Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "gewähren"

 

"gewähren" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 46

gewähren {czasownik}

gewähren [gewährte|gewährt] {czas. przech.} (też: versichern, sichern, bestreiten)

zapewnić {czas.}

gewähren [gewährte|gewährt] {czas. przech.}

udzielić {czas.}

So können Sie einen neuen Nutzer hinzufügen und ihm Rechte gewähren:.

Aby udzielić dostępu podczas dodawania nowego użytkownika, wykonaj następujące kroki:.

So können Sie einen neuen Nutzer hinzufügen und ihm Rechte gewähren:

Aby udzielić dostępu podczas dodawania nowego użytkownika, wykonaj następujące kroki:

Im Anschluss können Sie anderen Personen Zugriff gewähren.

Następnie możesz udzielić dostępu innym osobom.

Konstantinos schrieb daraufhin dem Händler, der seinen Fehler zugab und bereit war, eine zusätzliche einjährige gewerbliche Garantie zu gewähren.

Konstantinos napisał do sprzedawcy, który przyznał, że doszło do błędu i zgodził się udzielić konsumentowi dodatkowej, rocznej gwarancji.

Sie können beim Hinzufügen eines neuen Nutzers den Zugriff auf Berichte bestimmter Profile gewähren oder die Zugriffsrechte für vorhandene Nutzer ändern.

Można udzielić dostępu do raportów określonych profili podczas dodawania nowego użytkownika lub modyfikować dostęp istniejących użytkowników.

gewähren [gewährte|gewährt] {czas. przech.} (też: geben)

Sie sieht auch Ausnahmen von der Visumpflicht vor, die Mitgliedstaaten bestimmten Personengruppen gewähren können.

Rozporządzenie przewiduje również odstępstwa od obowiązku wizowego, których państwa członkowskie mogą udzielać określonym osobom.

gewähren [gewährte|gewährt] {czas. przech.} (też: versichern, sicherstellen, sichern, bestreiten)

 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "gewähren":

 

Podobne tłumaczenia

"gewähren" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gewähren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Sie können den Zugriff gewähren, indem Sie Ihre Kontoinformationen eingeben.

W takim przypadku można zezwolić na dostęp, wprowadzajć informacje o koncie użytkownika.

Beispielsweise könnte Ihnen der Inhaltsanbieter die folgenden Nutzungsrechte gewähren:

Na przykład dostawca zawartości może przyznać użytkownikowi następujące prawa użytkowania:

So gewähren Sie einem vorhandenen Nutzer Zugriff auf ein oder mehrere Profile bzw.

Aby umożliwić lub ograniczyć istniejącemu użytkownikowi dostęp do jednego lub więcej profili:.

Gewähren Sie Zugriff auf der niedrigsten Ebene, die pro Nutzer erforderlich ist.

Przyznaj każdemu użytkownikowi tylko niezbędny poziom dostępu.

Diejenige, die ihm seine Bitte nach einem Golfwagen nicht gewähren würden, welche Gründe hätten Sie?

Teraz ludzie, którzy byli przeciw Casey'owi Martinowi dlaczego tak zdecydowaliście?

Es gibt keine Shops, die Ihnen das Recht zum Brennen abonnierter Musiktitel auf eine Audio-CD gewähren.

Żaden sklep nie przyznaje praw do nagrywania utworów objętych subskrypcją na dysk CD audio.

Diese Nutzer können nur diejenigen Berichte im Profil aufrufen, für die Sie ihnen Zugriffsrechte gewähren.

Użytkownicy z takim dostępem mogą wyświetlać tylko te raporty w profilu, do których mają przyznany dostęp.

Wir können Ihnen keinen Aufschub zum Vornehmen der Änderungen gewähren.

Nie możemy dać więcej czasu na wprowadzenie zmian.

Aber auf der Grundlage unserer Vereinbarungen gaben sie uns diesen Vertrauensvorschuss und ließen uns gewähren.

Ale dzięki założeniom mogli wyruszyć w nieznane z rozwagą.

Wählen Sie aus den verfügbaren Websiteprofilen die Profile aus, auf die Sie dem Nutzer Zugriff gewähren möchten.

Z listy Dostępne profile witryn internetowych wybierz profile, do których użytkownik powinien mieć dostęp.

So gewähren Sie einem vorhandenen Nutzer Zugriff auf ein oder mehrere Profile bzw. schränken dessen Zugriff ein:

Użytkownicy z takim dostępem mogą wyświetlać tylko te raporty w profilu, do których mają przyznany dostęp.

Wie kann ich dem Google-Crawler Zugriff gewähren?

Jak udostępnić moją witrynę waszym robotom?

Aber bevor ich dazu komme, erlauben Sie mir bitte, Ihnen kurze Einblicke in meine persönliche Geschichte zu gewähren.

Zanim jednak do tego przystąpie, pozwólcie mi podzielić się z wami momentami mojej własnej historii.

Tradition ist entscheidend um Stabilität zu gewähren um Familien aufzuziehen und zusammenhängende soziale Gruppen zu schaffen.

Tradycja jest ważna aby zbudować stabilność, by zakładać rodziny i tworzyć spójne grupy społeczne.

Einige Shops gewähren Ihnen auch das Recht, den Musiktitel mit begrenzter Häufigkeit mit einem tragbaren Gerät zu synchronisieren.

Niektóre sklepy przyznają również prawo synchronizowania utworu z urządzeniem przenośnym ograniczoną liczbę razy.

MÖGLICHERWEISE - EU-Regierungen sind nicht verpflichtet, Studenten aus anderen EU-Ländern Stipendien oder Darlehen zu gewähren.

ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ - Rządy krajów UE nie są zobowiązane do przyznawania stypendiów ani pożyczek studentom z innych krajów Unii.

Verkäufer dürfen nicht behaupten, sie würden Ihnen Sonderrechte gewähren, wenn diese sowieso gesetzlich vorgeschrieben sind.

Sprzedawcy nie mogą twierdzić, że przyznają ci specjalne przywileje, gdy tak naprawdę dane uprawnienia wynikają z obowiązującego prawa

Er ließ uns gewähren.

Pacjent się zgodził.

Einige Länder gewähren ausländischen Studenten aber auf eigene Veranlassung dennoch Unterhaltsbeihilfen.

Niektóre kraje, z własnej inicjatywy, mogą jednak zadecydować o przyznawaniu studentom zagranicznym stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania.

Wenn Sie unserem Crawler Zugriff auf Ihre Seiten gewähren möchten, können Sie dies tun, ohne anderen Bots das Crawlen Ihrer Website zu gestatten.

Możesz udostępnić swoje strony robotom Google, ale zabronić dostępu innym.
 

Wyniki z forum

"gewähren" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.