Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "genug"

Czy chodziło Ci o genügen?
 

"genug" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 373

Genug!

Denn wenn ich Ariadnes Faden nicht habe, um mich fest zu ankern – genug Metaphern für Ihren Geschmack?

Bo jeśli nie wystarczy mi nici Ariadny, którą mogę zaczepić -- czy macie już dosyć metafor?

Aber es stellte sich heraus, dass die Temperatur 343 Grad Celsius betrug, also heiß genug um Blei zu schmelzen.

Okazuje się, że temperatura u ujścia wynosiła 343 °C, dosyć, by stopić ołów.

Und so sagte er: "Ich habe von all diesem genug.

Powiedział on, "Mam już tego dosyć.

Wie schon gesagt, diese Cephalopoden sind klug genug, sich gegenseitig nicht zu verletzen.

Głowonogi są dosyć inteligentne.

Ich kaufte bei eBay eine Kopie, des Malteser Falken bei eBay. ~~~ und hatte schon genug Bilder heruntergeladen, um eine brauchbare Vorstellung zu haben.

Kupiłem naprawdę kiepską replikę sokoła maltańskiego na eBayu i ściągnąłem dosyć zdjęć, żeby mieć jakieś sensowne materiały.

genug {przysłówek}

genug {przysł.} (też: ziemlich, ganz schön, reichlich, einigermaßen)

dość {przysł.}

Unsere Ärzte wissen nicht, wer zur Hölle wir sind und sie haben nicht genug Zeit für uns.

Lekarze nie wiedzą kim do cholery jesteśmy i nie mają dla nas dość czasu.

Ich sagte: "Ich werde das nicht tun. ~~~ Wir haben nicht genug Gas um so langsam zu fliegen."

Kłóciłem się, mówiłem "Nie ma mowy." "Nie mamy dość paliwa, by lecieć tak wolno."

Und dann - wenn ihr schlau genug seid, landet die Wäsche in einem Korb auf der Waschmaschine.

A jeśli jesteś dość sprytny, spada do koszyka stojącego na pralce.

Ich habe niemals genug, selbst als Milliardär habe ich nie genug.

Nigdy nie ma się dość, będąc nawet miliarderem chce się zawsze więcej.

Denn das wäre nicht gut genug für einen Amerikaner, um dafür sein Blut zu vergießen.

Bo to nie jest dość dobre, aby Amerykanie przelewali za to krew.

genug {przysł.} (też: ausreichend, genügend, hinlänglich)

wystarczająco {przysł.}

Und wenn wir hier lange genug sitzen, wird es vom Papier runter ins Publikum segeln.

A jeżeli posiedzicie tutaj wystarczająco długo, uniesie się w waszą stronę.

Aber sie waren klug genug gewesen, "Nein" zu sagen. ~~~ Also bekam er sie nicht.

A oni mieli wystarczająco zdrowego rozsądku i odpowiedzieli "nie", więc ich nie dostał.

Und wenn das Auto und der Fahrer gut genug waren, dann gewannen Sie das Rennen.

A jeśli samochód i kierowca był wystarczająco dobry, wygrywałeś wyścig.

Die Wahrheit ist, es gibt keine Anreize die man ausarbeiten kann die jemals gut genug sind.

Prawda jest jednak taka, że nie ma nagród, i które kiedykolwiek byłyby wystarczająco mądre.

Wir konnten nicht genug eigene Zellen außerhalb des Körpers züchten.

Nie możemy wyhodować wystarczająco dużo własnych komórek poza ludzkim ciałem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "genug":

 

Podobne tłumaczenia

"genug" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "genug" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wenn es genug davon gibt, haben wir eine ganze Nation, die nicht schützenswert ist.

Kiedy ich liczba jeszcze wzrośnie, nasz naród nie będzie zasługiwał na obronę.

Für jemanden der in einem kleinen Ort in Wales aufwuchs ist das schon genug.

Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.

Falls nicht mehr genug für Ihre Dosis vorhanden ist, wech- seln Sie die Patrone aus.

Jeśli ilość roztworu jest mniejsza od zaleconej dawki, należy zmienić wkład.

Die Wahrheit ist, dass weder Regeln noch Anreize genug für diesen Job sind.

Prawda jest jednak taka, że ani zasady, ani nagrody nie wystraczą, aby się udało.

Wenn Sie nicht genug essen, kann Ihr Blutzuckerspiegel absinken (Hypoglykämie).

w przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć

Wenn du kreativ genug bis, spielerisch genug und Spaß hast, kannst du jeden erreichen?

Jeśli jesteś dostatecznie kreatywny, zdolny, fajny, czy możesz stać się kimś?

Wenn Sie nicht genug essen, k ann Ihr Blutzuckerspiegel absinken (Hypoglykämie).

w przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć

Und es war gut genug erhalten, um die DNA dieses Individuums zu bestimmen.

Zdali sobie sprawę, że pochodzi on z ostatniego paliczka małego palca człowieka.

Kein EU-Mitgliedstaat ist stark genug für einen Alleingang im Welthandel.

Żaden kraj UE nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie w handlu światowym.

Ihr wisst bereits genug um mir zu sagen was falsch ist an dieser Behauptung?

(Śmiech) Swoją drogą, śmiejecie się z książki, która zmieniła moje życie.

Ärzte und Pflegepersonal haben schlicht nicht genug Zeit für die Patienten.

To znaczy, że lekarze i pielęgniarki po prostu nie mają czasu na zajęcie się pacjentami.

Leider ist das kein Problem, dem wir bisher genug Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Niestety, nie jest to zagadnienie do którego przywiązywaliśmy dużą wagę.

Ich verstand den Aufbau von Wirbelsäulen gut genug, um ihn nachzubauen.

Inną z moich obsesji od lat są kręgosłupy i szkielety; mam ich kilkaset.

Jemand fragte "Wieso?" ~~~ und sie sagten, "Naja, erstens gibt es genug Politiker.

Ktoś mógłby spytać: "Dlaczego?" a naukowcy na to: "Ponieważ polityków nigdy nie zabraknie.

Ich denke nicht, dass die Lösungen die ich vorschlug gut genug oder intelligent genug sind.

Nie sądzę, by rozwiązania, które zaproponowałem, były dostatecznie dobre, czy mądre.

Die EU erzeugt genug Nahrungsmittel für ihren Bedarf, und die Landwirte verdienen gut.

UE wytwarza wystarczającą ilość żywności, a rolnicy dobrze zarabiają.

Genug davon. ~~~ Es ist also eine Art rekursives Observationssystem.

Zostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.

Sagen Sie sich, dass Sie nicht genug Dichter sind, um die Reichtümer des Alltags zu wecken."

Powiedz sobie, iż za mało w tobie poety, by obudzić wszystkie jego bogactwa".

Endlich, eine Lösung, die groß genug ist, unsere Probleme zu lösen.

Nareszcie, rozwiązanie na tyle wybitne aby rozwiązać nasze problemy.

Wir wissen, dass man bei der Arbeit nie vorsichtig genug sein kann.

Wiemy, że jeśli chodzi o pracę, ostrożności nigdy nie jest zbyt wiele.
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.