Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to yard"

 

"to yard" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 77

to yard {czasownik}

to yard {czas.} (też: to drive, to shepherd, to make, to hurry)

zapędzić {czas.}

to yard {czas.} (też: to drive, to shepherd, to make, to bustle)

zapędzać {czas. ndk}

yard {rzeczownik}

yard {rzecz.}

podwórko {n.}

But, first, let us sort things out in our own back yard.

Ale posprzątajmy najpierw nasze podwórko.

The windows of their cells frequently overlook the execution yards.

Okna cel często wychodzą na podwórka, na których dokonuje się egzekucji.

yard {rzecz.} (też: barnyard)

podwórze {n.}

yard {rzecz.} (też: courtyard, churchyard)

yard {rzecz.}

jard {m.}

UK distances are in miles, with stopping distances in yards.

W Wielkiej Brytanii odległości podaje się w milach i jardach.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "yard":

 

Podobne tłumaczenia

"to yard" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to yard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Anyone who decides to send their old car to the scrap yard will receive EUR 2500.

Każda osoba, która zdecyduje się zezłomować swoje stare auto, otrzyma 2,5 tys. euro.

Just looking out my own front yard... makes me feel nothing but fear.

Samo spoglądanie przez frontowe okno...... budzi we mnie tylko strach.

Harvard Yard, northeast corner, Lowell House, across from her dorm.

Harvard Yard, północnowschodni róg, Lowell House, naprzeciwko jej sypialni.

Let me add that Scotland Yard is doing a commendable job in trying to help in this respect.

Pragnę dodać, że Scotland Yard robi naprawdę dobrą robotę starając się pomóc w tym względzie.

Lastly, this is a fall-based calendar, because I have so many leaves in my yard.

Na koniec, jest to kalendarz oparty na motywie jesieni, bo u mnie w ogrodzie jest pełno liści.

We then dug a big hole to put in a rainwater catchment tank to take our yard water independent.

Następnie kopiemy wielki dół na zbiornik wody deszczowej, uniezależniając podlewanie ogrodu.

The Commission is well aware that for many yards and regions this has been a difficult process.

Komisja ma świadomość, że dla wielu stoczni i regionów jest to trudny proces.

Despite all that money, the yards and the future of the workers remain vulnerable.

Pomimo tych pieniędzy stocznie oraz przyszłość zatrudnionych tam pracowników nadal są zagrożone.

As with any negotiation, the last yards are the most difficult.

Tak jak w przypadku wszelkich negocjacji, najtrudniejsze są ostatnie metry.

Fourthly, certification of dismantling yards is to be welcomed.

Po czwarte, z zadowoleniem należy przyjąć wydawanie zezwoleń dla stoczni demontażowych.

For one hour a day they're brought to these bleak and bland exercise yards.

Godzinę dziennie spędzają na ponurych i nijakich podwórzach.

His mother gave him a part of the garage, and he collected things from yard sales, and he made stuff.

Jego matka wydzieliła mu miejsce w garażu, a on zbierał rzeczy z wyprzedaży i tworzył swoje dzieła.

They're not going to be retro-fitted; they're going to be the salvage yards of the future.

Możemy zobaczyć kilka pierwszych pomysłów na unowocześnienie katastrofalnych nieruchomości w Ameryce.

That is another reason why these yards must not be closed.

Jest to inny powód, dla którego nie mogą one zostać zamknięte.

We shall see shortly whether Scotland Yard police agree.

Wkrótce zobaczymy, czy policja ze Scotland Yardu potwierdza taki obraz rzeczy.

Your head now is 100 yards away, sailing through the air, OK?

Twoja głowa szybuje w powietrzu, jakieś 100 metrów stąd.

Mr Schulz, we did not say that the yards should be shut.

Panie pośle Schulz, nie powiedzieliśmy, że stocznie powinny zostać zamknięte.

There is not a button to push to do yard work or house work.

Nikt za nich nie pracuje w polu ani nie sprząta w domu.

And B-rex was found under a thousand cubic yards of rock.

Odnaleźliśmy go pod tysiącami metrów sześciennych skał.

Because the yard has received less aid in the past, we can be less demanding in this respect.

Ponieważ stocznia ta otrzymała w przeszłości mniejszą pomoc, możemy być pod tym względem mniej wymagający.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Yale · Yalta · yam · Yamoussoukro · Yangon · Yank · Yankee · Yaoundé · yap · yarborough · yard · yardage · yards · yardstick · yare · Yaren · yarn · Yaroslav · yarrow · yashmak · yawl

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.