angielsko-polskie tłumaczenie słowa "yard"

EN yard angielskie tłumaczenie

yard {rzecz.}
to yard {czas.}

EN yard
volume_up
{rzeczownik}

yard
But, first, let us sort things out in our own back yard.
yard (też: barnyard)
yard (też: churchyard, courtyard)
yard

Synonimy (angielski) dla "yard":

yard

Przykłady użycia - "yard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnyone who decides to send their old car to the scrap yard will receive EUR 2500.
Każda osoba, która zdecyduje się zezłomować swoje stare auto, otrzyma 2,5 tys. euro.
EnglishLastly, this is a fall-based calendar, because I have so many leaves in my yard.
Na koniec, jest to kalendarz oparty na motywie jesieni, bo u mnie w ogrodzie jest pełno liści.
EnglishHarvard Yard, northeast corner, Lowell House, across from her dorm.
Harvard Yard, północnowschodni róg, Lowell House, naprzeciwko jej sypialni.
EnglishJust looking out my own front yard... makes me feel nothing but fear.
Samo spoglądanie przez frontowe okno...... budzi we mnie tylko strach.
EnglishLet me add that Scotland Yard is doing a commendable job in trying to help in this respect.
Pragnę dodać, że Scotland Yard robi naprawdę dobrą robotę starając się pomóc w tym względzie.
EnglishWe shall see shortly whether Scotland Yard police agree.
Wkrótce zobaczymy, czy policja ze Scotland Yardu potwierdza taki obraz rzeczy.
EnglishWe then dug a big hole to put in a rainwater catchment tank to take our yard water independent.
Następnie kopiemy wielki dół na zbiornik wody deszczowej, uniezależniając podlewanie ogrodu.
EnglishBecause the yard has received less aid in the past, we can be less demanding in this respect.
Ponieważ stocznia ta otrzymała w przeszłości mniejszą pomoc, możemy być pod tym względem mniej wymagający.
EnglishHis mother gave him a part of the garage, and he collected things from yard sales, and he made stuff.
Jego matka wydzieliła mu miejsce w garażu, a on zbierał rzeczy z wyprzedaży i tworzył swoje dzieła.
EnglishAnd why do they have to go through our yard and go through the garbage?
A co oni robią w naszym ogródku przy śmietnikach?
EnglishThis feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
Krowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.
EnglishThere is not a button to push to do yard work or house work.
Nikt za nich nie pracuje w polu ani nie sprząta w domu.
EnglishI got this waterfall I recorded in my back yard.
Ten dźwięk wodospadu nagrałem w ogrodzie mojego domu.
EnglishThere hasn't been one built in North America for 20 years because of the "NIMBY" problem -- "Not In My BackYard."
W USA przez ostatnich 20 lat nie zbudowano ani jednej z powodu problemu "NIMBY" - "tylko nie w moim ogródku".
EnglishWe've established a 200- yard perimeter, sir.
Teren jest strzeżony na przestrzeni 180 metrów.
EnglishWe all agree on the objective that the Gdańsk shipyard should be restructured to make it a viable yard.
Wszyscy zgadzamy się co do celu polegającego na restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej, aby mogła stać się ona stocznią opłacalną.
EnglishAs I mentioned in my opening remarks, an investigation is under way in the country, which is being assisted by Scotland Yard.
Jak wspomniałam w moim pierwszym wystąpieniu, w Pakistanie toczy się dochodzenie, w którym pomaga Scotland Yard.
EnglishAnd he ended up spending over a million dollars and hiring ex-FBI and ex-Scotland Yard agents to try to get to the bottom of this.
W końcu wydał ponad milion dolarów i zatrudnił byłych agentów FBI i Scotland Yardu, by spróbowali rozwikłać tę tajemnicę.
EnglishI will not resign myself to the idea that in ten years' time I will be skiing indoors, on a 100-yard slope.
Nie mogę pogodzić się z myślą, że za dziesięć lat będziemy jeździć na nartach w pomieszczeniach zamkniętych na górze o wysokości około 100 metrów.
EnglishThis guy went up, went supersonic, ripped the fin can off -- yard sale in the sky -- and a burning metal hunk coming back.
Ten gość wystartował, stał się naddźwiękowy, urywając statecznik, Złom niczym deszcz, i palące się metalowe szczątki spadające spowrotem.