Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "Aus"

 

"Aus" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 6298

Aus {rzeczownik}

Aus (Ende) {n.} (też: Ende, Schluss, Spitze, Schluß)

koniec {m.}

Und als letztes unter "Harmonie" hatten Sie dieses Mandala aus Tibet aus dem 13.

A na koniec, pod hasłem "Harmonia", przedstawiono XIII-wieczną mandalę z Tybetu.

Und als letztes unter "Harmonie" hatten Sie dieses Mandala aus Tibet aus dem 13. Jahrhundert.

A na koniec, pod hasłem "Harmonia", przedstawiono XIII-wieczną mandalę z Tybetu.

Dieses Photo wurde am Tag der Fertigstellung gemacht, und nur ein Jahr später, sah es so aus.

To zdjęcie było zrobione na koniec dnia, i dosłownie rok później wyglądało to tak.

Und das passiert nur, bis alle Energie aus dem System verbraucht ist und dann ist das Spiel aus.

I to trwa, dopóki cała energia w systemie zostaje wyczerpana, a wtedy koniec gry.

aus und vorbei

koniec i kropka

Aus {n.} [sport.]

aut {m.} [sport.]

aus {przyimek}

aus {przyim.}

z (skądś) {przyim.}

Und als letztes unter "Harmonie" hatten Sie dieses Mandala aus Tibet aus dem 13.

A na koniec, pod hasłem "Harmonia", przedstawiono XIII-wieczną mandalę z Tybetu.

Demokratie macht aus diesen Ressourcenbooms noch größeres Chaos als Autokratien.

Demokracja robi jeszcze większy bałagan z koniunktury surowcowej niż autokracja.

Beispielsweise sieht :) von der Seite betrachtet wie ein lächelndes Gesicht aus.

Na przykład kombinacja znaków :) oglądana z boku wygląda jak uśmiechnięta twarz.

Patienten, die Ziagen aus irgendeinem Grund abgesetzt haben, insbesondere wegen

pacjentowi, który zaprzestał z jakiegokolwiek powodu przyjmować preparat Ziagen,

Sie können häufig Treiber aus dem Supportbereich dieser Websites herunterladen.

Sterowniki można zazwyczaj pobrać z sekcji pomocy technicznej w takiej witrynie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "aus":

 

Podobne tłumaczenia

"Aus" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Aus" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Vom mikrobiologischen Standpunkt aus sollte das Produkt sofort verwendet werden.

Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.

Polyribosylribitol Phosphat (PRP) aus Haemophilus influenzae Typ b als PRP-OMPC

Fosforan polirybozylorybitolu (PRP) Haemophilus influenzae typu b jako PRP- OMPC

Zuletzt ausgewählt: Wählen Sie ein Bild aus, das Sie kürzlich ausgewählt haben.

Twoje ostatnio wybierane elementy: wybierz obraz, który był niedawno wybierany.

Wir nahmen also über Satellitentelefon Kontakt auf und machten ein Treffen aus.

Porozumieliśmy się przez telefon satelitarny i ustaliliśmy, gdzie się spotkamy.

Wenn man diese wikingische Abgrenzung kauft, dann sieht so die Küche damit aus.

Kupujecie markowy model pieca kuchennego, i tak właśnie będzie wyglądała kuchnia.

Wählen Sie Synchronisierter SkyDrive-Speicher aus, und klicken Sie dann auf OK.

Wybierz synchronizowany magazyn usługi SkyDrive, a następnie kliknij przycisk OK.

Wir gehen davon aus, dass es in einem Jahr ein paar Hundert Dollar kosten wird.

Oczekujemy, że za rok o tej porze będą to setki, pare setek dolarów, by to kupić.

Katarina ist eine Apothekerin aus der Slowakei und möchte in Österreich arbeiten.

Pochodząca ze Słowacji Katarina jest farmaceutką i chciałaby pracować w Austrii.

Aripiprazol macht den Hauptanteil des Arzneimittels im systemischen Kreislauf aus.

Główną cząsteczką czynną znajdującą się w krążeniu ogólnym jest sam arypiprazol.

So sah ich aus, als ich aus dem Krankenhaus zurückkehrte nach fast vier Monaten.

To właśnie tak wyglądałem po moim powrocie ze szpitala po prawie 4 miesiącach.

unbekannt: aus den vorhandenen Daten kann keine Häufigkeit abgeschätzt werden.

nieznana częstość: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

unbekannt: aus den vorhandenen Daten kann keine Häufigkeit abgeschätzt werden.

nieznana częstość: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Actraphane ist eine Mischung aus gelöstem Insulin und Isophan- (NPH-) Insulin.

Actraphane jest mieszaniną insuliny rozpuszczalnej i insuliny izofanowej (NPH).

Das hier sind Diatome, winzige einzellige Algen mit einem Skelett aus Silizium.

To są okrzemki, jednokomórkowe glony fitoplanktonowe mające krzemowe skorupki.

der neuen Daten zu Rofecoxib aus der klinischen APPROVe-Studie, die ein Risiko

nowych danych na temat rofekoksybu uzyskanych w badaniu klinicznym APPROVe, które

Die klare und farblose Lösung ist in einer Durchstechflasche aus Glas abgefüllt.

Opakowanie zawierające 1 fiolkę, 6 strzykawek, 6 igieł do wstrzykiwań i 12 wacików

Dieser Teil unseres Planeten zeichnet sich durch erheblich große Wassertiefen aus.

Jest tam wiele podwodnych gór, które są szczególną częścią obszaru chronionego.

Dieser Lichtschalter - bei dem auf der einen Seite steht und auf der anderen AUS.

Ten włącznik jest opisany: "gwałtowna powódź"; a po drugiej stronie: "wyłącz".

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Sounds für Web Slices zu aktivieren.

Aby włączyć dźwięki dla obiektów Web Slice, należy wykonać następujące czynności:

"Hebt im Ernstfall ein Heer aus und betreibt für das Alltagsgeschäft eine Marine.

Zbierzcie armię, kiedy jest potrzebna, a marynarce zostawcie spójność na co dzień.
 

Wyniki z forum

"Aus" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: w dół rzeki, otaczający, zwietrzały, łukowaty, zachłanność

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.