Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "Griechisch"

 

"Griechisch" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 29

Griechisch {rzeczownik}

Griechisch {n.} [jęz.] (też: Altgriechisch)

greka {f.} [jęz.]

griechisch {przymiotnik}

griechisch {przym.}

grecki {przym. m.}

Griechisch

Grecki

Geben Sie beispielsweise Griechisch ein, um einen griechischen Buchstaben zu suchen, oder geben Sie Zhe ein, um alle Typen des kyrillischen Zeichens Zhe zu suchen.

Na przykład aby wyszukać literę grecką, wpisz nazwę Grecki, aby wyszukać wszystkie rodzaje cyrylickiego znaku Zhe, wpisz nazwę Zhe.

Also nahm er das griechische Wort "Mimeme", was bedeutet: das was imitiert wird.

Wybrał greckie słowo "mimeme", które oznacza to, co jest imitowane.

Sie hat einen Platz in der ersten Reihe bei einer griechischen Tragödie.

Ma najlepsze miejsce na pokazie greckiej tragedii.

Anagnorisis ist das griechische Wort für Erkenntnis.

Anagnorisis znaczy po grecku 'odkrycie', przejście od ignorancji do wiedzy, czyli to, czym zajmuje się nasza stacja.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"Griechisch" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Griechisch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Es war irgendwie ein Scherz, weil es aus dem griechischen eine Doppelbedeutung hat.

Był to swego rodzaju żart. ~~~ Słowo to pochodzi z greki i jest dwuznaczne.

"Ekstase" bedeutete auf Griechisch einfach nur, etwas zur Seite zu stehen.

Ekstaza, w języku greckim, znaczyła tyle, co stać obok czegoś.

Man nennt es "helios" -- nach dem griechischen Wort für Sonne.

Od 'helios' czyli Słońca. ~~~ To brzmi tajemniczo, ale tak to wyglądało.

Stellungnahme der EZB zu Änderungen der griechischen Regelungen zur Abwicklung für Kreditinstitute

Opinia EBC w sprawie zmian w greckim systemie działań naprawczych dla instytucji kredytowych

Stellungnahme der EZB zur Änderung der griechischen Regelungen zur Abwicklung von Kreditinstituten

Opinia EBC w sprawie zmian w greckim systemie naprawczym dla instytucji kredytowych

Und alle Männer waren griechische Krieger die mit Agamemnon kämpften.

A mężczyźni – greckimi wojownikami walczącymi z Agamemnonem.

Die dritte Fähigkeit ist medes, was wir Gassenwissen nennen könnten – das ist ein griechisches Wort.

To wrażliwość na środowisko fizyczne, zdolność wyłapywania wzorców w środowisku -- pojmowanie sedna.

Notenbankfähigkeit von Anleihen, die von der griechischen Regierung ausgegeben oder garantiert werden

Kwalifikacja obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji

Als Erwachsener wusste ich mehr über die großen griechischen Mythen, die sich dort im Himmel jede Nacht abspielten.

A jako dorosły byłem bardziej świadom wielkich greckich mitów rozgrywających się co noc nad naszymi głowami.

Am 22. Mai 2012 verabschiedete der EZB-Rat die Stellungnahme CON/2012/39 auf Ersuchen des griechischen Finanzministeriums.

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/39 w dniu 22 maja 2012 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Und wenn Sie mit den Werken des alten griechischen Historikers Herodotus vertraut sind, kennen Sie vielleicht diese Geschichte.

Jeśli znacie dzieło starożytnego historyka greckiego Herodota, może znacie tę opowieść.

Am 19. September 2011 verabschiedete der EZB-Rat diese Stellungnahme auf Ersuchen des griechischen Finanzministeriums (CON/2011/72).

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 19 września 2011 r., na wniosek greckiego ministerstwa finansów (CON/2011/72).

Am 22. Dezember 2011 verabschiedete der EZB-Rat diese Stellungnahme auf Ersuchen des griechischen Finanzministeriums (CON/2011/107).

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 22 grudnia 2011 r., na wniosek greckiego ministerstwa finansów (CON/2011/107).

Es ist das alte, wirklich griechische Konzept der Philantropie in ihrem ursprünglichen Sinn: phil-antropie: die Liebe zur Menschheit.

W starożytnej Grecji, w pierwotnym znaczeniu, filantropia oznaczała: phil-ánthrōpos: kochający ludzkość.

Es war irgendwie ein Scherz, weil es aus dem griechischen eine Doppelbedeutung hat.

Był to swego rodzaju żart.

Man nennt es "helios" -- nach dem griechischen Wort für Sonne.

Od 'helios' czyli Słońca.

Sei einzigartig! ~~~ -- Wie die griechischen Heroen, wie Iason, der über das Meer fuhr mit den Argonauten und das goldene Vlies raubte.

Bądź spektakularny! jak greccy bohaterowie, jak Jazon, który przemierzył morza razem z Argonautami i zdobył złote runo.

An einer Stelle zieht Achilles, der berühmte griechische Held, seine Truppen aus dem Krieg zurück, und das gesamte Unternehmen leidet darunter.

W jednym epizodzie Achilles, słynny wojownik z Grecji, prowadzi swoje oddziały na wojnę, i zaczyna się cały wojenny trud.

Am 22. Mai 2012 verabschiedete der EZB-Rat die Stellungnahme CON/2012/40 auf Ersuchen des griechischen Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit.

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/40 w dniu 22 maja 2012 r. na wniosek greckiego ministerstwa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sie übersetzten aus dem Lateinischen und Griechischen ins Arabische, ins Persische und dann wurde es in die germanischen und romanischen Sprachen von Europa übersetzt.

Tłumaczono z łaciny i greki na arabski, perski i dalej na germańskie języki Europy i języki romańskie.
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: w dół rzeki, otaczający, zwietrzały, łukowaty, zachłanność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.