"empfehlen" po polsku

DE

"empfehlen" - polskie tłumaczenie

DE empfehlen
volume_up
[empfehlend|empfohlen] {czasownik}

Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Stalevo kann daher nicht empfohlen werden.
Dlatego nie można zalecać stosowania leku Stalevo u dzieci.
Wir empfehlen Ausgleichssport als effektivste, einfachste Möglichkeit.
Zalecamy ćwiczenia, jako najefektywniejszą i łatwą rzecz do robienia.
Zusätzlich zur regelmäßigen Überprüfung Ihrer Website empfehlen wir Folgendes:
Oprócz regularnego monitorowania swojej witryny zalecamy również następujące działania:
empfehlen (też: anschaffen, veranlassen)
Die vorliegenden Daten reichen jedoch nicht aus, die Anwendung von Silgard während der Schwangerschaft zu empfehlen.
Jednak dane te są niewystarczające, aby polecić stosowanie szczepionki Silgard w okresie ciąży.
Die vorliegenden Daten reichen jedoch nicht aus, die Anwendung von Gardasil während der Schwangerschaft zu empfehlen.
Jednak dane te są niewystarczające, aby polecić stosowanie szczepionki Gardasil w okresie ciąży.
Kannst du mir ein gutes Restaurant in Nähe empfehlen?
Czy możesz polecić mi jakąś dobrą restaurację w pobliżu?
empfehlen (też: anschaffen, veranlassen)
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, empfehlen Sie Seiten öffentlich im Web.
Klikając ten przycisk, publicznie polecasz strony w całym internecie.
Falls Sie einen schnellen Browser suchen, empfehlen wir Ihnen Google Chrome.
Osobom szukającym szybkiej przeglądarki polecamy program Google Chrome.

Przykłady użycia - "empfehlen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanIhr Arzt wird Ihnen möglicherweise ein ergänzendes Multivitaminpräparat empfehlen.
Lekarz może zalecić przyjmowanie uzupełniających preparatów wielowitaminowych.
GermanWir empfehlen Ihnen, einen Ladebalken und einen Countdown-Timer zu verwenden.
Sugerujemy użycie bardzo kontrastowego paska ładowania i zegara z odliczaniem.
GermanGegebenenfalls wird Ihr Arzt Ihnen die Einnahme eines Eisenpräparates empfehlen. ni
W niektórych przypadkach lekarz zleci uzupełniające stosowanie produktów żelaza. o
GermanGegebenenfalls wird Ihr Arzt Ihnen die Einnahme eines Eisenpräparates empfehlen.
W niektórych przypadkach lekarz może zlecić uzupełniające stosowanie produktów żelaza.
GermanIhr Arzt kann empfehlen, dass Sie die Behandlung mindestens 3 Wochen vorher beenden.
Lekarz może zalecić przerwanie leczenia na co najmniej 3 tygodnie wcześniej.
Germange kann Ihnen unter Umständen Paracetamol empfehlen, wenn diese Symptome auftreten.
Lekarz prowadzący może zalecić przyjmowanie paracetamolu, jeśli takie objawy wystąpią.
GermanIhr Arzt kann Ihnen auch empfehlen, zusätzlich Calcium oder Vitamin D einzunehmen.
Lekarz może również zalecić uzupełniające stosowanie wapnia i witaminy D.
Germann Gegebenenfalls wird Ihr Arzt Ihnen die Einnahme eines Eisenpräparates empfehlen.
cz W niektórych przypadkach lekarz może zlecić uzupełniające stosowanie produktów żelaza.
GermanIhr Arzt kann Ihnen auch empfehlen, zusätzlich Calcium oder Vitamin D einzunehmen.
Lekarz mo e równie zaleci uzupełniaj ce stosowanie wapnia i witaminy D.
GermanGegebenenfalls wird Ihr Arzt Ihnen die Einnahme eines Eisenpräparates empfehlen. itt
W niektórych przypadkach lekarz może zlecić uzupełniające stosowanie produktów żelaza. z
GermanWir empfehlen, zum Einreichen von News-Informationen eine separate XML-Sitemap zu verwenden.
Informacje o artykułach z wiadomościami warto przesłać w osobnej mapie witryny.
German/kg empfehlen.
Alternatywnie, lekarz może zalecić dawkę początkową 450 j. m. / kg raz w tygodniu.
GermanAnzeigentyp: Wir empfehlen Ihnen, sowohl Textanzeigen als auch Image-Anzeigen zu schalten.
Typ reklamy: Zachęcamy do wyświetlania zarówno reklam tekstowych, jak i graficznych.
GermanIhr Arzt kann Ihnen unter Umständen Paracetamol empfehlen, wenn diese Symptome auftreten.
Lekarz prowadzący może zalecić przyjmowanie paracetamolu, jeśli takie objawy wystąpią.
GermanIhr Arzt kann eine zeitweilige Unterbrechung von Remicade empfehlen.
Lekarz prowadzący może zalecić okresowe przerwanie leczenia lekiem Remicade.
Germanwird Ihr Blut weiterhin regelmäßig untersuchen und die beste Dosis für Sie empfehlen.
Lekarz będzie nadal zlecał regularne badania krwi i ustali optymalną dawkę dla danego pacjenta.
GermanDaher empfehlen wir, alle Programme deinstallieren, die Sie nicht verwenden.
Dobrze jest więc odinstalować programy, które nie będą używane.
GermanIhr Arzt kann eine kurzzeitige Unterbrechung der Humira-Behandlung empfehlen.
Lekarz może zalecić czasowe przerwanie stosowania leku Humira.
GermanDaher empfehlen wir Ihnen, Ihre Bewerbung deutlich vor Ablauf der Bewerbungsfrist einzureichen.
Uprzejmie prosi się wnioskodawców o składanie podań z dużym wyprzedzeniem.
GermanDas Arbeiten im Offlinemodus kann sich in folgenden Situationen empfehlen:
Warto rozważyć pracę w trybie offline następujących sytuacjach: