Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "you're welcome"

 

"you're welcome" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-20 z 20

you're welcome

you're welcome (też: here you are, after you, here you go, there you go)

you're welcome (też: you are welcome, don't mention it)

Oh, you're welcome.

Ależ nie ma za co.

Oh, you're welcome.

Nie ma za co.

You're welcome.

Nie ma za co.

You`re welcome.

Nie ma za co.

you {zaimek}

you {zaim.} (też: thou, ye, thy)

pan {zaim.}

(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.

(DE) Pani przewodnicząca! Pan Bildt wygłosił dobre, jasne i zwięzłe przemówienie.

Commissioner, you have rightly said that Brazil is an important country for us.

Panie komisarzu! Słusznie powiedział pan, że Brazylia jest dla nas ważnym krajem.

Mr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.

Panie premierze! Udowodnił pan, że na trudne pytania nie ma łatwych odpowiedzi.

You have spoken with great conviction once again, Mr Alvaro, about data privacy.

Raz jeszcze, panie Alvaro, mówił pan z wielkim przekonaniem o prywatności danych.

What are you going to do in order to defend the euro during the Czech Presidency?

Jakie działania zamierza pan podjąć dla obrony euro podczas prezydencji czeskiej?

you {zaim.} (też: your, thou, ye, thy)

pani {zaim.}

Finally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.

Wreszcie, pani wysoka przedstawiciel, udaje się pani z wizytą na Bliski Wschód.

You need to lead the way, including in matters relating to the financial crisis.

Musi pani objąć przywództwo, także w kwestiach dotyczących kryzysu finansowego.

(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.

(DE) Pani przewodnicząca! Pan Bildt wygłosił dobre, jasne i zwięzłe przemówienie.

However, in your letter, you simply referred to the Commission's annual report.

Jednak w swoim piśmie odwołała się Pani jedynie do sprawozdania rocznego Komisji.

You turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.

Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.

you {zaim.} (też: thou, ye, thee)

ty {zaim.}

First assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.

Pierwsze założenie: jeżeli wybór dotyczy Ciebie to Ty powinieneś podejmować decyzję.

And of course, I'll have to tell her you're the one who ruined the surprise.

I oczywiście, będę musiał jej powiedzieć że to ty zniszczyłaś jej niespodziankę.

For me what counts is what people have in their heads, and you have nothing in yours

Dla mnie liczy się to co ludzie mają w głowach, a ty w swojej nie masz niczego.

It's not just that you wanted to win...... it's that you absolutely refused to fail.

Ty nie tylko chciałaś wygrać, ale w ogóle nie dopuszczałaś myśli o porażce.

Much like you talked about being a smaller movie, we're very much a challenger brand.

Tak jak ty mówisz o robieniu drobniejszych filmów, my czujemy się marką pretendującą.

you {zaim.} (też: ya)

cię {zaim.}

If I do like you, I give you one cow and many other things and we become friends.

Jeśli cię lubię, daję ci krowę i różne inne rzeczy i stajemy się przyjaciółmi.

There is still a lot of preparation to do before you set off on your adventure.

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę, czekają Cię jeszcze długie przygotowania.

Why do you always talk about mum, her reactions, as if nothing can hurt you?

Dlaczego zawsze mówisz o mamie, jej reakcjach, jakby nic nie mogło cię zranić?

You become a monomaniac -- all you care about is not stepping out on that platform.

Stajesz się monomaniakiem, obchodzi cię tylko, by nie wypaść z tego pociągu.

And I'm so, so sorry if I ever made you feel...... like you had to take Mom's place.

I strasznie cię przepraszam, że przeze mnie poczułaś, że musisz zająć miejsce mamy.

you {zaim.} (też: thou, ye)

wy {zaim.}

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.

Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.

But what they did campaign on, what you all campaigned on, was 'Vote 'yes' for jobs'.

Ale w kampanii głosili, wy wszyscy głosiliście "powiedz 'tak' dla miejsc pracy”.

In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.

W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was.

And you have politicians who have -- you're elected. ~~~ In a way, you can't say that.

Wy, politycy, wyznaczeni w wyborach, w pewnym sensie nie możecie tak powiedzieć.

you {zaim.} (też: thou, ye)

panna {zaim.}

Announcer: What may be a little thing to some ... Bride #3: You are mine, little man.

Głos: Co jest małą rzeczą dla jednych... Panna młoda #3: Jesteś mój, malutki.

(Video): Bride #1: You said you had a large selection of invitations.

(Video):Panna młoda # 1: Mówiliście, że macie duży wybór zaproszeń.

For I am jealous over you with a godly jealousy: for I espoused you to one husband, that I might present you [as] a pure virgin to Christ.

Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą; bom was przygotował, abym was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi.

you {zaim.}

państwo {zaim.}

As you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.

Jak państwo wiecie, deficyty budżetowe państw członkowskich obecnie szybko rosną.

Lastly, you also emphasise the importance of informing and consulting Parliament.

Podkreślają państwo wreszcie znaczenie informowania i konsultacji z Parlamentem.

As you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.

Jak zapewne państwo wiedzą, motto naszej prezydencji brzmi: "Europa bez barier”.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.

Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.

Jest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.

you {rzeczownik}

you {rzecz.} (też: one)

człek (o sobie) {m.} [pot.]
 

Podobne tłumaczenia

"you're welcome" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "you're welcome" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So, think of your own, send them on if you want to -- they're always welcome.

Więc, wymyślajcie sami, wysyłajcie, to jest zawsze mile widziane.

I found this in the farmers' market today, and if anybody wants to take it home and mash it later, you're very welcome to.

Znalazłem to dzisiaj na targu rolników. ~~~ Możecie go potem zabrać do domu.

You're all welcome to join.

Wszyscy możecie dołączyć.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

yokes · Yolanda · yolk · YOLO · yon · yonder · yore · York · you · You-Know-Who · you-re-welcome · young · younger · youngest · youngling · youngster · youngsters · your · yours · yourself · yourselves

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.