Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "nach"

 

"nach" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 2548

nach {przyimek}

nach {przyim.} (też: in, an, am, im)

  w {przyim.}

Tabelle 6 Mittlere radiologische Veränderungen nach 52 Wochen in der RA-Studie V

Tabela 6 Średnie zmiany w badaniu radiologicznym w 52. tygodniu w badaniu V w RZS

Tabelle 14 Psoriasis-Studie II (CHAMPION) Wirksamkeitsergebnisse nach 16 Wochen

Tabela 14 Badanie II w łuszczycy (CHAMPION) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach

Diese ersten drei Monate sind die kritischste Phase nach einer Transplantation.

Wyliczony okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji daklizumabu u pacjentów po

Sechs Wochen nach der Impfung gehen diese Lokalreaktionen beträchtlich zurück.

W 6 tygodni po szczepieniu te zmiany miejscowe ulegają znacznemu ograniczeniu.

Diese Einstellungen können je nach verwendetem Netzwerktyp und Benutzer variieren.

W zależności od typu używanej sieci ustawienia te mogą być różne dla różnych osób.

nach {przyim.} (też: in, bis, zu, in ... hinein)

do {przyim.}

Die Impfung sollte daher erst nach Ende der Schwangerschaft durchgeführt werden.

Z tego względu należy przełożyć termin szczepienia do czasu zakończenia ciąży.

Symptome müssen nicht vor 6 Wochen bis 6 Monate nach Infektion bemerkt werden.

Objawy choroby mogą nie być widoczne przez 6 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia.

Tadalafil Lilly kann noch bis zu 36 Stunden nach der Einnahme der Tablette wirken.

Lek Tadalafil Lilly może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Nach 23 Lebenstagen war die Exposition vergleichbar mit der in adulten Ratten.

Po 23 dniu życia stężenia były porównywalne do obserwowanych u dorosłych szczurów.

Weitere Informationen zum WebprotokollZurück nach obenSprachenFür Text von Google.

Więcej informacji na temat Historii onlinePowrót do góryJęzykiDla tekstów Google.

nach {przyim.} (też: für, zu, in, zum)

na {przyim.}

Klicken Sie nach Abschluss der Übertragung am alten Computer auf Fertig stellen.

Gdy transfer zostanie ukończony, kliknij przycisk Zakończ na starym komputerze.

Der volle Impfschutz ist normalerweise 2 bis 3 Wochen nach der Impfung erreicht.

Pełną skuteczność szczepionka osiąga na ogół po 2- 3 tygodniach po szczepieniu.

Suchen Sie auf der Seite des Funkrouters nach einer Option für Funkeinstellungen.

Na stronie routera bezprzewodowego odszukaj opcję Ustawienia sieci bezprzewodowej.

Weitere Informationen zum WebprotokollZurück nach obenSprachenFür Text von Google.

Więcej informacji na temat Historii onlinePowrót do góryJęzykiDla tekstów Google.

Nach fünf Tagen durch die Drake Passage erreichten wir schließlich die Antarktis.

Pięć dni po przekroczeniu Cieśniny Drake’a nareszcie dotarliśmy na Antarktydę.

nach {przyim.} (też: zu, auf, durch, zum)

po {przyim.}

Der volle Impfschutz ist normalerweise 2 bis 3 Wochen nach der Impfung erreicht.

Pełną skuteczność szczepionka osiąga na ogół po 2- 3 tygodniach po szczepieniu.

Tabelle 14 Psoriasis-Studie II (CHAMPION) Wirksamkeitsergebnisse nach 16 Wochen

Tabela 14 Badanie II w łuszczycy (CHAMPION) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach

Die Hartkapseln sind nach der Entnahme aus der Blisterpackung sofort einzunehmen.

Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.

Nach dem Gebrauch verbleibt eine potentiell gefährliche Menge Fentanyl im System.

Po użyciu system IONSYS nadal zawiera potencjalnie niebezpieczną dawkę fentanylu.

Diese ersten drei Monate sind die kritischste Phase nach einer Transplantation.

Wyliczony okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji daklizumabu u pacjentów po

nach {przyim.} (też: laut, gemäß, zufolge)

według {przyim.}

Durchsuchen Sie die Nationalbibliotheken Europas nach Art des Mediums oder nach Land

Przeszukaj zbiory bibliotek krajowych w Europie według rodzaju treści lub kraju.

Anordnen von Videos nach Jahr, Bewertung oder nach einer anderen Eigenschaft

Rozmieszczenie plików wideo według roku, klasyfikacji lub innej właściwości

Jederzeit: Standardmäßig werden Ihre Suchergebnisse nicht nach Datum gefiltert.

Dowolny czas: domyślnie wyniki wyszukiwania nie są filtrowane według daty.

Ihr einziges Ziel: die Dinge zur Verfügung zu stellen, die meiner Ansicht nach fehlen.

Jej jedynym celem jest, dostarczanie wszystkich rzeczy, których według mnie brakuje.

Treiber sind in der Regel nach Windows-Edition und Druckermodell sortiert.

Sterowniki są zazwyczaj uporządkowane według wersji systemu Windows i modelu drukarki.

nów {rzeczownik}

Neumond {m.} [astron.]

nów {m.} [astron.]
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "nach":

© OpenThesaurus.dezu · für · als · hinter · dahinter · hinten · nachdem · nachher · gemäß · laut · zufolge · getreu · entsprechend · im Sinne · qua · n.

 

Podobne tłumaczenia

"nach" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nach Artikel III-393 der Verfassung sind Mitglieder der Bank die Mitgliedstaaten.

Zgodnie z artykułem III-393 Konstytucji, członkami Banku są Państwa Członkowskie.

Nehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.

Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Falls sie dem Protokoll folgen, werden sie anrufen und nach dem Original fragen.

Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"

Ihr Kind sollte diese Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes einnehmen.

Dziecko powinno stosować kapsułki zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza pediatry.

Dosis) gegen Pferdeinfluenza wird 5 Monate nach der Grundimmunisierung verabreicht.

Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu 2 lat (patrz schemat).

Nach Rekonstitution oder Verdünnung wird eine sofortige Verwendung empfohlen.

Przygotowany koncentrat i rozcieńczony roztwór zaleca się niezwłocznie zużyć.

Nehmen Sie Helicobacter Test INFAI immer genau nach Anweisung des Arztes ein.

Test INFAI Helicobacter należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

September 2007 wurde ein Verfahren nach Artikel 6 Absatz 12 der Verordnung (EG) Nr.

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/ 2003 rozpoczęła się dnia 20 września 2007 r.

Er hörte von einem Mann namens Bharat, nach dem Indien "Bhārata" genannt wird.

Słyszał o człowieku zwanym Bharat, od którego pochodzi nazwa Indii - Bhārata.

Verabreichen Sie Yarvitan immer genau nach den Anweisungen Ihres Tierarztes.

Lek Yarvitan należy zawsze podawać zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii.

Während klinischer Studien und nach Markteinführung wurde über Leberversagen

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby oraz cholestatyczne zapalenie wątroby zostały

   Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet nach Maßgabe von Teil III

    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z częścią III orzeka:

" Und sobald Leute von diesem Bestrafungsding hörten schoss Kooperation nach oben.

Możecie przeznaczyć część swoich pieniędzy, by ukarać tych, którzy nie współpracują.

Gleichzeitig ist die Grunddynamik der monetären Expansion nach wie vor moderat.

Jednocześnie aktualna tendencja ekspansji monetarnej jest nadal umiarkowana.

Zugleich ist der wirtschaftliche Ausblick nach wie vor mit Abwärtsrisiken behaftet.

Jednocześnie nadal występują czynniki ryzyka mogące spowolnić tempo wzrostu.

Aber das es nach Möglichkeit kopiert wird, unabhängig der entstehenden Konsequenzen.

Ale, że zostanie skopiowany, jeśli będzie mógł, niezależnie od konsekwencji.

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie manuell nach Updates suchen möchten:

Jeśli chcesz ręcznie sprawdzić, czy są nowe aktualizacje, wykonaj następujące kroki:

Es sollte je nach Bedarf des Patienten ein- oder zweimal täglich verabreicht werden.

Powinna być podawana raz lub dwa razy dziennie zależności od potrzeb pacjenta.

Der Grund hierfür ist, dass Sie Ihr Konto nach der Website-URL benannt haben.

Dzieje się tak, gdy użytkownik nadał kontu nazwę wywodzącą się z adresu URL witryny.

Und je nachdem wen man fragt, "the surge" sollte es noch weiter nach oben drücken.

Zależnie od tego, kogo spytać, wzmocnienie sił miało podnieść alfę jeszcze bardziej.
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.