Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "genau"

 

"genau" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 1922

genau {przysłówek}

genau {przysł.} (też: exakt, einwandfrei, penibel, eingehend)

dokładnie {przysł.}

Aranesp wirkt genau auf dieselbe Weise wie das natürliche Hormon Erythropoetin.

Aranesp działa dokładnie w taki sam sposób jak naturalny hormon – erytropoetyna.

Nespo wirkt genau auf dieselbe Weise wie das natürliche Hormon Erythropoetin.

Nespo działa dokładnie w taki sam sposób jak naturalny hormon – erytropoetyna.

Nespo wirkt genau auf dieselbe Weise wie das natürliche Hormon Erythropoetin.

Nespo działa dokładnie w taki sam sposób, jak naturalny hormon – erytropoetyna.

Und sogar jene, die glaubten, es ginge ihnen besser, entsprachen genau den Kontrollen.

Nawet ci, którzy myśleli że jest z nimi coraz lepiej, zostali dokładnie dopasowani.

Und sie können sich auf Fingerschnipp auch genau nach Belieben aufreihen.

A potem mogą też, kiedy się pstryknie, ustawić się dokładnie tak jak chcecie.

genau {przysł.} (też: präzise, feinfühlig)

precyzyjnie {przysł.}

Mithilfe von genau ausgerichteten Anzeigen lässt sich diese Frage beantworten.

Precyzyjnie skierowane reklamy mogą im odpowiedzieć na to pytanie.

Versuchen Sie Beschreibungen zu verfassen, die die entsprechende Seite genau charakterisieren.

Jeśli to możliwe, staraj się tworzyć opisy precyzyjnie określające każdą stronę.

Und wir können das mit dem Kepler sehr, sehr genau messen, und die Effekte verfolgen.

Powodują, że światło pochodzące od gwiazdy zmienia się, co można, dzięki Keplerowi, precyzyjnie zmierzyć i śledzić.

Und Sie können Ihren Roboter sehr genau einstellen um genau an dieser Stelle zu arbeiten.

Robota można ustawić bardzo precyzyjnie, żeby pracował w tym jednym miejscu, więc do czegoś takiego jest perfekcyjny.

Es geht tatsächlich um eine zeitlich sehr genau bestimmbare Sache.

To jest naprawdę precyzyjnie określone.

genau {przysł.} (też: gerade eben, gerade, just, ausgerechnet)

akurat {przysł.}

Das war genau richtig.

Tym razem było tak akurat.

genau {przymiotnik}

genau {przym.} (też: akkurat, exakt, pingelig, penibel)

dokładny {przym. m.}

Ihr FlexPen ist für eine sehr genaue und sichere Funktionsweise entwickelt worden.

Budowa wstrzykiwacza FlexPen zapewnia jego dokładne i bezpieczne działanie.

Ihr FlexPen ist für eine sehr genaue und sichere Funktionsweise entwickelt worden.

Budowa wstrzykiwacza NovoMix 50 FlexPen zapewnia jego dokładne i bezpieczne działanie.

Ihr FlexPen ist für eine sehr genaue und sichere Funktionsweise entwickelt worden.

Budowa wstrzykiwacza NovoMix 30 FlexPen zapewnia jego dokładne i bezpieczne działanie.

Ihr FlexPen ist für eine sehr genaue und sichere Funktionsweise entwickelt worden.

Budowa wstrzykiwacza NovoMix 70 FlexPen zapewnia jego dokładne i bezpieczne działanie.

Genaue Anweisungen für die subkutane Injektion finden Sie am Ende der Packungsbeilage.

Dokładne instrukcje wstrzykiwania podskórnego zamieszczono na końcu tej ulotki.

genau {przym.} (też: pünktlich, gründlich, gewissenhaft, akkurat)

akuratny {przym. m.}

gen {rzeczownik}

Gen {n.} [biol.]

gen {m.} [biol.]

− Die Bildung von Faktor IX im Körper wird durch das Faktor IX-Gen kontrolliert.

− Wytwarzanie czynnika IX w organizmie jest kontrolowane przez gen czynnika IX.

Helixate NexGen ist sowohl zur Kurz- als auch zur Langzeitanwendung angezeigt.

Helixate NexGen przeznaczony jest do krótkotrwałego lub długotrwałego stosowania.

Dieses Gen regt bei seiner Mutation in Tumorzellen das Wachstum des Tumors an.

Gen ten stymuluje rozwój nowotworu, podlegając mutacji w komórkach nowotworowych.

Reproduktionsstudien bei Tieren wurden mit Helixate NexGen nicht durchgeführt.

Nie prowadzono badań nad wpływem preparatu Helixate NexGen na reprodukcję zwierząt.

− Die Herstellung von Faktor IX im Körper wird durch das Faktor IX-Gen kontrolliert.

− Wytwarzanie czynnika IX w organizmie jest kontrolowane przez gen czynnika IX.
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "genau":

Synonimy (polski) dla "gen":

 

Podobne tłumaczenia

"genau" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "genau" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nehmen Sie Revlimid und Dexamethason immer genau nach Anweisung des Arztes ein.

Lek Revlimid i deksametazon należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Verwenden Sie den Pen genau, wie in diesen Hinweisen zur Handhabung beschrieben.

Należy używać wstrzykiwacza zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użycia.

Verwenden Sie den Pen genau wie in diesen Hinweisen zur Handhabung beschrieben.

Należy używać wstrzykiwacza zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użycia.

Verwenden Sie den Pen genau wie in diesen Hinweisen zur Handha- bung beschrieben.

Należy używać wstrzykiwacza zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użycia.

Wir müssen verstehen, warum sie die Pensions-Berechnung genau so gemacht haben.

Musimy zrozumieć dlaczego istnieje taki system emerytalny i jak on funkcjonuje.

Zur genauen Abmessung ist ein gehäufter Messlöffel aus dem Behälter zu entnehmen.

Zaleca się pobranie czubatej łyżeczki z pojemnika i wyrównanie czubka np. nożem.

RW:...sowas wie einen Ruf, der in L.A. ~~~ eine Zeit lang genau darauf basierte.

RW: -- coś na kształt sławy -- jego sława była wykreowana w L.A. przez jakiś czas.

Nehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.

Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wir haben die Temperatur im letzten Jahrhundert um genau diesen Betrag erhöht.

Właściwie to przez ostatnie stulecie zmieniliśmy temperaturę we właściwym stopniu.

Genau diese Leute glauben in vielen Zusammenhängen fest an die Grenzen des Markts.

Ci sami ludzie w wielu przypadkach są święcie przekonani o ograniczeniach rynku.

Ihr Kind sollte diese Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes einnehmen.

Dziecko powinno stosować kapsułki zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza pediatry.

Ich weiss, dass das viele von Ihnen verängstigt, aber das war genau meine Absicht.

Wiem, że wielu z was to przeraża, ale to z mojej strony całkiem zamierzony efekt.

Sehen Sie sich die Felder "An:" bzw. "Cc" der verzögerten Nachricht genau an.

Przyjrzyj się uważnie wartościom w polach „Do:” i „DW:” w opóźnionej wiadomości.

Schauen sie es sich genau an, dies ist die heutige, saubere Kohletechnologie.

Przyjżyjcie się długo i uważnie, tak wygląda dzisiejsza technologia czystego węgla.

Nehmen Sie Helicobacter Test INFAI immer genau nach Anweisung des Arztes ein.

Test INFAI Helicobacter należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Schauen Sie sich die mit dem Pen fest verbundene Patrone vor Gebrauch genau an.

Przed użyciem należy obejrzeć wkład umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu.

Wir müssen uns in diesen Gefilden befinden. ~~~ Ich will genau solches Zeug tun.

Spróbujmy przenieść się do tego świata, chciałbym robić właśnie takie rzeczy.

Sie können genau sehen, was passiert ist, nachts um drei beim Planungs-Meeting.

Wiecie, co się wydarzyło o trzeciej nad ranem podczas spotkania projektowego?

Daher denke ich, dass Sie alle genau so besorgt sein sollten, wie ich es bin.

Oto dlaczego uważam że wszyscy powinniście podejść do tego z podobną troską jak ja.

Die Genauig- keit des Tests hängt entscheidend von der Qualität der Atemanalyse ab.

Dokładność badania w bardzo dużej mierze zależy od jakości analizy oddechowej.
 

Wyniki z forum

"genau" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kpina, wojowniczy, rozpakować skompresowany plik, podatek od osób prawnych, decydujące starcie

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.