Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "Auflösung"

 

"Auflösung" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 126

Auflösung {rzeczownik}

Auflösung (Bildauflösung) {f.} [komp.]

rozdzielczość {f.} [komp.]

Je höher die Auflösung, desto höher sollte die Aktualisierungsrate sein.

Im wyższa rozdzielczość, tym wyższa powinna być częstotliwość odświeżania.

Dank der höheren Auflösung kann außerdem ein wesentlich größeres Gebiet überblickt werden.

Wyższa rozdzielczość może być wykorzystana do uzyskania szerszego widoku.

Die Quintessenz: Megapixel ist gleichbedeutend mit höherer Auflösung.

Mówiąc krótko: technologia HDTV i megapikselowa to większa rozdzielczość.

Sie können die genauen Einzelheiten sehen, es ist eine Aufnahme mit wirklich hoher Auflösung.

Tu dokładnie widać każdy szczegół, jest to bardzo wysoka rozdzielczość.

Volle Bildrate und Auflösung sind bei jeder Komprimierung gegeben.

Pełna ilość klatek i rozdzielczość dostarczana jest w każdej kompresji.

Auflösung (Beendigung der Existenz) {f.} (też: Auflösung, Aufdeckung, Lösungswort, Losungswort)

Wenn Sie mit der Auflösung nicht zufrieden sind, klicken Sie auf Nein, und kehren Sie zu Schritt 3 zurück, um eine andere Auflösung auszuprobieren.

Jeśli rozdzielczość Ci się nie podoba, kliknij przycisk Nie i wróć do kroku 3, aby wypróbować inne rozwiązanie.

Auflösung (des Rätsels) {f.} (też: Auflösung, Aufdeckung, Lösungswort, Losungswort)

Auflösung (Zersetzung) {f.} (też: Anordnung, Plan, Zersetzung, Verfall)

rozkład {m.}

Auflösung (eines Haushalts, Kontos) {f.} (też: Ausserbetriebnahme, Abschaffung, Beseitigung, Abwicklung)

Auflösung (von Nebel) {f.} (też: Streuung)

Auflösung (einer Versammlung) {f.}

 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "Auflösung":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Auflösung" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Die Infusion ist innerhalb von 3 Stunden nach Auflösung und Verdünnung zu beginnen.

Infuzja powinna rozpocząć się w ciągu 3 godzin po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das Produkt nach Auflösung (Rekonstitution) sofort

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, po odtworzeniu roztworu produkt należy zużyć

Monate Haltbarkeit nach Auflösung oder Rekonstitution gemäß den Anweisungen:

Okres trwałości po rozcieńczeniu lub rekonstytucji zgodnie z instrukcją:

* 10,5 ml sollten zur Auflösung des Pulvers für alle Durchstechflaschen verwendet werden.

* Do rozpuszczenia zawartości każdej fiolki należy użyć 10, 5 ml płynu.

Und er war so freundlich, das zu posten und uns die Auflösung zu geben.

W dodatku był na tyle miły aby nam to przysłać i wyjawić jak to działa.

Nach der Auflösung (Rekonstitution) wird Omnitrope unter die Haut gespritzt.

Po odtworzeniu lek Omnitrope podawany jest we wstrzyknięciu pod skórę.

* 10,5 ml sollten zur Auflösung des Pulvers für alle Durchstechflaschen verwendet werden.

* Do rozpuszczenia zwartości każdej fiolki należy użyć 10, 5 ml płynu.

Falls dies funktioniert, liegt vermutlich ein Problem mit der Auflösung des DNS-Namens vor.

wpisz ten adres, aby uzyskać połączenie z siecią VPN, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Falls sich Schaum bildet, kann es bis zur vollständigen Auflösung des Pulvers länger dauern.

Spienienie może wydłużyć czas potrzebny do uzyskania całkowitego rozpuszczenia proszku.

Diese Maquetten wurden dann in den Computer mit einer äußerst großen Auflösung eingescannt.

Makiety przeskanowano do komputera z bardzo wysoką rozdzielczością.

Im Allgemeinen dauert die Auflösung von Nplate weniger als 2 Minuten.

Rozpuszczenie produktu Nplate trwa przeciętnie mniej niż 2 minuty.

Gesamtvolumen nach der Auflösung beträgt 5,26 ml (200 mg Durchstechflasche) bzw.

Całkowita objętość po rozpuszczeniu to 5, 26 ml (fiolka 200 mg) lub 26, 3 ml (fiolka 1000 mg).

(Gelächter) Es wird keine Verzerrung der Realität erzeugt, sondern die Auflösung der Realität.

(Śmiech) Nie zniekształca to rzeczywistości, ale tworzy rozpad rzeczywistości.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das Produkt nach der Auflösung sofort angewendet werden.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia raz rozpuszczony preparat powinien być zużyty natychmiast.

Eine vollständige Auflösung des gefriergetrockneten Pulvers erfolgt in weniger als 2 Minuten.

Rozpuszczanie liofilizowanego proszku trwa krócej niż 2 minuty.

Zur Auflösung des 13C-Harnstoff-Pulvers werden ein Trinkgefäß und Lei- tungswasser benötigt.

Do rozpuszczenia sproszkowanego mocznika (13C) potrzebne jest naczynie do picia oraz zwykła woda.

Zur Auflösung des 13C-Harnstoff-Pulvers werden ein Trinkgefäß und Leitungswasser benötigt.

Do rozpuszczenia sproszkowanego mocznika (13C) potrzebne jest naczynie do picia oraz zwykła woda.

Halten Sie die Tabletten-Dosis bis zur Auflösung unter der Zunge.

Tabletkę należy trzymać pod językiem aż do jej rozpuszczenia.

Nach der Auflösung sollte das Präparat sofort angewendet werden (zumindest innerhalb von 3 Stunden).

Po rozpuszczeniu preparat powinien być zużyty natychmiast (najwyżej w przeciągu 3 godzin).

Nach Auflösung des Pulvers überprüfen Sie die entstandene Lösung auf Schwebstoffe oder Verfärbungen.

Po rozpuszczeniu proszku sprawdzić zabarwienie i nieobecność stałych cząstek..
 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.