niemiecko-polskie tłumaczenie słowa "nach"

DE nach niemieckie tłumaczenie

nach {przyim.}

PLnów polskie tłumaczenie

nów {m.}
DE

DE nach
volume_up
{przyimek}

nach (też: an, in, ins, zur)
volume_up
w {przyim.}
STRG+NACH-LINKS-TASTE, STRG+NACH-RECHTS-TASTE, STRG+NACH-OBEN-TASTE, STRG+NACH-UNTEN-TASTE
Ctrl+Strzałka w lewo, Ctrl+Strzałka w prawo, Ctrl+Strzałka w górę, Ctrl+Strzałka w dół
Bildlauf nach oben; Bildlauf nach unten; Bildlauf nach links; Bildlauf nach rechts
Przewiń w górę; Przewiń w dół; Przewiń w lewo; Przewiń w prawo
NACH-LINKS, NACH-RECHTS-, NACH-OBEN- ODER NACH-UNTEN-Taste
STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ
nach (też: zu, bis zu, an, in)
volume_up
do {przyim.}
Nach Spanien gingen wir nach Jordanien, Deutschland und wieder nach Ankara.
Po Hiszpanii pojechałyśmy do Jordanii, Niemiec i znów Ankary.
Nach und nach wird Google+ Direkt aber umfassender verfügbar gemacht.
Co więcej, niektórzy użytkownicy nie będą mieć dostępu do Direct Connect.
Zur intravenösen Anwendung nach Verdünnung und Anwendung als Infusion.
Do stosowania dożylnego po rozcieńczeniu i do podania we wlewie.
nach (też: zu, über, für, an)
volume_up
na {przyim.}
Sie nahmen ein Schiff nach Panama, über den Isthmus, und dann ein anderes Schiff nach Norden.
Wsiadali na statek do Panamy, przez cieśninę, a potem na następny statek na północ.
Sie können ein Einzugsgebiet nach Entfernung oder nach Standort zuweisen.
Obszar usługowy możesz wyznaczyć na podstawie odległości lub lokalizacji.
Text oder Objekte können damit auf einer Folie nach und nach angezeigt werden.
Są też wspaniałym sposobem na stopniowe wyświetlanie tekstu lub obiektów na slajdzie.
nach (też: zu, durch, auf, zur)
volume_up
po {przyim.}
Nach einer Dosiserhöhung wird ein zusätzlicher Test nach 2 Wochen durchgeführt.
Po zwiększeniu dawki należy wykonać dodatkowe badanie po 2 tygodniach.
Haltbarkeit nach Rekonstitution Nach Rekonstitution:
Okres trwałości po sporządzeniu roztworu Po przygotowaniu roztworu:
Die Ansprech-Rate nach 6 Monaten war der nach 3 Monaten vergleichbar.
Częstości odpowiedzi po 6 miesiącach były porównywalne do wyników po 3 miesiącach.
nach (też: laut, gemäß, zufolge)
volume_up
według {przyim.}
Anordnen von Videos nach Jahr, Bewertung oder nach einer anderen Eigenschaft
Rozmieszczenie plików wideo według roku, klasyfikacji lub innej właściwości
Die Mitglieder des Parlaments sind nach Fraktionen und nicht nach Staatsangehörigkeit gruppiert.
Posłowie do PE dzielą się nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.
Jederzeit: Standardmäßig werden Ihre Suchergebnisse nicht nach Datum gefiltert.
Dowolny czas: domyślnie wyniki wyszukiwania nie są filtrowane według daty.

Przykłady użycia - "nach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Germansich erkundigen nach
Germansich erkundigen nach
Germanje nach den Umständen
Germandie Uhr geht nach
Germansich die Hacken nach etw ablaufen
Germansich die Hacken nach etw ablaufen
Germansich die Hacken nach etw abrennen
Germansich die Hacken nach etw abrennen
Germanganz närrisch nach jdm sein
Germansich erkundigen nach
GermanPrellung nach Sturz
Germannach Luft japsen
Germanmit Kanonen nach Spatzen schießen
Germander Klügere gibt nach
GermanFalls sie dem Protokoll folgen, werden sie anrufen und nach dem Original fragen.
Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"
GermanIhr Kind sollte diese Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes einnehmen.
Dziecko powinno stosować kapsułki zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza pediatry.
GermanNehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.