Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "die anderung"

Tłumaczenie

"die anderung" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"die anderung" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "die anderung" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Der CHMP führte eine Neubewertung der Daten des Antrags auf die Typ-II-Änderung durch.

CHMP przeprowadził ponowną ocenę informacji zawartych we wniosku o zmianę typu II.

Daher empfahl der CHMP, die Änderung der Genehmigung für das Inverkehrbringen zu versagen.

CHMP zalecił zatem odmowę wprowadzenia zmiany w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

Hauptindikator der Wirksamkeit war die Änderung der Triglyzeridblutwerte nach 12 Wochen.

Głównym kryterium oceny skuteczności była zmiana poziomu trójglicerydów we krwi po 12 tygodniach.

Die Änderung des Oxytocinlevels prognostizierte ihr Mitgefühl.

Zmiana poziomu oksytocyny zapowiadała to, że będą odczuwać empatię.

Wenn Sie einen Ordner hinzufügen bzw. entfernen, wird die Änderung in Media Center berücksichtigt.

Po dodaniu lub usunięciu folderu zmiany są widoczne w programie Media Center.

Wenn Sie die Änderung nicht bestätigen, setzt Windows die Auflösung auf den vorherigen Wert zurück.

Jeśli zamiar nie zostanie potwierdzony, system Windows przywraca poprzednią wartość rozdzielczości.

Die Änderung der Systemeinstellungen ermöglicht Folgendes:

Zmieniając ustawienia systemowe, można wykonać następujące czynności:

Obwohl die Änderung in eurer Einstellung etwas für andere Lebewesen bewirkt.

Nawet zmiana w twoim umyśle już robi coś dla innych istot.

Der CVMP kann die vorgeschlagene Änderung der Indikation billigen:

CVMP przyjmuje zaproponowaną poprawioną wersję wskazania:

Der EZB-Rat ist ernsthaft besorgt über die Vorschläge zur Änderung des Stabilitäts- und Wachstumspakts.

Rada Prezesów EBC jest poważnie zaniepokojona proponowaną nowelizacją Paktu Stabilności i Wzrostu.

Wenn Sie einen Ordner hinzufügen bzw. entfernen, wird die Änderung in der Windows-Bibliothek berücksichtigt.

Po dodaniu lub usunięciu folderu zmiany są widoczne w bibliotece systemu Windows.

Was daher passiert ist, dass jemand sehr schnell die Änderung bemerkt und dann die Änderung rückgängig macht.

Moja strona jest na listach monitorowania sporej liczby użytkowników, ponieważ czasem pada ofiarą wandalizmu.

Die Änderung wird für den markierten Text übernommen.

Zmiany zostaną zastosowane do zaznaczonego tekstu.

BEGRÜNDUNG FÜR DIE ÄNDERUNG DER ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS In Erwägung nachstehender Gründe:

PODSTAWY DO POPRAWEK W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTU LECZNICZEGO Zważywszy, e

Bei regulärem HTTP-Datenverkehr ergibt sich für die Nutzer keine Änderung.

com), aby wskazywała na nasz adres NoSSLSearch.

Das ist also die Änderung, die auf uns zukommt.

To jest właśnie zmiana, która teraz zachodzi.

Weitere Informationen finden Sie unter Warum lässt Windows die Änderung einer Systemeinstellung nicht zu?

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dlaczego system Windows nie pozwala mi zmienić ustawienia systemowego?.

Jede Änderung, die zu einem anderen Farbverhalten des Geräts führt, erfordert unter Umständen ein separates Profil.

Każda zmiana pociągająca za sobą zmianę zachowania kolorów urządzenia może wymagać osobnego profilu.

März 2008 empfahl der CHMP die Änderung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen, um diese Indikation aufzunehmen.

CHMP zalecił wprowadzenie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu obejmującej wspomniane wskazanie.

Wir werden Sie ferner besonders informieren, dass die Änderung wirksam wird, sollten Sie den Vertrag nicht kündigen.

Zalecamy okresowe przeglądanie tych wytycznych w celu upewnienia się, czy są one przestrzegane.
 

Wyniki z forum

"die anderung" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.