niemiecko-polskie tłumaczenie słowa "genau"

DE genau niemieckie tłumaczenie

genau {przym.}
genau {przysł.}

PLgen polskie tłumaczenie

gen {m.}
DE

DE genau
volume_up
{przymiotnik}

genau (też: akkurat, exakt, sorgsam, eingehend)
volume_up
dokładny {przym. m.}
Metabolisierung Der genaue Stoffwechselweg von Ustekinumab ist nicht bekannt.
Metabolizm Dokładny metabolizm ustekinumabu nie został poznany.
Der genaue antitumorale Wirkungsmechanismus von Doxorubicin ist nicht bekannt.
Dokładny mechanizm przeciwnowotworowego działania doksorubicyny nie jest znany.
Der genaue Mechanismus der tumorhemmenden Wirkung von Paclitaxel ist nicht bekannt.
Dokładny mechanizm działania przeciwnowotworowego paklitakselu nie jest znany.
genau (też: akkurat, pünktlich, sorgfältig, gründlich)
volume_up
akuratny {przym. m.}

Przykłady użycia - "genau" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanGenau diese Leute glauben in vielen Zusammenhängen fest an die Grenzen des Markts.
Ci sami ludzie w wielu przypadkach są święcie przekonani o ograniczeniach rynku.
German. ~~~ eine Zeit lang genau darauf basierte.
RW: -- coś na kształt sławy -- jego sława była wykreowana w L.A. przez jakiś czas.
GermanIhr Kind sollte diese Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes einnehmen.
Dziecko powinno stosować kapsułki zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza pediatry.
GermanNehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanVerwenden Sie den Pen genau wie in diesen Hinweisen zur Handhabung beschrieben.
Należy używać wstrzykiwacza zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użycia.
GermanVerwenden Sie den Pen genau wie in diesen Hinweisen zur Handha- bung beschrieben.
Należy używać wstrzykiwacza zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użycia.
GermanIch weiss, dass das viele von Ihnen verängstigt, aber das war genau meine Absicht.
Wiem, że wielu z was to przeraża, ale to z mojej strony całkiem zamierzony efekt.
German"Cc" der verzögerten Nachricht genau an.
Przyjrzyj się uważnie wartościom w polach „Do:” i „DW:” w opóźnionej wiadomości.
GermanWir haben die Temperatur im letzten Jahrhundert um genau diesen Betrag erhöht.
Właściwie to przez ostatnie stulecie zmieniliśmy temperaturę we właściwym stopniu.
GermanSie können genau sehen, was passiert ist, nachts um drei beim Planungs-Meeting.
Wiecie, co się wydarzyło o trzeciej nad ranem podczas spotkania projektowego?
GermanSchauen Sie sich die mit dem Pen fest verbundene Patrone vor Gebrauch genau an.
Przed użyciem należy obejrzeć wkład umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu.
GermanNW: Dies ist also von genau diesem Tier hier, der großen Weißnasenmeerkatze.
NW: Zatem to pochodzi właśnie od tego zwierzęcia tutaj, Koczkodana białonosego.
GermanBestmögliche Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie die Anweisungen genau befolgen.
Najłatwiej rozwiążesz problem, postępując ściśle według naszych instrukcji.
GermanLesen Sie vor dem Senden Ihres Berichts die Richtlinien für jeden Verstoß genau durch.
Przed przesłaniem zgłoszenia koniecznie zapoznaj się z opisem każdego nadużycia.
GermanNehmen Sie [ Phantasiebezeichnung ] immer genau nach Anweisung Ihres Arztes ein.
Lek [ Nazwa własna ] należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanNehmen Sie Helicobacter Test INFAI immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Test INFAI Helicobacter należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanNehmen Sie Lansoprazol-ratiopharm 30 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein.
Lek Lansoprazol ratiopharm należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanNehmen Sie Lansoprazol-ratiopharm 15 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein.
Lek Lansoprazol ratiopharm należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanWenden Sie Exelon transdermale Pflaster immer genau nach Anweisung des Arztes an.
Lek Exelon systemy transdermalne należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanBestmögliche Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie die Anleitung genau befolgen.
Najłatwiej rozwiążesz problem, postępując ściśle według naszych instrukcji.