Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie niemiecko-polskie dla "angeschlossen"

 

"angeschlossen" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 100

angeschlossen {przymiotnik}

angeschlossen {przym.}

podłączony {przym. m.}

Vergewissern Sie sich, dass ein externer TV-Tuner an Ihren Computer angeschlossen ist.

Upewnij się, że do komputera jest podłączony zewnętrzny tuner telewizyjny.

Der mobile PC ist am Stromnetz angeschlossen, und der Akku wird geladen.

Komputer przenośny jest podłączony do sieci elektrycznej, bateria jest ładowana.

Der mobile PC ist am Stromnetz angeschlossen, und es wird kein Akku erkannt.

Komputer przenośny jest podłączony do sieci elektrycznej, lecz bateria nie została wykryta.

Wenn Sie an ein lokales Netz angeschlossen sind, haben Sie u. U. bereits Zugang zum Internet.

Jeśli komputer jest podłączony do sieci lokalnej, może być już połączony z Internetem.

Der mobile PC ist am Stromnetz angeschlossen, und der Akku ist vollständig geladen.

Komputer przenośny jest podłączony do sieci elektrycznej, bateria jest całkowicie naładowana.

angeschlossen {przym.} (też: angehängt, beigefügt, hinzugefügt)

dołączony {przym. m.}

Wenn das Modem mit einem USB-Hub an den Computer angeschlossen ist, umgehen Sie den USB-Hub, indem Sie das Kabel vom Modem direkt mit einem der USB-Anschlüsse am Computer verbinden.

Jeśli modem jest dołączony do komputera przy użyciu koncentratora USB, spróbuj pominąć ten koncentrator, podłączając kabel z modemu bezpośrednio do jednego z portów USB komputera.

angeschlossen {przym.}

przypięty {przym. m.}

anschließen {czasownik}

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Frage) {czas. przech.} (też: hinzufügen, addieren, einfügen, dazugeben)

dodać {czas. dk}

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Elektrogerät, Waschmaschine) {czas. przech.} (też: anklemmen)

podłączyć {czas.}

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Frage) {czas. przech.} (też: hinzufügen, addieren, dazugeben, verleihen)

dodawać [dodaję|dodawał] {czas. ndk}

angeschlossen (Partizip Perfekt)

dodawany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Frage) {czas. przech.} (też: beifügen, beilegen, anfügen, anheften)

dołączyć {czas.}

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Elektrogerät, Waschmaschine) {czas. przech.} (też: angliedern, annektieren, eingemeinden)

przyłączyć {czas.}

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Elektrogerät, Waschmaschine) {czas. przech.}

angeschlossen (Partizip Perfekt)

podłączany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Elektrogerät, Waschmaschine) {czas. przech.} (też: angliedern, annektieren, eingemeinden)

przyłączać {czas. ndk}

anschließen [schloss an|angeschlossen] (ein Fahrrad) {czas. przech.} (też: anheften, anschnallen, feststecken)

przypiąć {czas. dk}

anschließen [schloss an|angeschlossen] (ein Fahrrad) {czas. przech.} (też: anheften, anschnallen, feststecken)

angeschlossen (Partizip Perfekt)

przypinany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

anschließen [schloss an|angeschlossen] (Frage) {czas. przech.} (też: beifügen, beilegen, anfügen, anheften)

angeschlossen (Partizip Perfekt)

dołączany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

anschließen [schloss an|angeschlossen] {czas. przech.} (też: aufstellen, installieren, einrichten)

zainstalować {czas. dk}

angeschlossen (Partizip Perfekt)

zainstalowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
 

Synonimy

Synonimy (niemiecki) dla "angeschlossen":

Synonimy (niemiecki) dla "anschließen":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "angeschlossen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Und wenn an Ihren PC ein Drucker angeschlossen ist, können Sie diesen ebenfalls freigeben.

Jeśli do komputera jest podłączona drukarka, również można ją udostępnić.

Unfähig selbständig zu atmen, wurde sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Nie była w stanie sama oddychać, więc podłączono ją do respiratora.

Wir sind ans Stromnetz angeschlossen, wir sind nicht stolz darauf.

Podpięliśmy się do sieci elektrycznej, ale nie jesteśmy z tego dumni.

Freigaben können für alle an Ihren Computer angeschlossenen Drucker eingerichtet werden.

Zobaczmy, jak za pomocą systemu Windows można udostępnić drukarkę wszystkim użytkownikom sieci.

Mein PC ist an einen Beamer angeschlossen, mit einem Wii Controller darauf.

Mam tu komputer z rzutnikiem, oraz wiilotem położonym na górze.

Zuerst sollten Sie überprüfen, ob der Drucker an Ihren Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

Po pierwsze — upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera i włączona.

Gegenwärtig sind 45 Länder dem System der grünen Versicherungskarte angeschlossen.

Systemem zielonej karty obejmującym obecnie 45 krajów zarządza stowarzyszenie firm ubezpieczeniowych.

Darum sind mehr als drei Milliarden Leute ans Telefon-Netz angeschlossen.

Ale przecież to samo można uzyskać korzystając z komputera.

Trennen Sie die Verbindung mit dem Bildschirm, lassen Sie jedoch die Maus und Tastatur angeschlossen.

Odłącz monitor, ale pozostaw podłączoną mysz i klawiaturę.

Schalten Sie die Xbox 360 ein, und stellen Sie sicher, dass sie an das Heimnetzwerk angeschlossen ist.

Włącz konsolę Xbox 360 i sprawdź, czy jest podłączona do sieci domowej.

Das Betriebssystem ist eine Software, die den Computer und die daran angeschlossenen Geräte verwaltet.

System operacyjny to oprogramowanie, które zarządza komputerem i podłączonymi do niego urządzeniami.

Am häufigsten werden DV-Kameras über einen IEEE 1394-Anschluss an den Computer angeschlossen.

Najczęściej używanym sposobem podłączania cyfrowej kamery wideo do komputera jest połączenie IEEE 1394.

Externe Soundkarten werden in der Regel über einen USB-Connector (Universal Serial Bus) angeschlossen.

Zewnętrzne karty dźwiękowe są na ogół podłączane przez złącze uniwersalnej magistrali szeregowej (USB).

Wenn mehrere Geräte angeschlossen wurden, klicken Sie im Navigationsbereich auf das gewünschte Gerät.

Jeśli z komputerem jest połączonych więcej urządzeń, w okienku nawigacji kliknij odpowiednie urządzenie.

Andere Komponenten, wie zum Beispiel Monitor, Maus und Tastatur, sind an die Systemeinheit angeschlossen.

Inne elementy, takie jak monitor, mysz i klawiatura, są podłączane do jednostki systemowej.

(Kameras und die meisten anderen Wechselmedien werden normalerweise an einen USB-Anschluss angeschlossen.)

(Aparaty oraz większość innych urządzeń wymiennych są zwykle podłączane do portu USB).

Der an den Windows Media Center-Tuner angeschlossene Antennentyp

Typ anteny podłączonej do tunera Windows Media Center.

Für die Armee - mein Vater hatte sich der Brigade angeschlossen - die Biafra-Armee.

Mój ojciec był brygadzistą po stronie biafrańskiej.

Über unsere Netzwerk- und Softwareschnittstellen können Drucker an LVS- und ERP-Systeme angeschlossen werden.

Połącz drukarki z systemami WMS i ERP za pomocą naszych interfejsów sieciowych i programowych.

Und ich wollte einem Trainings- und Forschungszentrum angeschlossen sein.

Chciałem pracować w centrum naukowym i badawczym.
 

Wyniki z forum

"angeschlossen" po polsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie niemiecko-polskie

Nasz słownik niemiecko-polski ciągle jeszcze rośnie. Uważasz, że brakuje w nim jakiegoś słowa lub wyrażenia? A może znasz jakieś ciekawe wyrażenia potoczne lub terminy specjalistyczne po niemiecku? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, podziel się z nami swoją wiedzą i pomóż nam rozbudować nasz słownik niemiecko-polski, dodając do niego nowe hasła. Zrobisz to w prosty sposób, wpisując niemieckie i polskie słowa w poniższe pola.

niemieckiniemiecki

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wykpić, wyśmiać, prowadzić dobre życie, ciuchcia, zwężenie, Zagłębie Ruhry

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.