłębiały temat w Google.
GermanAber noch schlimmer ist, was Manager am liebsten tun, nämlich Meetings einberufen.
Jest jeszcze gorsza rzecz, którą robią managerowie -- zwołują zebrania.
GermanIch will also von dort weitermachen, denn ich hatte nämlich nur 18 Minuten.
Chciałbym rozpocząć od tego miejsca ponieważ pozostało mi tylko 18 minut.
GermanDie andere Idee ist irgendwie interessant, nämlich: man kann nicht mehr hineinfassen.
Pierwszym jest podobieństwo do termosu, takiego, w jakim trzyma się płynny azot lub hel.
GermanDas ist ein Model wie sich Sprache entwickelt: nämlich durch die Regeln einer Akademie.
Oto jeden model powstawania języka: język ustanawiany przez organizację.
GermanWir möchten nämlich lieber Zellen nehmen, die bereits wissen, was sie zu tun haben.
Robimy tak ponieważ te komórki są już odpowiednio wyspecjalizowane.
GermanKnappheit ist nämlich kontextbezogen, und Technologie ist eine Ressourcen befreiende Kraft.
Niedostatek uzależniony jest od kontekstu, a technologia jest siłą uwalniającą zasoby.
GermanIrgendwer bei Reddit dachte sich nämlich: "Mann, das klingt toll.
Ktoś na Reddit pomyślał: "Super, zagłosujmy na to!". ~~~ Wszyscy się zgodzili.
GermanIn einigen Fällen können sich Add-Ons nämlich auf die Leistung des Browsers auswirken.
W niektórych przypadkach dodatki mogą obniżyć wydajność przeglądarki.
GermanDas schafft nämlich mehr Flexibilität. ~~~ Es liefert uns Besitzern mehr Möglichkeiten.
To daje nam większą elastyczność, daje właścicielom więcej możliwości.
GermanIch werde über ein Problem sprechen, das ich habe, dass ich nämlich ein Philosoph bin.
Opowiem o swoim problemie. ~~~ Polega on na tym, że jestem filozofem.
GermanDas Set war nämlich eine genaue Kopie der Baupläne des Schiffs.
ponieważ przechadzałem się po planie przez kilka miesięcy gdy nagrywaliśmy film.
German(Gelächter) Genau das nämlich ist es, was mein Mann und ich gerade tun.
(Śmiech) Właśnie to robimy z mężem. ~~~ Na ile możemy "grać w zielone"?
GermanIch sehe mir Oprah nämlich immer an, wenn ich zu Hause in Spokane bin und meine Mutter besuche.
Oglądam Oprah głównie, kiedy jestem w domu w Spokane odwiedzając moją matkę.
GermanUm ehrlich zu sein, ist es nämlich egal, ob uns der Arm gefällt.
Zwykle wychodzą tylko 3 na 4 życzenia: waga, rozmiar, koszt i funkcjonalność.
GermanAber sie hatten eine unglaubliche Freiheit: Sie mussten nämlich kein Geld damit verdienen.
Ale mieli niezwykłą wolność, polegającą na tym, że nie musieli zarabiać na tym pieniędzy.
GermanIch möchte Ihnen diesen Clip zeigen, denn da mache ich etwas Verrücktes, nämlich ein Kabarettstück.
Chcę wam pokazać ten klip, ponieważ robię tę szaloną rzecz, gdzie robię kabaret.
GermanAktiv zu sein, heißt nämlich nicht unbedingt, gleich Mitglied in einer Partei zu werden.
Bycie aktywnym nie oznacza jedynie uczestnictwa w partii politycznej.
GermanDas Problem zieht sich nämlich bis in den Alltag der normalen Leute hinein.
Ten sam problem zaczyna dotykać codziennego życia zwykłych ludzi.