Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "Mitteilung"

 

"Mitteilung" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 37

Mitteilung {rzeczownik}

Mitteilung {f.} (też: Nachricht, Kenntnis, Bescheid, Erkundigung)

(Gelächter) Aber ich habe eine Mitteilung an die Selbstmordattentäter, an diejenigen, die sich selbst in die Luft gesprengt haben."

(Śmiech) "Mam wiadomość dla zamachowców-samobójców, dla tych, którzy wysadzili się w powietrze".

" (Gelächter) Aber ich habe eine Mitteilung an die Selbstmordattentäter, an diejenigen, die sich selbst in die Luft gesprengt haben.

(Śmiech) "Mam wiadomość dla zamachowców-samobójców, dla tych, którzy wysadzili się w powietrze".

Mitteilung {f.} (też: Benachrichtigung, Eröffnung, Verständigung)

Es ist eine Mitteilung über eine Zonenänderung für ein Bürogebäude, damit die Menschen in der Umgebung wissen, was geschieht.

Jest to zawiadomienie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego biurowca stworzone, aby powiadomić sąsiadów co się dzieje.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "Mitteilung":

 

Podobne tłumaczenia

"Mitteilung" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Mitteilung" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dean Ornisch: »In der ersten Zeit schrieb ich Mitteilungen in Notizbücher.

Dean Ornish: "Na początku, przez dłuższy czas, pisałem wiadomości w notatnikach.

Diese Mitteilung wird anschließend im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

Notyfikacja zostaje następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Für die Mitteilung und Billigung von Rechtsakten in der Zukunft wurden Verfahren festgelegt.

Procedury powiadamiania i przyjmowania przyszłych środków i aktów zostały ustanowione.

Hauptthema der Tagung des Europäischen Rates in London waren die Mitteilungen der Kommission.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Londynie w Wielkiej Brytanii.

„ Direkte Mitteilung an das medizinische Fachpersonal“

Bezpośredni komunikat adresowany do pracowników służby zdrowia

Und der Adressat kann die Mitteilung empfangen, wenn es ihm passt.

I to właśnie się podoba ludziom na całym świecie, dlatego już ponad trzy miliardy ludzi korzysta z tej możliwości.

Darüber hinaus senden wir den Webmastern betroffener Websites Mitteilungen an folgende E-Mail-Adressen der Website:

Webmasterom witryn dotkniętych tym problemem wysyłamy również powiadomienia na następujące adresy e-mail w ich domenie:

Darüber hinaus senden wir den Webmastern betroffener Websites Mitteilungen an folgende E-Mail-Adressen der Website:.

Webmasterom witryn dotkniętych tym problemem wysyłamy również powiadomienia na następujące adresy e-mail w ich domenie:.

Die Kommission bestätigt binnen vier Monaten nach Eingang der Mitteilung die Beteiligung des betreffenden Mitgliedstaats.

Komisja potwierdza, w terminie czterech miesięcy od otrzymania tej notyfikacji, uczestnictwo danego Państwa Członkowskiego.

Mit dem Formular P1 erhalten Sie von jedem Land eine Mitteilung über die in Bezug auf Ihren Antrag getroffene Entscheidung.

Każdy kraj przedstawi swoją decyzję w sprawie Twojego wniosku w specjalnej nocie, którą otrzymasz na formularzu P1.

Jede Partei kann die Lizenz jederzeit mit einer Frist von 60 Tagen nach einer schriftlichen Mitteilung an die andere Partei beenden.

Każda ze stron może w dowolnym czasie odstąpić od Licencji z 60-dniowym pisemnym powiadomieniem strony drugiej.

Wie sie diese Verpflichtung umzusetzen gedenkt, hat sie in einer Mitteilung über die Zugänglichkeit von EU-Websites [102KB] dargelegt.

Sposób, w jaki realizuje tę politykę, przedstawiono w dokumencie strategicznym UE na temat dostępności stron internetowych UE [102KB].

Sie können innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über dieses negative Gutachten eine Überprüfung des Gutachtens beantragen.

W terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia o opinii firma może wystąpić o jej ponowne rozpatrzenie.

Schließlich fügte die Kommission in ihrer Mitteilung über die Überprüfung des „Small Business Act“ für Europa einige besondere Ziele hinzu.

Konkretne cele sformułowano w komunikacie w sprawie przeglądu programu „Small Business Act” dla Europy.

In ihrer Mitteilung „Überprüfung des Small Business Act“ hat die Kommission die EU-Länder dazu aufgerufen, folgende Schritte zu unternehmen:

W swoim komunikacie w sprawie przeglądu programu „Small Business Act” Komisja wezwała państwa członkowskie do:

An diese Maßnahmen sollte durch eine Mitteilung an Angehörige von Gesundheitsberufen („ Dear-Healthcare-Professional-Letter“) erinnert werden.

Pracownicy służby zdrowia mieli zostać poinformowani o tych problemach w piśmie powiadamiającym (Pismo do pracowników służby zdrowia).

In der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann Sie Beschwerde einlegen können.

Musi określać wszystkie przyczyny i konsekwencje oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

In der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann sie Beschwerde einlegen können.

Musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

In der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann sie Beschwerde einlegen können.

Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

In der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann Sie Beschwerde einlegen können.

Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.
 

Wyniki z forum

"Mitteilung" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.