Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "Aus"

 

"Aus" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 6120

Aus {rzeczownik}

Aus (Ende) {n.} (też: Ende, Schluss, Spitze, Schluß)

koniec {m.}

Und als letztes unter "Harmonie" hatten Sie dieses Mandala aus Tibet aus dem 13. Jahrhundert.

A na koniec, pod hasłem "Harmonia", przedstawiono XIII-wieczną mandalę z Tybetu.

Dieses Photo wurde am Tag der Fertigstellung gemacht, und nur ein Jahr später, sah es so aus.

To zdjęcie było zrobione na koniec dnia, i dosłownie rok później wyglądało to tak.

Und das passiert nur, bis alle Energie aus dem System verbraucht ist und dann ist das Spiel aus.

I to trwa, dopóki cała energia w systemie zostaje wyczerpana, a wtedy koniec gry.

aus und vorbei

koniec i kropka

aus und vorbei

koniec i kropka

Aus {n.} [sport.]

aut {m.} [sport.]

aus {przyimek}

aus {przyim.}

  z (skądś) {przyim.}

Klinische Ergebnisse aus Studien mit Behandlungs-naiven und –erfahrenen Patienten

Wyniki badań klinicznych z udziałem pacjentów uprzednio nieleczonych i leczonych

Sie können häufig Treiber aus dem Supportbereich dieser Websites herunterladen.

Sterowniki można zazwyczaj pobrać z sekcji pomocy technicznej w takiej witrynie.

Die Hartkapseln sind nach der Entnahme aus der Blisterpackung sofort einzunehmen.

Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.

Bleiben Sie direkt in Messenger mit Freunden aus sozialen Netzwerken in Kontakt.

Kontaktuj się ze znajomymi z sieci społecznościowych przez komunikator Messenger.

Führen Sie im Dialogfeld Eigenschaften entfernen eine der folgenden Aktionen aus:

W oknie dialogowym Usuwanie właściwości wykonaj jedną z następujących czynności:
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "aus":

 

Podobne tłumaczenia

"Aus" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Aus" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polyribosylribitol Phosphat (PRP) aus Haemophilus influenzae Typ b als PRP-OMPC

Fosforan polirybozylorybitolu (PRP) Haemophilus influenzae typu b jako PRP- OMPC

Aripiprazol macht den Hauptanteil des Arzneimittels im systemischen Kreislauf aus.

Główną cząsteczką czynną znajdującą się w krążeniu ogólnym jest sam arypiprazol.

unbekannt: aus den vorhandenen Daten kann keine Häufigkeit abgeschätzt werden.

nieznana częstość: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

unbekannt: aus den vorhandenen Daten kann keine Häufigkeit abgeschätzt werden.

nieznana częstość: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Actraphane ist eine Mischung aus gelöstem Insulin und Isophan- (NPH-) Insulin.

Actraphane jest mieszaniną insuliny rozpuszczalnej i insuliny izofanowej (NPH).

der neuen Daten zu Rofecoxib aus der klinischen APPROVe-Studie, die ein Risiko

nowych danych na temat rofekoksybu uzyskanych w badaniu klinicznym APPROVe, które

Die klare und farblose Lösung ist in einer Durchstechflasche aus Glas abgefüllt.

Opakowanie zawierające 1 fiolkę, 6 strzykawek, 6 igieł do wstrzykiwań i 12 wacików

Dieser Teil unseres Planeten zeichnet sich durch erheblich große Wassertiefen aus.

Jest tam wiele podwodnych gór, które są szczególną częścią obszaru chronionego.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Sounds für Web Slices zu aktivieren.

Aby włączyć dźwięki dla obiektów Web Slice, należy wykonać następujące czynności:

"Hebt im Ernstfall ein Heer aus und betreibt für das Alltagsgeschäft eine Marine.

Zbierzcie armię, kiedy jest potrzebna, a marynarce zostawcie spójność na co dzień.

"Hebt im Ernstfall ein Heer aus und betreibt für das Alltagsgeschäft eine Marine."

Zbierzcie armię, kiedy jest potrzebna, a marynarce zostawcie spójność na co dzień.

In Studien an trächtigen Tieren lösten Interferone manchmal Fehlgeburten aus.

W badaniach na ciężarnych zwierzętach interferony powodowały czasami poronienie.

Unsere Vorstellungskraft macht aus uns Erfinder und Schöpfer und einzigartig.

Nasza zdolność wyobraźni czyni nas wynalazcami, twórcami, indywidualnościami.

Es wird in Faltschachteln geliefert, die 10 Durchstechflaschen aus Glas enthalten.

Jest dostępny w opakowaniach po 10 szklanych fiolek pakowanych w kartonowe pudełko.

Wählen Sie aus dem Hauptmenü "Datei > Importieren/Exportieren > Exportieren".

W menu głównym wybierz polecenie Plik > Importuj lub eksportuj > Eksportuj.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Internet Explorer 8 zu deinstallieren:

Aby odinstalować program Internet Explorer 8, należy wykonać następujące czynności:

Klicken Sie auf Clip, zeigen Sie auf Audio, und klicken Sie dann auf Ton aus.

Kliknij menu Klip, wskaż podmenu Audio, a następnie kliknij polecenie Wycisz.

Jeder Beutel enthält eine Hartkapsel und wird in einem Karton aus Pappe abgegeben.

Każda saszetka zawiera 1 kapsułkę twardą i znajduje się w pudełku tekturowym.

Jeder PDT-Zyklus besteht aus einer Injektion plus einer oder zwei Lichtanwendungen.

Jeden cykl PDT obejmuje jedno wstrzyknięcie leku oraz jedno lub dwa naświetlania.

Wählen Sie die zu exportierenden Nachrichtenordner aus, und klicken Sie auf Weiter.

Zaznacz foldery wiadomości, które chcesz wyeksportować, i kliknij przycisk Dalej.
 

Wyniki z forum

"Aus" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wtórne zakażenie, gatunek ptaka, gatunki ptaków, świadczenie rzeczowe, ogłosić

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.